Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej:

  • Ekonomia i finanse
  • Językoznawstwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o kulturze fizycznej
  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Pedagogika
  • Psychologia
biret

Zapraszamy na studia podyplomowe Kolegium Doktorskie!

Postępowanie doktorskie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito.

 

Sprawdź

Postępowanie habilitacyjne

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito.

Sprawdź

Masz pytania?

Dział Awansów Naukowych

Maria Sikorska-Gąsior

Tel.: + 48 539 670 454

Email: maria.sikorska-gasior@federacja.merito.pl