Co zyskujesz studiując psychologię w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

WSB

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej. 
 

W formie niestacjonarnej z z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 
Zapoznaj się również z kierunkiem psychologia na studiach jednolitych magisterskich.
 

Dziś nowoczesny menedżer to lider, który efektywnie kieruje pracownikami, świadomy procesów psychologicznych wpływających na efektywność pracy i zadowolenie z niej. Dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu psychologii, będziesz mógł nie tylko lepiej zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla siebie i dla tych, z którymi pracujesz.  

 

Podczas studiów spotkasz się ze znakomitymi wykładowcami – praktykami biznesu, coachami, trenerami, którzy na co dzień identyfikują potrzeby uczestników swoich warsztatów i szkoleń, by skutecznie wprowadzać w ich życiu i pracy zmiany. Zdobędziesz od nich nie tylko wiedzę i konkretne umiejętności, ale też będziesz mieć okazję obserwować ich podczas wspólnej pracy. Wizerunek i etyka w biznesie, podejmowanie decyzji, zachowania w organizacji w kontekście wiedzy z psychologii pozwolą poznać, jakie wymagania stawiane we współczesnych realiach biznesowych.

LIC

Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

 • Podczas zajęć możesz korzystać z gogli VR (wirtualnej rzeczywistości), na których zainstalowane zostały następujące symulacje: diagnoza oraz reakcja na mobbing i inne zachowania niepożądane w miejscu pracy, techniki relaksacji i medytacji.
 • Na studiach zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci zostać ekspertem w negocjacjach, tworzeniu metod wpływania na konsumentów, analizowaniu ich zachowań, konstruowaniu trafnych przekazów reklamowych, a także w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i funkcjonowania pracowników w zespole i przedsiębiorstwie.
 • Zostaniesz specjalistą przygotowanym do budowania zgranych i zmotywowanych zespołów ludzi, pracujących dla osiągnięcia wspólnego celu, oraz zarządzania nimi.
 • Wykładowcy to doświadczeni menedżerowie – praktycy biznesu, trenerzy. To właśnie oni prowadzą zajęcia na przedmiotach specjalnościowych.
 • Partnerzy kierunku: Profi Biznes Group, PASJA Grupa Dobrych Trenerów, LSJ HR Group, Centrum Psychoterapii Synergia.
LIC

Po studiach możesz pracować jako:

 • coach, trener, mentor, negocjator lub mediator;
 • specjalista w działach zarządzania zasobami ludzkim, rozwoju organizacji, biurach karier i biurach zarządu;
 • menedżer zespołu lub menedżer projektu, konsultant ds. negocjacji biznesowych;
 • specjalista w działach sprzedaży i marketingu, agencjach reklamowych, konsultant ds. sprzedaży;
 • handlowiec lub kierownik działów handlowych, szkoleniowych firm i przedsiębiorstw;
 •  doradca personalny, partner biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rozwoju pracowników, specjalista ds. kluczowych klientów, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników.

Możesz również znaleźć zatrudnienie we wszystkich rodzajach podmiotów gospodarczych, takich jak: instytucje publiczne – szkoły; urzędy – doradztwo zawodowe, odpowiedzialność społeczna, budowanie wizerunku; służby – opieka zdrowotna, sądy, policja, więźnia, wojsko, straż graniczna; organizacje posiadające kadrę menedżerską; organizacje posiadające dział zarządzania zasobami ludzkimi.

LIC

Czego nauczysz się w trakcie studiów:

 • Zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry.
 • Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym.
 • Wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji.
 • Wykorzystać metody i techniki negocjacji stosowane powszechnie w biznesie i relacjach zawodowych, które pozwolą osiągać zakładane cele i przekazywać własne argumenty w sposób przekonujący innych do swoich racji. 
 • Wykorzystywać procedury i zasady pozwalające przeprowadzać profesjonalne i skuteczne mediacje biznesowe.
 • Diagnozować i zapobiegać eskalacji konfliktów interpersonalnych, zespołowych i biznesowych oraz zarządzania konfliktami, gdy one już są widoczne i zakłócają działania na poziomie racjonalnym.
 • Motywować pracowników do zwiększania zaangażowania w wykonywanie zadań i podnoszenie satysfakcji z pracy.
szczecin2
 • Pozyskasz wiedzę i umiejętność z zakresu komunikacji interpersonalnej i komunikacji w biznesie co pozwoli redukować bariery komunikacyjne utrudniające pracę pracowników, zespołów i całych organizacji.
 • Poszerzysz zakres kompetencji osobistych takich jak: asertywność, pewność siebie, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, praca w zespole oraz umiejętność perswazji.
 • Dowiesz się o etycznych, prawnych i biznesowych aspektach rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania naruszeniom wobec pracowników w miejscu pracy.
 • Dowiesz się, jak działać w obszarze biznesu w międzykulturowym otoczeniu gospodarczym, z uwzględnieniem jego specyfiki i wyzwań.
 • Nauczysz się skutecznego wykorzystywania metod coachingowych w formie warsztatowej i pracy indywidualnej.
 • Nauczysz się zarządzania zespołami i integrowania ich, kształtowania procesów komunikacji.  
 • Zdobędziesz kompetencje potrzebne, by stać się inspirującym, charyzmatycznym leaderem, i by skutecznie dopasowywać styl przywództwa do wymogów sytuacji.

Korzyści

Organizacja
Współpraca z partnerami kierunku
Uścisk dłoni
Zawód pożądany na rynku pracy

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
390 zł
323 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacji
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł
Psychologia marketingu i social media
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł
Psychologia menedżera
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł
Psychologia rozwoju osobistego
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł
Psychologia sprzedaży i marketingu
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 423 zł 490 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy psychologii i psychologii kryzysu 

 • Psychologia rozwoju człowieka 

 • Komunikacja interpersonalna 

 • Zachowania dewiacyjne w organizacji  

 • Koncepcje psychologiczne człowieka 

 • Emocje i motywacje 

 • Kogniwistyka 

 • Wprowadzenie do socjologii 

 • Wizerunek w biznesie  

 • Podstawy ochrony własności intelektualnej 

 • BHP  

 • Psychologia społeczna  

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych  

 • Metodologia badań psychologicznych 

 • Grafika menedżerska i prezentacyjna 

 • Podstawy zarządzania  

 • Zachowania organizacyjne 

 • Podstawy informatyki  

 • Ekonomia behawioralna 

 • Etyka w badaniach naukowych  

 • Socjologia procesów ekonomicznych  

 • Statystyka 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 • Psychologiczne wywieranie wpływu  

 • Metody efektywnego uczenia się  

 • Język obcy 

 • Metodyka projektu dyplomowego 

 • Zarządzanie karierą  

 • Psychologia pracy  

 • Procesy poznawcze w podejmowaniu decyzji  

 • Globalny rynek pracy 

 • Etyka w biznesie 

 • Psychologiczne aspekty zarządzania jakością  

 • Podstawy marketingu 

 • Cultural Differences 

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa 

 • Networking - sieci społeczne w biznesie 

 • Strategie zarządzania marketingowego 

 • Design Thinking 

 • Przedmioty specjalnościowe  

 • Seminarium dyplomowe 

 • Praktyki zawodowe 

 • Wychowanie fizyczne – zajęcia fakultatywne. 

 
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

KKowalski
dr Sylwia Olszewska
Anna Rosiak
Marek Gliwny
dr Grażyna Gołębiowska
małgorzata lewandowska 2
mgr inż. Krzysztof Kowalski

Absolwent Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Ukończył również zarządzanie jakością i studia MBA oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Stoczni Szczecińskiej (1992-1998) jako kontroler jakości, a następnie w Sonion Polska...

dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu oraz w Szczecinie od 2009 r. Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorant UG. Absolwent uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, w...

mgr Anna Rosiak

Absolwentka kierunku pedagogika, o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy w WSP TWP IM. J. Korczaka w Warszawie. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie.  Specjalizuje się w coachingu, coachingu kryzysowym, prowadzi  sesje...

Marek Gliwny

Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu naukowej psychologii w biznesie. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym. Jest dyplomowanym psychologiem i politologiem. Posiada tytuł MBA. Jako trener prowadzi projekty rozwojowe dla menedżerów i...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

mgr Robert Birnbach

Pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego  MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych. Trener biznesu.  Specjalista i praktyk w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania...

dr Grażyna Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin i prowadzi zajęcia z zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, nauki o organizacji i zachowań organizacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą i promotorem prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)....

dr Małgorzata Lewandowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Interdyscyplinarne studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii społecznej oraz psychologii rozwojowej i wychowawczej. Swoje...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • ​​​​​Psychologia w biznesie pozwala właścicielom, specjalistom i menedżerom głębiej spojrzeć na zarządzanie, bazując na najnowszym stanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej dotyczącej jednostek i zespołów funkcjonujących w relacjach biznesowych i organizacyjnych. Wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku są wsparciem w sprawniejszym funkcjonowaniu organizacji gospodarczych, co przyczynia się do budowania ich przewagi konkurencyjnej.
 • Osoby obejmujące stanowiska menedżerskie po tym kierunku rozumieją procesy psychologiczne i potrafią nadać im właściwego znaczenia w efektywnej działalności biznesowej. 
 • Studia w ponad 70% swojej treści o charakterze psychologicznym pozwalają lepiej zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz zdobyć wiedzę na temat możliwości budowania relacji społecznych. 
 • Atutem studiów jest łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Takie połączenie pozwala każdemu odnaleźć się zarówno w prowadzeniu własnej działalności, jak i w pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w dużych korporacjach.
 • Dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu psychologii i biznesu, nie tylko lepiej zrozumiesz innych, ale również będziesz działać w biznesie skuteczniej i jednocześnie z satysfakcją dla siebie i dla tych, z którymi pracujesz.
psychologia
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia wyższe i podyplomowe

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF