Co zyskujesz studiując psychologię w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

WSB

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą.   

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 
 

Dziś nowoczesny menedżer to lider, który efektywnie kieruje pracownikami, świadomy procesów psychologicznych wpływających na efektywność pracy i zadowolenie z niej. Dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu psychologii, będziesz mógł nie tylko lepiej zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla siebie i dla tych, z którymi pracujesz.  

 
 
psychologia

Podczas studiów spotkasz się ze znakomitymi wykładowcami – praktykami biznesu, coachami, trenerami, którzy na co dzień identyfikują potrzeby uczestników swoich warsztatów i szkoleń, by skutecznie wprowadzać w ich życiu i pracy zmiany. Zdobędziesz od nich nie tylko wiedzę i konkretne umiejętności, ale też będziesz mieć okazję obserwować ich podczas wspólnej pracy.  

Wizerunek i etyka w biznesie, podejmowanie decyzji, zachowania w organizacji w kontekście wiedzy z psychologii pozwolą poznać, jakie wymagania stawiane we współczesnych realiach biznesowych.

 
 
LIC

Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?
 

 • Na studiach zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci zostać ekspertem w negocjacjach, tworzeniu metod wpływania na konsumentów, analizowaniu ich zachowań, konstruowaniu trafnych przekazów reklamowych, a także w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i funkcjonowania pracowników w zespole i przedsiębiorstwie.
 • Zostaniesz specjalistą przygotowanym do budowania zgranych i zmotywowanych zespołów ludzi, pracujących dla osiągnięcia wspólnego celu, oraz zarządzania nimi.
 • Wykładowcy to doświadczeni menedżerowie – praktycy biznesu, trenerzy. To właśnie oni prowadzą zajęcia na przedmiotach specjalnościowych.
 • Partnerzy kierunku: Profi Biznes Group, PASJA Grupa Dobrych Trenerów, LSJ HR Group, Centrum Psychoterapii Synergia.
 
 

Jaka czeka Cię kariera?  

To kierunek nie tylko dla przyszłych pracowników działów HR, ale także dla osób zainteresowanych stanowiskiem kierownika, menedżera czy lidera.

 
 
LIC

Czego nauczysz się w trakcie studiów:

 • Zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry.
 • Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na postawy i zachowania.
 • Wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji.
 • Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym.
 
 

Korzyści

Organizacja
Współpraca z partnerami kierunku
Uścisk dłoni
Zawód pożądany na rynku pracy

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 3 stycznia
czesne już od
420 zł
353 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia, zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

Czesne już od 420 zł 353 zł miesięcznie! Wpisowe 0 zł.   

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 420 zł/mies. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry.
Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na postawy i zachowania.
Wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji.
Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacji
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 408 zł 475 zł
Psychologia menedżera
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 408 zł 475 zł
Psychologia rozwoju kompetencji pracownika
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 475 zł
Psychologia rozwoju osobistego
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 408 zł 475 zł
Psychologia sprzedaży i marketingu
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 475 zł
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 475 zł

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy psychologii i psychologii kryzysu 

 • Psychologia rozwoju człowieka 

 • Komunikacja interpersonalna 

 • Zachowania dewiacyjne w organizacji  

 • Koncepcje psychologiczne człowieka 

 • Emocje i motywacje 

 • Kogniwistyka 

 • Wprowadzenie do socjologii 

 • Wizerunek w biznesie  

 • Podstawy ochrony własności intelektualnej 

 • BHP  

 • Psychologia społeczna  

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych  

 • Metodologia badań psychologicznych 

 • Grafika menedżerska i prezentacyjna 

 • Podstawy zarządzania  

 • Zachowania organizacyjne 

 • Podstawy informatyki  

 • Ekonomia behawioralna 

 • Etyka w badaniach naukowych  

 • Socjologia procesów ekonomicznych  

 • Statystyka 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 • Psychologiczne wywieranie wpływu  

 • Metody efektywnego uczenia się  

 • Język obcy 

 • Metodyka projektu dyplomowego 

 • Zarządzanie karierą  

 • Psychologia pracy  

 • Procesy poznawcze w podejmowaniu decyzji  

 • Globalny rynek pracy 

 • Etyka w biznesie 

 • Psychologiczne aspekty zarządzania jakością  

 • Podstawy marketingu 

 • Cultural Differences 

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa 

 • Networking - sieci społeczne w biznesie 

 • Strategie zarządzania marketingowego 

 • Design Thinking 

 • Przedmioty specjalnościowe  

 • Seminarium dyplomowe 

 • Praktyki zawodowe 

 • Wychowanie fizyczne – zajęcia fakultatywne. 

 
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

KKowalski
dr Sylwia Olszewska
Anna Rosiak
Marek Gliwny
dr Grażyna Gołębiowska
małgorzata lewandowska 2
mgr inż. Krzysztof Kowalski

Absolwent Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Ukończył również zarządzanie jakością i studia MBA oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Stoczni Szczecińskiej (1992-1998) jako kontroler jakości, a następnie w Sonion Polska...

dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu oraz w Szczecinie od 2009 r. Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorant UG. Absolwent uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, w...

mgr Anna Rosiak

Wykładowczyni w Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na studiach I i II stopnia oraz opiekun kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej. Absolwentka kierunku pedagogika, o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha...

Marek Gliwny

Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu naukowej psychologii w biznesie. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym. Jest dyplomowanym psychologiem i politologiem. Posiada tytuł MBA. Jako trener prowadzi projekty rozwojowe dla menedżerów i...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

mgr Robert Birnbach

Pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego  MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych. Trener biznesu.  Specjalista i praktyk w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania...

dr Grażyna Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin i prowadzi zajęcia z zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, nauki o organizacji i zachowań organizacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą i promotorem prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)....

dr Małgorzata Lewandowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Interdyscyplinarne studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii społecznej oraz psychologii rozwojowej i wychowawczej. Swoje...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

W grudniu BR nieczynne jest w soboty. Zapraszamy w sobotę od 13.01

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF