Група вишів Польщі, серед яких Університет WSB та Університет Нижньої Сілезії, разом зі своїм засновником  – Центром розвитку навчальних закладів – вишів Республіки Польща «TEB Academy», – ми передаємо на допомогу Україні 1 мільйон злотих.

 

300 тис. злотих надійшло безпосередньо до Польської Mедичної Mісії для надання допомоги в Україні, зокрема у вигляді медичних товарів та ліків для лікарень. За допомогою решти коштів ми підтримуємо наших студентів з України та біженців, які приїжджають до Польщі. 

 

Коли почалася агресія Росії щодо України, ми негайно розпочали заходи допомоги нашим студентам із країни, яка постраждала від конфлікту. Окрім підтримки у сфері організації курсу навчання та спрощення процедур, ми впроваджуємо низку заходів, які відповідають поточним потребам людей, які постраждали від військового конфлікту. Ми запустили біржу допомоги, яка об’єднує людей, які потребують підтримки, і людей, готових допомогти. Студентська рада Університету WSB у Познані разом з університетом та Польським Червоним Хрестом започаткували збір допомоги. Викладачі були залучені до надання психологічної допомоги та юридичних консультацій. Ми готуємо курси польської мови для біженців. Студенти контактують зі студентами WSB з України, готовими супроводжувати своїх колег у ці важкі часи.


Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia – przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy.  

 
300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski.  

 

W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, realizujemy szereg działań, które odpowiadają na aktualne potrzeby osób dotkniętych konfliktem militarnym.

 

Uruchomiliśmy giełdę pomocy, która łączy osoby potrzebujące wsparcia i osoby gotowe udzielić pomocy. Rada Samorządu Studenckiego WSB w Poznaniu wraz z uczelnią oraz Polskim Czerwonym Krzyżem uruchomiła zbiórkę darów. Wykładowcy zaangażowali się w udzielanie pomocy psychologicznej i porad prawnych. Przygotowujemy dla uchodźców kursy języka polskiego. Studenci są w kontakcie ze studentami WSB pochodzącymi z Ukrainy, gotowi towarzyszyć kolegom i koleżankom w tych trudnych chwilach.  

Czytaj więcej