Program Erasmus+ studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Uniwersytet WSB Merito Opole posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w Programie, w ramach którego studenci Uniwersytetu WSB Merito Opole jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 

Dwie spacerujące dziewczyny.

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego w Uniwersytecie WSB Merito Opole, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza
 • poznajesz kulturę nowego kraju
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
 • Uniwersytet WSB Merito Opole jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Uczelni WSB Merito
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja. Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

 

Obecnie Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu podpisała  50 umów partnerskich. Dlatego możesz studiować w takich państwach jak: Belgia, Czechy,  Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia.

Kontakt

Masz pytania o program Erasmus+? Skontaktuj się z panią Małgorzatą Kotalą, Kierownik Dziekanatu studiów I i II stopnia oraz Koordynatorką Projektów Międzynarodowych w Uniwersytecie WSB Merito Opole (tel.: 77 40 19 429).