Co zyskujesz studiując psychologię na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy, średnio raz na dwa tygodnie.

sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy. 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

Dziewczyna czytająca książkę.

Oferujemy pierwszą na terenie Opolszczyzny PSYCHOLOGIĘ o profilu PRAKTYCZNYM. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów wprowadziliśmy możliwość realizacji zajęć praktycznych w wymiarze ponad połowy programu studiów. Studia są uruchamiane od semestru zimowego i od semestru letniego.

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie tryb studiowania: stacjonarny lub niestacjonarny. Po 3 roku studiów możesz dokonać wyboru jednej z dwóch specjalności: psychologii klinicznej lub psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne wybierając kursy z puli Przedmiotów do Wyboru

Dziewczyna z laptopem patrząca w dal.

Praktyki zawodowe możesz realizować w instytucji zgodnej z kierunkiem studiów w wymiarze 960 godzin. To więcej możliwości zdobycia doświadczenia niż na kierunku ogólnoakademickim. Dzięki praktykom masz szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Praktyki rozpoczniesz już na 3 roku, aby trafniej dokonać wyboru specjalności.

 

 

Grupa studentów.

W trakcie studiów będziesz mógł razem z wykładowcami aktywnie uczestniczyć w życiu kierunku. Rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w salach wykładowych ale także w trenie. Poza tym zaprosimy Cię do udziału w dodatkowych szkoleniach, warsztatach czy kołach naukowych. 

Tryby
specjalistyczne oprogramowanie StatSoft Polska Statistica
Testy
testy psychologiczne Pracowni Testów Psychologicznych

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 29 lutego
czesne już od
433 zł
399 zł
miesięcznie

Zapisując się do 29 lutego, zyskujesz:

  • 400 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów,
  • dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
  •  

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 366 zł.

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej.

Twoja zniżka w czesnym wyniesie 900 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Opinia wykładowcy

na zdjęciu menedżer kierunku - kobieta w ciemnych włosach, czerwonej marynarce. stoi na tle kwiatów, ręce złożone do uścisku.

Studia magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym w Uniwersytecie WSB Merito Opole są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy na psychologów praktyków i doskonałą alternatywą dla studiów o profilu akademickim. Jako student psychologii praktycznej będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę i zrozumieć, jak zastosować ją w zawodzie. Dzięki temu będziesz przygotowany do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i zawodowym. Jako psycholog będziesz znał i rozumiał wagę swojego zawodu. Jeśli już pracujesz to kompetencje zdobyte podczas studiów mogą być przydatne w pracy menadżera, nauczyciela, opiekuna, szkoleniowca, specjalisty w działach HR, czyli wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z drugim człowiekiem. 

mgr Alicja Żak-Łykus

menedżer kierunku psychologia

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Korzystać z narzędzi psychologicznych i metod statystycznych.
Studenci tworzący projekt.
Analizować procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich, diagnozować problemy i trudności w indywidualnym czy społecznym funkcjonowaniu ludzi.
Grupa studentów.
Zdobędziesz wiedzę z obszaru psychologii osobowości, różnic indywidualnych, emocji i motywacji, psychologii klinicznej, rozwojowej, psychologii społecznej.
Wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.
Dziewczyny z książką.
Profesorowie i wykładowcy-praktycy wprowadzą Cię w arkana zawodu psychologa.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia biznesu i rozwoju osobistego
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 399 zł 433 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 366 zł
Psychologia kliniczna
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 399 zł 433 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 366 zł

Program studiów

Program studiów umożliwi rozwijanie kompetencji psychologicznych oraz umiejętności osobistych. Zapewni interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy w zawodzie psychologa oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

 

Obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane przez wszystkich studentów i dwie ścieżki specjalnościowe: psychologia kliniczna i psychologia biznesu i rozwoju osobistego. W programie znajduje się ponad 50 procent zajęć praktycznych oraz ponad 960 godzin praktyki zawodowej.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof Alicja Głębocka
prof. Sikorski
dr Justyna Kuświk prodziekan ds. studenckich
dr Agnieszka Gawor
dr n med. Anna Szczegielniak,    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Alicja Żak-Łykus
Mirosława Olszewska
p.Bogusia
Grzegorz Kulik.jpg
Na zdjęciu Anna Włodarczyk - blondynka z krótkimi włosami w średnim wieku. Na zdjęciu siedzi w fotelu a w ręce trzyma książkę.
Wacław Mitoraj
Małgorzata Gawor
ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski
zdjecie
Ewa Granat
dr hab. Alicja Głębocka, prof. Uniwersytetu WSB Merito Opole

Jej aktywność naukowa i praktyczna skupia się wokół psychologii klinicznej oraz społecznej. Jest autorką prac z zakresu wizerunku ciała, zaburzeń odżywiania, psychologii zdrowia i chorego somatycznie oraz diagnozy psychologicznej. Obecnie kieruje projektami badawczymi nad...

dr hab. Wiesław Sikorski, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia...

dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz...

dr Agnieszka Gawor

Psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dziecka, obszaru pomocy psychologicznej i psychologii rozwoju człowieka. Od ponad 20 wielu lat dzieli się z nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami i...

dr n med. Anna Szczegielniak

Dr Anna Szczegielniak jest lekarzem psychiatrą, członkiem Rady Młodych Ekspertów ds. psychiatrii przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Na co dzień pomaga osobom w kryzysie psychicznym na Śląsku. Jej pasją i drugim zawodem jest również fizjoterapia, a wychodzenia z kryzysu psychicznego nie...

mgr Alicja Żak-Łykus

Menedżer kierunku psychologia na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Psycholog, terapeuta pracujący w nurcie TSR, certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach, wykładowca. Pracuje indywidualnie i grupowo ze swoimi Klientami. Przedsiębiorca, współwłaścicielka firmy szkoleniowo doradczej...

Mirosława Olszewska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii, trener interpersonalny I i II stopnia, certyfikowany interwent kryzysowy PTP, certyfikowany terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, twórca i realizator...

mgr Bogumiła Konieczna

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny (certyfikat nr 116), certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 107), trener biznesu.  
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz...

Grzegorz Kulik

Psycholog transportu, od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się badaniami psychologicznymi na potrzeby transportu drogowego, szkoli instruktorów i egzaminatorów. Przez wiele lat pracował, a do dziś współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu w zakresie reedukacji sprawców...

Anna Włodarczyk

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta w nurcie integratywnym, seksuolog, w ostatnim czasie posiadła umiejętności i wiedzę neuropsychologiczną wykorzystywaną m.in. podczas operacji neurochirurgicznych ze śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta.

Współpracuje z...

Wacław Mitoraj

Magister psychologii, kapitan Służby Więziennej w stanie spoczynku, autor i realizator projektów profilaktyki przemocy, reintegracji społecznej odbywających karę pozbawienia wolności; współautor poradnika "Jak nie stać się ofiarą, czyli Twój sposób na bandytę"; pod szyldem firmy...

lek. med. Małgorzata Gawor

Lekarz pediatra, neonatolog. Obecnie Kierownik Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z wcześniakami, również tymi najmniejszymi, gdy urodzeniowa masa ciała wynosi poniżej 1000 g....

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

ppłk (rez.) dr Piotr Pietrakowski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Weteran, dwukrotny uczestnik międzynarodowej operacji w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi, w tym przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Sił Zbrojnych USA. Członek...

dr Anna Karwacka

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwentka filologii romańskiej i filologii angielskiej.
Adiunkt w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Ekspert ds. mediów, marketingu i komunikacji z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami PR, marketingu i...

dr Katarzyna Mizera

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów Executive MBA. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Opole, Członek Zarządu Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk zarządzania strategicznego, kreowania i zarządzania ofertą oraz procesem dydaktycznym, z...

Ewa Granat

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, neurologopeda. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze pedagoga, wychowawcy, logopedy, terapeuty. Współpracuje z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno –...

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 17:00
Pobierz stronę do PDF