Co zyskujesz studiując psychologię na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

  • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy, średnio raz na dwa tygodnie.
  • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w dni powszednie. Staramy się tak ułożyć plany zajęć, abyś mógł wszystkie obowiązkowe zajęcia odbyć w 3 dni w tygodniu.
sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
  • hybrydowy - studia realizowane w formie niestacjonarnej. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.
Dziewczyna czytająca książkę.

Masz wszechstronne możliwości zatrudnienia w ośrodkach odwykowych, interwencji kryzysowej, szpitalach i poradniach, a także w działach HR, agencjach reklamowych, mediach. Możesz też zostać psychoterapeutą, trenerem w biznesie, psychodietetykiem, psychologiem transportu czy otworzyć własny gabinet.

Poznasz użyteczny wymiar psychologii, ponieważ ponad połowa zajęć ma wymiar praktyczny. Studia poprowadzą Cię przez świat mechanizmów kierujących ludzką psychiką. Poznasz psychologiczne metody i narzędzia pracy. Wykładowcy wykorzystują na zajęciach aktywne i angażujące formy pracy: studia przypadków, symulacje, projekty, metody warsztatowe, programy statystyczne oraz zaproszą cię do świata wirtualnej rzeczywistości VR oraz nowych technologii

Dziewczyna z laptopem patrząca w dal.

Możesz rozwijać się w Kole Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu WSB Merito lub angażować się w działania Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito. To pozwoli Ci na udział w dodatkowych działaniach rozwojowych, takich jak konferencje, dyskusje, szkolenia czy warsztaty. Pamiętaj, że zawsze możesz zaproponować własny projekt i podjąć się jego realizacji. Nasza uczelnia jest otwarta na propozycje studentów. 

 

 

Grupa studentów.

Na studiach spotkasz wykładowców, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach psychologii. To psychoterapeuci i psycholodzy pracujący w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, służbach więziennych i mundurowych, oświacie, ośrodkach uzależnień. To również osoby zatrudnione w instytucjach związanych z biznesem i rynkiem pracy, działach HR, agencjach reklamowych i PR.

Tryby
technologia VR, CleverPoint, Stresonika, oprogramowanie Statistica
Testy
praca z wykorzystaniem testów Pracowni Testów Psychologicznych
Organizacja
działanie Koła Naukowego studentów Psychologii

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
406 zł
339 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 339 zł.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

Opinia wykładowcy

na zdjęciu menedżer kierunku - kobieta w ciemnych włosach, czerwonej marynarce. stoi na tle kwiatów, ręce złożone do uścisku.

Studia magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym w Uniwersytecie WSB Merito Opole są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy na psychologów praktyków i doskonałą alternatywą dla studiów o profilu akademickim. Jako student psychologii praktycznej będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę i zrozumieć jak zastosować ją w zawodzie. Dzięki temu będziesz przygotowany do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i zawodowym. Jako psycholog będziesz znał i rozumiał wagę swojego zawodu. Jeśli już pracujesz to kompetencje zdobyte podczas studiów mogą być przydatne w pracy wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z drugim człowiekiem.

mgr Alicja Żak-Łykus

menedżer kierunku psychologia

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studenci tworzący projekt.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Psychologia posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk psychologicznych.
Grupa studentów.
Zna pogłębione teorie psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka.
W trakcie studiów nauczysz się m.in. tego, jak rozumieć motywy ludzkiego zachowania, w jaki sposób człowiek gromadzi doświadczenie, co dzieje się z jego emocjami, co wpływa na jego osobowość.
Dziewczyny z książką.
Potrafi planować i przeprowadzać działania pomocowe oraz te wspierające rozwój osobisty.
Dziewczyna w bibliotece

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia biznesu i rozwoju osobistego
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 339 zł 406 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 339 zł
Psychologia kliniczna
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 339 zł 406 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 339 zł

Program studiów

Program studiów umożliwi rozwijanie kompetencji psychologicznych oraz umiejętności osobistych. Zapewni interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy w zawodzie psychologa oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof Alicja Głębocka
prof. Sikorski
dr Justyna Kuświk prodziekan ds. studenckich
dr Agnieszka Gawor
dr n med. Anna Szczegielniak,    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Alicja Żak-Łykus
Mirosława Olszewska
p.Bogusia
Grzegorz Kulik.jpg
Na zdjęciu Anna Włodarczyk - blondynka z krótkimi włosami w średnim wieku. Na zdjęciu siedzi w fotelu a w ręce trzyma książkę.
Wacław Mitoraj
Małgorzata Gawor
ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski
zdjecie
Katarzyna Mizera
Ewa Granat
dr Bartosz Kwiatkowski
Wiktoria Kubiec
Magdalena Jankowska-Guściora
dr hab. Alicja Głębocka, prof. Uniwersytetu WSB Merito Opole

Jej aktywność naukowa i praktyczna skupia się wokół psychologii klinicznej oraz społecznej. Jest autorką prac z zakresu wizerunku ciała, zaburzeń odżywiania, psychologii zdrowia i chorego somatycznie oraz diagnozy psychologicznej. Obecnie kieruje projektami badawczymi nad...

dr hab. Wiesław Sikorski, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia...

dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz...

dr Agnieszka Gawor

Psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dziecka, obszaru pomocy psychologicznej i psychologii rozwoju człowieka. Od ponad 20 wielu lat dzieli się z nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami i...

dr n med. Anna Szczegielniak

Dr Anna Szczegielniak jest lekarzem psychiatrą, członkiem Rady Młodych Ekspertów ds. psychiatrii przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Na co dzień pomaga osobom w kryzysie psychicznym na Śląsku. Jej pasją i drugim zawodem jest również fizjoterapia, a wychodzenia z kryzysu psychicznego nie...

mgr Alicja Żak-Łykus

Menedżer kierunku psychologia na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Psycholog, terapeuta pracujący w nurcie TSR, certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach, wykładowca. Pracuje indywidualnie i grupowo ze swoimi Klientami. Przedsiębiorca, współwłaścicielka firmy szkoleniowo doradczej...

Mirosława Olszewska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii, trener interpersonalny I i II stopnia, certyfikowany interwent kryzysowy PTP, certyfikowany terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, twórca i realizator...

mgr Bogumiła Konieczna

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny (certyfikat nr 116), certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 107), trener biznesu.  
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz...

Grzegorz Kulik

Psycholog transportu, od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się badaniami psychologicznymi na potrzeby transportu drogowego, szkoli instruktorów i egzaminatorów. Przez wiele lat pracował, a do dziś współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu w zakresie reedukacji sprawców...

Anna Włodarczyk

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta w nurcie integratywnym, seksuolog, w ostatnim czasie posiadła umiejętności i wiedzę neuropsychologiczną wykorzystywaną m.in. podczas operacji neurochirurgicznych ze śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta.

Współpracuje z...

Wacław Mitoraj

Magister psychologii, kapitan Służby Więziennej w stanie spoczynku, autor i realizator projektów profilaktyki przemocy, reintegracji społecznej odbywających karę pozbawienia wolności; współautor poradnika "Jak nie stać się ofiarą, czyli Twój sposób na bandytę"; pod szyldem firmy...

lek. med. Małgorzata Gawor

Lekarz pediatra, neonatolog. Obecnie Kierownik Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z wcześniakami, również tymi najmniejszymi, gdy urodzeniowa masa ciała wynosi poniżej 1000 g....

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

ppłk (rez.) dr Piotr Pietrakowski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Weteran, dwukrotny uczestnik międzynarodowej operacji w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi, w tym przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Sił Zbrojnych USA. Członek...

dr Anna Karwacka

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwentka filologii romańskiej i filologii angielskiej.
Adiunkt i Menedżer kierunku Media i Komunikacja w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Ekspert ds. mediów, marketingu i komunikacji z 20-letnim...

dr Katarzyna Mizera

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów Executive MBA. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Opole, Członek Zarządu Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk zarządzania strategicznego, kreowania i zarządzania ofertą oraz procesem dydaktycznym, z...

Ewa Granat

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, neurologopeda. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze pedagoga, wychowawcy, logopedy, terapeuty. Współpracuje z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno –...

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od...

dr Bartosz Kwiatkowski

Doktor nauk społecznych z dziedziny psychologii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Trener z zakresu pracy ze sprawcami przemocy domowej. Autor ostatecznej wersji Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15), współautor wstępnej wersji Skali...

Wiktoria Kubiec

Psycholog, terapeuta traumy w podejściu EMDR, psychoonkolog. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od początku swojej pracy klinicznej wspiera pacjentów i ich rodziny w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w sytuacji zagrożenia ich życia i innych kryzysów....

Magdalena Jankowska-Guściora

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Funkcjonariuszka Służby Więziennej w stopniu majora. Pasjonatka swojej pracy. Obecnie Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego Opolu, wcześniej specjalista ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

Infolinia: 77 401 94 03 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 18:00
Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 17:00
  • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF