dr hab. Anna Zgrzywa-Ziemak, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Doktor habilitowany inżynier w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz stypendystka The Nottingham Trent University (Wielka Brytania). Ma doświadczenie w nauczaniu kluczowych przedmiotów z obszaru zarządzania, jednak jej szczególne zainteresowanie budzą kierunki o charakterze inżynierskim. Ma krajowe i międzynarodowe doświadczenie biznesowe i dydaktyczne w obszarze szeroko rozumianego projektowania inżynierskiego systemów zarządzania, przede wszystkim modelowania procesów biznesowych. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko rozumianych problemów teorii organizacji i zarządzania, aktualnie dotyczą przede wszystkim problematyki zrównoważenia przedsiębiorstw (business sustainability) i organizacyjnego uczenia się (organizational learning), a ponadto struktur organizacyjnych, koncepcji i metod zarządzania oraz innowacyjności przedsiębiorstwa. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 2 monografii. Realizowała szereg projektów badawczych i dydaktycznych we współpracy z badaczami z różnych ośrodków naukowych Polski i międzynarodowo.
 

Busławski-Adam-dr
dr inż. Adam Busławski

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Wykładowca akademicki, praktyk w dziedzinie produkcji, logistyki i transportu. Wdrożeniowiec systemów ERP oraz zwolennik koncepcji  Lean Manufacturing/Lean Management. Manager z wieloletnim doświadczeniem piastujący stanowiska kierownicze i dyrektorskie w przemyśle z powodzeniem stosujący narzędzia i metody FMEA, SMED, Six Sigma, 5S, SPC, Kanban specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji modelów systemów biznesowych. Inspektor ochrony danych, wieloletni pełnomocnik ds. jakości, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych ADR, specjalista od szeroko pojętego controllingu finansowego. 
 

Krzysztof Nowosielecki

Absolwent Uniwersytetu WSB Merito Opole (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej). Magister zarządzania jakością. Ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach w środowisku produkcyjnym. Praktyk zarządzania oraz stosowania Lean Management. Poprzez skuteczne, codzienne rozwiązywanie problemów biznesowych potrafi przekazać  przyszłym absolwentom wiedzę z zakresu stosowania praktyk szczupłego zarządzania procesami opartą na potrzebach Klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

dr inż. Paula Pypłacz

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Konsultant, a także certyfikowany wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi - Business Process Management with ADONIS Practitioner.  Posiada certyfikat Agile Project Management Foundation.  Szkoleniowiec w zakresu mapowania procesów biznesowych w administracji z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Process Architect. Pełni rolę eksperta zarządzania procesami w administracji publicznej w Akademii Administracji sp. z o.o. Współpracuje z firmami z sektora MSP. 

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001 prowadził 16 ustaw w Senacie,  Wojewoda Opolski w latach 2005 do 2007, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach 2008 do 2013, doradca prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rozwoju gminy w latach 2011 do 2014. członek rad społecznych m. in. CBOS, SP ZOZ, Radia Opole, Rady Głównej Jednostek Badawczo Rozwojowych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej firmy  Grupy Azoty ZAK S.A. Zainteresowania naukowe:  zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, budowa sieci współpracy firm w regionie, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach w tym spin off, spin out, startup, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju,  rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.

inż. Marzena Półtorak

Inżynier Technologii żywności i magistrem Zarządzania jakością. Ma 10 lat doświadczenia pracy w laboratorium kontroli jakości, gdzie kluczową rolą odgrywa produkt oraz klient. Doskonale wie jak wiedzę praktyczną o rzeczywistych aspektach jakości przełożyć na konkretne umiejętności przyszłych absolwentów.

Mariusz Gładkiewicz

Certyfikowany trener biznesu, coach ICF, project manager z praktyką w obszarach min.: sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania zespołem, zarządzania zmianą w organizacji, optymalizacji procesów biznesowych, wdrażania systemów IT. Ukończył szereg szkoleń min. certyfikowane przez APMG-International w obszarach: Change Management Foundation, Management of Risk Foundation, Prince 2 Foundation. W ramach działalności biznesowej realizował, koordynował projekty ponad 400 firm z różnych branż min. IT, FMCG, energetycznej, eventowej, paliwowej, administracji publicznej, sektora medycznego oraz produkcji. Zakres głównych działań biznesowych dotyczy obszaru HR Management oraz Project Management. Pracuje warsztatowo, łącząc twarde kompetencje inżyniera z miękkim, trenerskim podejściem do ludzi.

dr inż. Janusz Sasak

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych systemach zarządzania, zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem. Projektant systemów kontroli zarządczej w sferze publicznej. Autor koncepcji i wdrożeń systemów zarządzani ryzykiem oraz zarządzania procesowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej” (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, status Patent Pending nr 616722990). 

Damian Kaźmierczak
Damian Kaźmierczak

Kierownik zespołu dydaktycznego kierunku finanse i rachunkowość. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Uniwersytetu WSB Merito Opole oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, matematyki, przedsiębiorczości i muzyki. Nauczyciel mianowany, który w dydaktyce chętnie wykorzystuje metody aktywizujące studentów i cyfrowe narzędzia pracy doskonalone podczas licznych szkoleń i kursów. Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS. Współpracownik i konsultant biura rachunkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Organizator koncertów charytatywnych zaangażowany w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, wokalista i instruktor grup muzycznych. Obszary zainteresowań: praktyczne wykorzystanie metod ilościowych w finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rachunkowość finansowa i zarządcza oraz analiza ekonomiczno-finansowa.

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Sebastian Starnawski

Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi. Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim.

Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych, absolwentka licznych studiów podyplomowych. a od 2004r. certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jako zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem.

mgr inż. Roman Modrzejewski

Ukończona uczelnia: Politechnika Opolska w 1998 r. Certyfikowany trener Microsoft (MCT - Microsoft Certified Trainer), posiadacz kilkunastu certyfikatów systemowych Microsoft, w tym: MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator oraz MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer. Egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Związany z Uniwersytetem WSB Merito Opole (wcześniej Wyższą Szkołą Bankową) od 2007 r. Obecnie pełni funkcję kierownika Działu Informatyki w Uniwersytecie WSB Merito Opolu. Ponadto wykładowca akademicki.
Przez 16 lat prowadził własną działalność szkoleniową. Specjalizuje się w m.in. zastosowaniach arkusza kalkulacyjnego, w tym także Excel BI i Power BI.
 

dr Mariola Spalik
dr inż. Mariola Spalik

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Ma 5 lat doświadczenia jako adiunkt na Politechnice Opolskiej w Katedrze Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy oraz Katedrze Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczniaki, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Interesuje się powłokami PVD, nanotechnologią, inżynierią bezpieczeństwa pracy.

dr Krzysztof Kuźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenia managerskie w takich przedsiębiorstwach jak VULCAN sp. z o.o., ADe Line SA, TETA SA (obecnie Unit4), Mostostal Wrocław SA, Capricorn sp z o.o. oraz jako członek rad nadzorczych w EnergiaPRO KE SA (obecnie grupa TAURON SA) oraz JTBS sp. z o.o. Jest współwłaścicielem spółki informatycznej. Ponadto brał udział w wielu projektach biznesowych oraz badawczych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu.

zdjęcie mężczyzny w okularach
Krzysztof Pobielajew

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Magister Zarządzania, posiada uprawnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników

Polskich oraz certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Działając w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzi zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe, angażując się również w dochodzenia powypadkowe i budowanie kultury BHP. Z pasją związany jest również z mediami i komunikacją społeczną, co stanowi jego pierwotne pole wykształcenia. W wolnych chwilach pochłania go świat motoryzacji i aut sportowych, a ostatnio łączy swoje zainteresowania uczestnicząc w szkoleniach bezpiecznej jazdy, harmonizując pasję z dbałością o bezpieczeństwo na drodze.

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski
ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

ppłk (rez.) dr Piotr Pietrakowski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Weteran, dwukrotny uczestnik międzynarodowej operacji w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi, w tym przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Sił Zbrojnych USA. Członek Międzynarodowej Grupy Implementacyjnej przy Komisji Europejskiej ds. jakości kształcenia oficerów w UE. Współtwórca koncepcji Lider 4.0 wykorzystującej nowe technologie do weryfikacji i kształtowania kompetencji przywódczych. Ekspert w Energomedica Instytut oraz w Ośrodku Studiów i Edukacji dla Bezpieczeństwa.