Program studiów

Na program studiów składa się zestaw przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, który zapewni Ci wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.

Przedmioty kształcenia ogólnego *

BHP
Język obcy
Repetytorium z matematyki
Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
Technologia informacyjna
Podstawy ekonomii
Podstawy komunikacji społecznej
Metody efektywnej nauki
Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
Finanse w skali mikro i makro
Socjologia
Etyka
Różnice kulturowe
Proseminarium
Self-presentation and public speaking/ Selbstpraesentation und oeffentlicher Auftritt
Podstawy zrównoważonego rozwoju

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

Przedmioty kierunkowe *

Instrumentarium zarządzania
Matematyka 1
Matematyka 2
Psychologia zarządzania
Instrumentarium marketingu
Zachowania organizacyjne
Statystyka
Analiza ekonomiczno - finansowa
Badania i analiza rynku
Podstawy zarządzania jakością
Systemy ERP
Zarządzanie projektami
Raporty finansowe
Symulacja biznesowa

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

 

Przedmioty kierunkowe inżynierskie *

Inżynieria procesów biznesowych
Grafika inżynierska
Metrologia z elementami fizyki
Podstawy automatyzacji
Inżynieria materiałowa z elementami chemii
Automatyzacja procesów
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Systemy bazodanowe
Wirtualizacja zarządzania produkcją - VR


* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.