Opis szkolenia

 

Szkolenie MS Excel dedykowane jest dla osób znających już program na poziomie

przynajmniej podstawowym, które chcą efektywnie wykorzystywać program MS Excel

w zadaniach księgowego.
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów,

gdzie stawiamy nacisk nie tylko na wykorzystanie

i poznanie samych narzędzi, ale w szczególności prezentujemy

możliwości wykorzystania ich w praktyce.
Szkolenie przeprowadza uczestnika przez najważniejsze

funkcjonalności programu MS Excel jakie są niezbędne przy zadaniach związanych

z analizą kondycji przedsiębiorstwa, oraz pracy z dokumentacją księgową.

Dlaczego warto ?

 

Na szkoleniu rozwiążemy najczęstsze problemy, jakie możesz napotkać podczas analizy

danych finansowych. Zapoznasz się z funkcjami finansowymi.

Policzysz popularne wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Nauczysz się ograniczać dostęp do danych, zabezpieczać za pomocą szyfrowania oraz podpisu elektronicznego. 
Poznasz możliwości szybkiego generowania dokumentacji w osobnych plikach PDF

na podstawie wyliczonych danych w programie MS Excel. 
Nauczysz się podwiązywać źródłowe dokumenty (faktury, dokumenty WZ,

karty produktów, dokumentacje techniczne) pod rekordy zestawione w tabeli.
Oczywiście nabierzesz praktyki w pracy na wielu arkuszach,

które będziemy konsolidować i analizować na wiele sposobów.
Nauczysz się tworzyć szybkie raporty i prezentować je w formie graficznej na wykresie.

Określisz trendy czasowe danych i nauczysz się przewidywać na ich podstawie przyszłe wartości.
Podwyższysz poziom wiedzy z zakresu obsługi programu MS Excel.
Dzięki zdobytej wiedzy twoja praca stanie się efektywna.
Oczywiście, dzięki uczestnictwie w grupie będzie możliwość wymiany doświadczeń.

 

Forma szkolenia

Microsoft
Praca na aktualnym oprogramowaniu
Organizacja
Mała grupa szkoleniowa
Palec
Praktyczne wskazówki

Cele szkolenia

 

 • Uporządkowanie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy z obsługi programu MS Excel.
 • Optymalizacja wykonywania zadań związanych z pracą w księgowości i finansach.
 • Zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej pracy z programem MS Excel.
 • Poznanie rozwiązań problemów napotykanych w pracy w księgowości.
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.
   

Dla kogo?

 

Szkolenie dedykowane jest dla księgowych i finansistów, którzy w zakresie wykonywanych zadań dokonują obliczeń,

tworzenia statystyk, czy tworzą raporty i kalkulacje.

Do udziału w tym szkoleniu wymagana jest znajomość programu MS Excel na poziomie podstawowym.

 

Jak szkolimy?

 • 16 h dydaktycznych szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego praktyka.
 • Stawiamy na praktykę, dlatego cały kurs zostanie przeprowadzony w sali komputerowej.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe w formie online. 
 • Na koniec kursu otrzymasz certyfikat. 

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

Tel.: (58) 522 75 00