Opis kierunku

Zajęcia realizowane w formie tradycyjnej w salach wykładowych.
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji studiów - tradycyjny

Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania.

SP

Psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ze względu na to, że obejmuje narzędzia do pracy z osobami, które doświadczyły traumy, zarówno wielkiej o rozmiarach katastrofy, jak i sekwencji traum oraz traumy relacyjnej. Narzędzia te służą  skutecznemu pomaganiu, rozumieniu mechanizmów obronnych oraz własnych stanów emocjonalnych w kontakcie z osobą straumatyzowaną oraz wzbogaceniu warsztatu pracy interwencyjnej i konsultacyjnej. Kierunek opracowany we współpracy z jednostkami z Niemiec, w tym Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

SP

Psychotrauamatologia funkcjonuje zarówno jako niezależny kierunek studiów podyplomowych, jak i przygotowanie do uzyskania nowego zawodu – psychotrauamatologa, po spełnieniu dalszych wymogów do certyfikacji.

SP_GDA

Co zyskujesz?

  • zdobycie praktycznej wiedzy, narzędzi i profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy oraz konsultacji stabilizujących;
  • możliwość poddania superwizji przypadków z własnej pracy zawodowej; zdobycie umiejętności badania własnego stanu emocjonalnego w kontakcie z osobą po traumie;
  • wzbogacenie warsztatu pracy; profilaktyka wtórnej traumatyzacji oraz wypalenia zawodowego; poznanie warsztatu pracy specjalistów z Niemiec.

 

Dla kogo?

Dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych przedstawicieli służb społecznych, lekarzy i ratowników medycznych i innych przedstawicieli służb medycznych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji (przy spełnionym wymogu – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna, resocjalizacja i pokrewne).

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

  • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

  • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 196
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Sowa Klejna
Ela Briz
Karolina Gełdon
Justyna Herman-Gregorek
Marzena Kozłowska
Tomasz Kwiatkowski
Anna Piaskowska
dr Anita Sumiła
Agnieszka Szczygieł  
Daniel Mróz
Norbert Möller
Dr Maciej Dębski
Dominika Sowa-Klejna

Opiekun merytoryczny studiów, psycholog, psychotraumatolog certyfikowany przez CIP w Monachium

Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, trener „Szkoły dla Rodziców”, członek zespołów interdyscyplinarnych ds....

Ela Briz

psycholog, psychoterapeuta, dyplomowany psychotraumatolog

Prowadzi praktykę prywatną w Heidenheim w Niemczech, pracuje również w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Monachium. Psychoterapię indywidulną prowadzi w pięciu językach. W ramach praktyki prywatnej prowadzi...

Karolina Gełdon

fizjoterapeutka oraz absolwentka studiów podyplomowych z seksuologii.

Trenuje i naucza od ponad 15 lat. Jest licencjonowanym instruktorem fitness i rekreacji ruchowej oraz instruktorem Pilates. Od 2007 roku prezes Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego V DANCE  ACADEMY. Jako metodyk nauczała...

Justyna Herman-Gregorek

psychoterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog  w zakresie prowadzenia terapii i szkoleń, mgr filozofii. Prowadzi pomoc psychoterapeutyczną w gabinecie prywatnym na terenie Gdyni dla dorosłych, młodzieży i dzieci, pracuje również w MOPS w Gdyni jako asystent rodziny . Szkoli się i...

Marzena Kozłowska

pedagog, nauczyciel dyplomowany z 19 - letnim stażem pracy na różnych etapach edukacyjnych oraz w kilku rodzajach szkół i placówek oświatowych a także socjalnych. Psychotraumatolog, wieloletni propagator idei psychotraumatologii w obszarze edukacji, stale rozwijający swoje...

Tomasz Kwiatkowski

psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w gabinecie prywatnym z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi - nurt psychoanalityczny oraz jako psycholog w Gdańskich Domach dla Dzieci. Od wielu lat rozwija się w...

Anna Piaskowska

psycholog kliniczny. Specjalizuje się w zakresie wspomagania rozwoju dzieci wolniej rozwijających się, z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego. W swojej pracy zawodowej oprócz diagnozy i terapii indywidualnej dzieci, koncentruje się także na wspieraniu rodziców w wychowaniu oraz w...

dr Anita Sumiła

psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. 

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od ponad dziesięciu lat (wykorzystując MBT-F). Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci...

Agnieszka Szczygieł  

psycholog-seksuolog, psychoterapeutka. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Uczestniczka 4,5 letniego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych prowadzone przez...

Daniel Mróz

pedagog, terapeuta, trener szkoleń psychosposłecznych

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i...

Norbert Möller

pedagog socjalny

Pracował w poradni dla osób bezdomnych oraz schronisku, gdzie w przez 2 lata zajmował stanowisko kierownicze; od 1996 roku związany z organizacją G-recht (aktualnie przewodniczący), gdzie zajmuje się przeprowadzaniem postępowań pojednawczych pomiędzy ofiarami i...

Dr Maciej Dębski

Założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF