Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie)

 

Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji studiów - online

Studia doskonalące adresowane do osób zainteresowanych tematyką rozwiązywania konfliktów i skutecznego komunikowania się w szkole, dążących do wzbogacenia swojego warsztatu pracy, inwestujących we własny rozwój na drodze stawania się przywódcą.  Nowe technologie i rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia do przywództwa, dlatego w programie studiów przewidziano zajęcia skoncentrowane na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans, pozyskiwanie ludzi i zasobów, a nade wszystko umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

Celem studiów jest przybliżenie tematyki powstających sporów i konfliktów w organizacjach, przeprowadzenie słuchaczy przez teorię psychologicznych mechanizmów omawianych zjawisk i sytuacji, do praktycznego ćwiczenia i nabycia umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktami w środowisku szkolnym. Zakłada się, że po ukończeniu studiów uczestnicy podniosą kompetencje w zakresie wiedzy na temat sposobów efektywnego komunikowania się rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności stosowania w praktyce metod  i technik rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. 

Co zyskujesz?

 • Poznasz różne modele przywództwa i odkryjesz nowe szanse i możliwości między innymi w zakresie sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. 
 • Zwiększysz poziom samoświadomości i samorozwoju.  
 • Poznasz różne modele przywództwa i odkryjesz nowe szanse i możliwości między innymi w zakresie sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.
 • Zdobędziesz umiejętność zjednywania sobie ludzi, pozyskiwania zasobów i rozwiązywania konfliktów.
 • Zwiększysz swój potencjał przywódczy, zyskasz pewność i wewnętrzną siłę.
 • Zyskasz możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowania pomysłów i gotowych rozwiązań do zastosowania w praktyce szkolnej.

Dla kogo?

 • Dyrektorzy i kadra kierownicza jednostek systemu oświaty, w tym absolwenci studiów podyplomowych zarządzania w oświacie.
 • Nauczyciele i wychowawcy zainteresowani własnym rozwojem i doskonaleniem umiejętności zarządzania zespołem ludzkim oraz tworzeniem pozytywnej atmosfery pracy w środowisku oświatowym.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Przywództwo dyrektora szkoły w zarządzaniu konfliktem w środowisku oświatowym.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF