Zajęcia realizowane w formie tradycyjnej w salach wykładowych


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji studiów - tradycyjny

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Co zyskujesz?

  • Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 14 września 2023 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2023.2102)
     
  • Możliwe do nabycia kwalifikacje do nauczania przedmiotu: klasy IV – VIII szkoły podstawowej i/lub szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia).
  • Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

  • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

  • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

Liczba miesięcy nauki: 17
Liczba godzin: 398 + 150 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 19
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF