Opis kierunku

Studia w formule online
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie, min. 90% godzin w stosunku do wszystkich godzin przewidzianych w programie studiów). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. 

 

Kierunek, który Cię interesuje, jest efektem współpracy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Uniwersytetów WSB Merito. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

realizacja online

Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których zapoznasz się z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będziesz się uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Dowiesz się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

Studia powstały z myślą o nauczycielach i wychowawcach, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności zawodowe i efektywniej wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w procesie edukacji. Współczesność wymaga coraz nowocześniejszych kompetencji, uwzględniających aktualne zdobycze neuronauki. Kierunek stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w której cały czas rośnie potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych.

Co zyskujesz?

  • Program kształcenia skonstruowany został tak, aby zapewnić uczestnikom dostęp do wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się. 
  • Będziesz znać współczesne ustalenia neurobiologów, neuropsychologów, psychologów kognitywnych, pedagogów i dydaktyków aby lepiej organizować proces dydaktyczny.
  • Nauczysz się jakie jest zastosowanie wniosków płynących z neuronauk w codziennej praktyce edukacyjnej.
  • Spojrzysz na proces edukacji z perspektywy neuronauki aby podążać w kierunku koniecznych zmian jakie wytyczane są w dzisiejszym systemie edukacji. 

Dla kogo?

Studia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, jak i szkoleniowców, trenerów, terapeutów,  którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o najnowsze zdobycze neurodydaktyki, wdrażając je do procesu nauczania i wychowania oraz poszerzać swoje kompetencje o umiejętności wykraczające poza dotychczasowy kanon. Adresowane są także osób niezwiązanych obecnie z edukacją, a zainteresowanych rozwojem osobistym. 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

  • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

  • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów dla kierunku Neurodydaktyka.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Ewa Wojtowicz
Małgorzata Burba
Mirosława Lipka
dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Adiunkt i kierownik Katedry Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, wykładowca Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London. Od 2011 roku prowadzi prywatną praktykę psycholgiczną, w  której pracuje w oparciu o założenia psychologii humanistycznej...

Ewa Wojtowicz

dr Ewa Wojtowicz - adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie. Psycholog, dr nauk humanistycznych z zakresu psychologii, realizator projektów edukacyjnych i biznesowych. Trener (Akademia SET)  i wykładowca...

Małgorzata Burba

mgr Małgorzata Burba - adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities 
w Londynie,  nauczyciel-konsultant w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki  i wychowania, wspomagania rozwoju uczniów (deficyty kompetencji językowych, niepowodzenia edukacyjne, rozwój...

Mirosława Lipka

mgr Mirosława Lipka - adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities 
w Londynie, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a później Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Pedagogika, Edukacja elementarna, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna....

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF