Opis kierunku

Studia w formule online
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie, min. 90% godzin w stosunku do wszystkich godzin przewidzianych w programie studiów). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. 

 

Kierunek, który Cię interesuje, jest efektem współpracy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Uniwersytetów WSB Merito. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

realizacja online

Program, w tym efekty uczenia się, został przygotowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki, wobec nauczycieli (uczestniczących w procesie awansu zawodowego i podlegających ocenie pracy) w zakresie: 

 • stosowania w pracy wiedzy z zakresu prawa oświatowego, psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 
 • doskonalenia warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;  
 • stosowania innowacyjnych metod aktywizujących ucznia  i sprzyjających procesowi uczenia się; 
 • wdrażania w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą; 
 • rozpoznawania potrzeb uczniów i realizowania zindywidualizowania procesu nauczania; 

Po ukończeniu studiów uczestnicy podniosą kompetencje z zakresu stosowania innowacyjnych strategii nauczania.  Program doskonalących studiów podyplomowych jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu możliwości, potrzeb i oczekiwań uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  i doskonalić umiejętności pracy w zakresie stosowania innowacyjnych aktywizujących metod w nauczaniu.

SP_GDA

Cel

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności stosowania w pracy nowoczesnych metod aktywizujących uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, sprzyjających procesowi nauczania i uczenia się. Program przewiduje łącznie treści teoretycznych i praktycznych odnoszących się do kluczowych aspektów pracy z uczniem na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Co zyskujesz?

Absolwent studiów: 

 • poszerzy wiedzę i zdobędzie nowe umiejętności w zakresie wykorzystania  nowatorskich metod pracy aktywizujących i motywujących uczniów  nowoczesnej edukacji,
 • zdobędzie nowe umiejętności z zakresu interaktywnego sposobu nauczania, korzystania z technologii rzeczywistości wirtualnej, wykorzystania AI (sztucznej inteligencji) w edukacji, nauczania w chmurze, a także stosowania spersonalizowanego uczenia się,
 • zwiększy swoją atrakcyjność i talent pedagogiczny w pracy z uczniem. 

Dla kogo?

Dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących doskonalić swoje umiejętności z zakresu stosowania w pracy innowacyjnych strategii nauczania sprzyjających procesowi nauczania i uczenia się. 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Forma zaliczenia: testy semestralne, egzamin końcowy polegający na obronie projektu.  

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

krystyna_laudańska
Anna Olszewska Mrotek
zygmunt_pilarek
Krystyna Laudańska

opiekun merytoryczny kierunku 
Nauczyciel dyplomowany, edukator, trener edukacji, ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli, praktyk z doświadczeniem pracy w szkole, nadzorze pedagogicznym na stanowiskach kierowniczych; przez dwie kadencje rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy...

Anna Olszewska Mrotek

Wieloletnia dyrektor szkoły publicznej, doświadczona edukator, mentor, trener, coach, doradca zawodowy i personalny, tutor. Dyrektor d.s. formalno-prawnych i finansowych w szkołach niepublicznych. Prowadzi własną firmę konsultingowo-szkoleniową. Autorka ponad setki programów kursów i...

Zygmunt Pilarek

Twórca Internetowy. Autor filmów szkoleniowych IT w Edukacji na YouTube. Pasjonat grafiki 3D.
Microsoft Innovative Educator Fellow Issued by Microsoft Education. Dwukrotna Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za osiągniecia w pracy dydaktycznej. Wyróżnienie w konkursie Polski Internet,...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF