Dominika Czechowska

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca z ponad 20 letnim doświadczeniem praktycznym, Prezes Zarządu Design and Business Sp z o.o., ekspert biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, doradca biznesowy w procesach zarządczych przedsiębiorstw, Menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku i Gdyni. Jako osoba zarządzająca zespołem dydaktycznym utworzyła trzy specjalności, które realizowane są w ramach kształcenia dualnego.  Autor merytoryczny projektów dofinansowanych z UE.

Piotr Rudziński

Od 2015 roku związany Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku w której prowadzi wykłady na kierunku turystyka i rekreacja. Dyrektor hoteli Różany Gaj i Villa Sedan w grupie Dobry Hotel. Powadzi szkolenia z zakresu zarządzania w hotelarstwie, serwisu gastronomicznego oraz aktywnej sprzedaży. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale Towaroznawstwa i Organizacji Usług Hotelowych. Z branżą hotelarską związany od początku swojej kariery zawodowej. Rozpoczynał swoją pracę w sieci hoteli Qubus na stanowisku kelnera. Szybko awansował przechodząc kolejne szczeble zawodowe w hotelach w całej Polsce. Od 2004 roku związany z firmą Dobry Hotel.

prof. nadzw. dr hab. Jacek Borzyszkowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Uniwersytecie Szczecińskim, prof. uczelni na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Pełni funkcję koordynatora dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości w Federacji Naukowej WSB-DSW.  Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu organizacji turystyki, zarządzania turystyką oraz współczesnych problemów w branży turystycznej. Aktywnie działa na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie oraz członka Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki. Był również członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji. Autor i współautor wielu ekspertyz i dokumentów planistyczno-strategicznych realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.  

dr Katarzyna Mysiak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie, m.in. obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa, agroturystyki, turystyki na obszarach wiejskich, turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, turystyki aktywnej oraz spa i wellness. Pracę jako nauczyciel akademicki poszerza o praktykę i doświadczenie zdobywane we współpracy z branżą turystyczną reprezentowaną przez podmioty gospodarcze, samorządowe i pozarządowe, np. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ekspert w Konkursie Piękna Wieś Pomorska, moderator debaty Media a Turystyka organizowanej przez DarLOT. Aktywność zawodową uzupełnia pracą jako wolontariusz, prowadząc zajęcia nt. Zagospodarowania czasu wolnego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pasja poza zawodowa to aktywność fizyczna, realizowana systematycznie i z zaangażowaniem w Klubie Pływackim Gdynia Masters.

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

Wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie WSB Merito. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu produktu turystycznego, obsługi i organizacji usług turystycznych, turystyki biznesowej, turystyki zdrowotnej, informacji turystycznej oraz działań marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Przez wiele lat pracownik samorządowy w Urzędach Miejskich Gdańska i Gdyni, odpowiedzialny za turystykę, były Dyrektor Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau. Pracował jako Dyrektor Departamentów - Współpracy Regionalnej, Instrumentów Marketingowych oraz Planowania Marketingowego w Polskiej Organizacji Turystycznej. Odznaczony medalem Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.

Radosław Szafranowicz-Małozięć

Trener turystyki, psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywał u jednego z największych polskich touroperatorów – Rainbow Tours S.A. Od ponad 10 lat prowadzi kursy i szkolenia turystyczne. Wykładowca akademicki, autor podręczników dla branży turystycznej. Trener akredytowany przez World Federation of Tourist Guide Associations oraz European Federation of Tourist Guide Associations. Specjalizuje się w tematyce obsługi klienta (stacjonarnej i destynacyjnej) oraz rekrutacji i zarządzania kadrami turystyki. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Kadry Turystyki Sp. z o.o. Wolontaryjnie członek Zespołu Pomocy Poszkodowanym PLL LOT. 

Kamil Czajkowski.
Kamil Czajkowski

Menedżer, hotelarz, psycholog. Przez wiele lat związany z hotelem Sheraton w Sopocie. Obecnie Dyrektor czterogwiazdkowego Hotelu Sopot. Studiował filozofię i psychologię. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Psycholog biznesu z praktycznym doświadczeniem, piszący artykuły w czasopismach branżowych oraz na własnych popularnonaukowych blogach. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Sopockiej Organizacji Turystycznej. Szczęśliwy mąż i ojciec. Z zamiłowania muzyk.

Izabela Domel
Izabela Domel

Hotelarka z zawodu i zamiłowania. Magister zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Absolwentka Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, studiów licencjackich z zakresu hotelarstwa oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii sprzedaży. W zawodzie od ponad 10 lat. Od 6 lat związana z Hotelem Almond, aktualnie na stanowisku kierownik operacyjny. Uwielbia podróżować, doświadczać i podglądać inne hotele i hotelarzy w akcji, aby wciąż poprawiać jakość u siebie w hotelu. Jak relaks to dobra książka, najlepiej kryminał, podcasty i zielona herbata. Prowadzi przedmioty: turystyka eventowa i biznesowa w branży hotelarskiej, marketing w turystyce i hotelarstwie i marketing usług turystycznych.