Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Ekologia i ochrona środowiska,
 • Ekonomia,
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce,
 • Podstawy zarządzania,
 • Pedagogika czasu wolnego
Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Ekologia i ochrona środowiska,
 • Ekonomia,
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce,
 • Podstawy zarządzania,
 • Pedagogika czasu wolnego,
 • Podstawy turystyki,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Geografia turystyczna,
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych,
 • Podstawy rekreacji,
 • HoReCa,
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji,
 • Psychologia,
 • Różne formy rekreacji,
 • Ekonomika turystyki i rekreacji,
 • Marketing usług turystycznych
Przedmioty kierunkowe
 • Fizjologia człowieka,
 • Informatyka w turystyce,
 • Negocjacje i komunikacja społeczna,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Promocja zdrowia,
 • Komercjalizacja produktów turystycznych,
 • Krajoznawstwo i architektura sztuki,
 • Prawo w turystyce
Przedmioty specjalnościowe
 • Organizacja kongresów i konferencji,
 • Żywność i żywienie w hotelarstwie,
 • Gospodarka turystyczna Unii Europejskiej,
 • Protokół dyplomatyczny,
 • Fizjologia zmęczenia i wypoczynku,
 • Kosmetologia i pielęgnacja urody,
 • Gry i zabawy ruchowe,
 • Socjokulturowe formy rekreacji,
 • Podstawy dietetyki,
 • Biznesplan przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • Obsługa pasażerska i komunikacja w obiekcie lotniczym,
 • Logistyka ruchu lotniczego w sektorze turystycznym,
 • BHP i procedury w odnowie biologicznej,
 • Produkt odnowy biologicznej w Polsce