Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytetcie WSB Merito?

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.
student na parapecie

Studia z bezpieczeństwa wewnętrznego maja charakter interdyscyplinarny i przygotują Cię do służby w różnych formacjach. Ponadto po studiach z tego zakresu, zdobyte kompetencje i umiejętności można wykorzystać na różnych stanowiskach pracy i w wielu miejscach pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Zyskasz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania różnorodnymi aspektami bezpieczeństwa oraz zdobędziesz podstawy praktyczne w obszarze bezpieczeństwa publicznego, m.in. w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, ochrony przemysłowej.

Weźmiesz udział w zajęciach praktycznych odbywających się w laboratoriach: kryminalistycznym i cyberbezpieczeństwa. Nauczysz się się identyfikacji, zbierania, analizy i interpretacji różnorodnych śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa. Zajęcia praktyczne w laboratorium kryminalistycznym umożliwią bezpośredni kontakt z narzędziami i technologią używaną w pracy zawodowej. Poza tym skorzystasz z symulatorów VR podczas oględzin miejsca zbrodni.  Korzystając z laboratorium cyberbezpieczeństwa nauczysz się zasad zapobiegania utraty danych, ochrony przed wirusami czy atakami hakerskimi, co staje się coraz istotniejsze w erze cyfrowej. 

Będziesz znał istotne elementy z zakresu podstaw teoretycznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Będziesz zgłębiał zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, strategiami bezpieczeństwa, legislacją oraz psychologią przestępczości, co umożliwi ci skuteczne analizowanie i podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa. Rozwiniesz umiejętności związane z identyfikacją, oceną i minimalizacją różnorodnych zagrożeń. Będziesz się uczył analizy sytuacji kryzysowych, zarządzania incydentami oraz strategii prewencyjnych, co ma zastosowanie zarówno w kontekście organizacji publicznych, jak i prywatnych. Zdobędziesz konkretne umiejętności pracy z dowodami podczas zajęć praktycznych. 

Korzyści

Hantel
praktyczne zajęcia
Uścisk dłoni
współpracujemy z instytucjami państwowymi

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł
Skelnik

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, takimi jak policja, wojsko i służby specjalne, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie takim jak bezpieczeństwo cywilne, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, zapewnianie bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, ochrona osób i mienia oraz ochrona danych osobowych i cyberprzestrzeni.

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
Dowiesz się jak chronić dane osobowe i informacje niejawne.
sesja_gda_nowa2
Dowiesz się, jak udzielać informacji środkom masowego przekazu.
Podczas studiów będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w procesach zapewniania bezpieczeństwa poszczególnym podmiotom administracji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo militarne
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 443 zł 510 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 443 zł
Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 443 zł 510 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 443 zł
Kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 443 zł 510 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 443 zł
Służby specjalne i policyjne
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 443 zł 510 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 443 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu
 • Wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • Bezpieczeństwo państwa 
 • Podstawy i rozwój kryminalistyki
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
Zobacz program studiów

Wykładowcy

bożenna
Klaudia Skelnik
Miłosz Gac
Karwan
mgr Mariusz Jaskulski
kmdr por. rez. dr Jarosław Kroplewski
dr Rafał Połeć
dr hab. Sławomir Zalewski
kmdr w stanie spoczynku dr Andrzej Stanek
dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk
Ernest Lichocki
dr Bożenna Piątkowska

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Podinspektor w stanie spoczynku. W Policji 25 lat – służba w wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: do walki z przestępczością gospodarczą i w kontroli. Udział w szkoleniach, seminariach krajowych i zagranicznych na temat:...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie....

prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

dr hab. Miłosz Gac, prof. UWSB Merito

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek bezpieczeństwo narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością zarządzanie kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie WSB...

dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne...

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku. W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. m.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Gdańsku w latach 1994 - 1999, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w latach 1999 - 2006, Komendant Miejski Policji w...

mgr Mariusz Jaskulski

Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. 21 lat służby: funkcjonariusz KWP Gdańsk oraz zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku.Od 2012 r. twórca i właściciel Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR - placówki szkoleniowej, kształcącej pracowników ochrony, detektywów,...

kmdr por. rez. dr Jarosław Kroplewski

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w problematyce teorii i filozofii bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w czasie konfliktów zbrojnych. Zainteresowania praktyczne związane są z tematyką...

dr Rafał Połeć

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1992-2013 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej, realizując czynności z zakresu techniki kryminalistycznej i pracy operacyjnej. Podstawowe zainteresowania naukowe...

dr hab. Sławomir Zalewski

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa politycznego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki działania państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kontroli służb...

kmdr w stanie spoczynku dr Andrzej Stanek

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W latach 1968 - 2001 pracował w Akademii Marynarki Wojennej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk wojskowych oraz stopień komandora. Od 1991 r. do 2001 r. pełnił funkcję prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Dowódczo Sztabowym.

Uczestnik i...

dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych i doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, gdzie doktoryzował się w 1999 r. i habilitował w 2007 roku. Profesor uczelni Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. W pracy...

kmdr por. rez. dr inż. Ernest Lichocki

kmdr por. rez. dr inż. Ernest Lichocki, doktor nauk wojskowych w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Doktorant Akademii Obrony Narodowej. Posiada podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobył głównie pełniąc...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail:
Telefon: 58 350 20 75
Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF