W kołach działających na uczelni masz okazję rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z dziedziną, która najbardziej Cię interesuje, a często także z kierunkiem jaki studiujesz. Masz szansę wziąć aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych. To tam możesz zaprezentować własne wyniki badań i skonfrontować się z wybitnymi naukowcami oraz osobami zajmującymi się praktyką gospodarczą.

Wydział Prawa i Administracji

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo jest najważniejsze"

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze” działa na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsk / Gdynia od 2014r. Dla studentów – członków Koła prowadzone są różnego rodzaju szkolenia praktyczne takie jak: 

1. Praktyczne posługiwanie się różnymi rodzajami broni palnej połączonej ze strzelaniem na strzelnicy amunicją bojową,  

2. Samoobrona i techniki interwencyjne,  

3. Stosowanie różnego rodzaju środków przymusu bezpośredniego,  

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem,  

Koło organizuje również wycieczki terenowe połączone ze zwiedzaniem: 

1. „Z historią na TY” : fortyfikacje XVI-XX Gdańska, Twierdza Wisłoujście Obrona Wybrzeża 1939: Gdynia, Gdańsk, Półwysep Helski,  

2. Spotkania z weteranami: polskich jednostek specjalnych, Legii Cudzoziemskiej.  

3. Zwiedzanie terenów zamkniętych będących pod jurysdykcją MON m.in. port wojenny Gdynia i wiele innych obiektów o znaczeniu strategicznym i historycznym. 

 

Przewodnicząca KN: Michalina Siwek

Kontakt: kolonaukowe.bjn@gmail.com 

 

Opiekun koła: Mariusz Jaskulski

Kontakt: mariusz.jaskulski@gdansk.merito.pl

Koło Naukowe "Corpus Delicti"

 

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych „Corpus Delicti” jest jeszcze młodym kołem, które wciąż prężnie się rozwija. Na spotkaniach członkinie i członkowie mogą zgłębiać wiedzę, nie tylko z zakresu kryminalistyki, ale także z innych, równie ważnych, dziedzin nauki jak np. medycyna sądowa czy kryminologia. Organizowane są przeróżne spotkania z gośćmi, którzy posiadają (przede wszystkim) wiedzę praktyczną, i w interesujący sposób potrafią ją przekazać. Oprócz tego, zapewnione są wyjścia, np. do Muzeum Kryminalistyki. 

 

Przewodnicząca KN: Natalia Marczak

Kontakt: n.marczak8912@gmail.com 

 

Opiekun koła:  Zbigniew Winkler

Kontakt: zbigniew.winkler@gdansk.merito.pl 

Koło Naukowe "Ipso Iure"

 

Jesteśmy wewnętrzną inicjatywą studencką powstałą z zamiłowania do rozwoju prawno-naukowego. Poszerzamy i promujemy wiedzę prawniczą przygotowując studentów do kariery zawodowej oraz naukowej. Stawiając na aktywny rozwój zwiększamy potencjał naukowy wydziału. W ramach swojej działalności organizujemy: dyskusje, webinary, konferencje naukowe, warsztaty, wykłady. Dzięki wsparciu Opiekuna Koła dr Janusza Guścia organizacja projektów cechuje się świetnym podłożem merytorycznym. 

 

Przewodnicząca KN: Maja Borycka

Kontakt: maja.borycka@outlook.com 

 

Opiekun: dr Janusz Guść

Kontakt: janusz.gusc@gdansk.merito.pl

Koło Naukowe Prawa Karnego

Przewodniczący KN: 

 

Opiekun: Piotr Mielcarek

Kontakt: piotr.mielcarek@gdansk.merito.pl 

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego "Ars Lege"

 

Koło naukowe prawa rodzinnego ARS LEGE działa na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku i zrzesza studentów prawa, prawa w biznesie oaz innych kierunków zainteresowanych działalnością naukową i edukacyjną z szeroko pojętego prawa rodzinnego, procedury cywilnej związanej ze sprawami rodzinnymi, a także mediacji rodzinnych czy wiedzy psychologicznej na temat rodziny.

Celem koła naukowego jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach a także stawianie pierwszych w pacy naukowej. 

Studenci zrzeszeni w kole naukowym organizują konferencje naukowe, spotkania z praktykami prawa - sędziami, prokuratorami, adwokatami, kuratorami sądowymi, a także z specjalistami z zawodów pokrewnych - psychologami, biegłymi sądowymi czy przedstawicielami administracji zajmującymi się świadczeniami na rzecz małoletnich. 

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku z dnia 23 maja 2016 roku nr 27/5/2016 koło naukowe zostało objęte patronatem honorowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. 

 

Przewodniczący KN: Aleksandra Kulka

Kontakt: knpr.merito.gda@gmail.com

 

Opiekun: Joanna Gręndzińska

Kontakt: joanna.grendzinska@gdansk.merito.pl

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna jest organizacją uczelnianego ruchu naukowego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, prowadzonego przez studentów prawa pod okiem pracowników naukowych. Poradnia jest częścią ogólnopolskiej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zrzeszającej akademickie poradnie prawne na terenie całego kraju. 

Ideą działania poradni jest przede wszystkim bezpłatne udzielanie wstępnych porad prawnych, wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą podczas studiów oraz korzystając z merytorycznego wsparcia wykładowców akademickich. Wynikiem powyższych działań jest zdobycie przez studentów nowego doświadczenia oraz możliwość praktycznego wykorzystania znajomości przepisów prawa wraz z ich wykładnią oraz orzecznictwem. Uczestnictwo w życiu poradni prawnej jest zwieńczeniem całokształtu nauki studentów na kierunku prawo. 

Poradnia zajmuje się w szczególności: 

  • Udzielaniem bezpłatnych porad prawnych osobom fizycznym w trudnej sytuacji materialnej w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. 

  • Udzielaniem porad prawnych w sprawach typowo akademickich (m.in. regulamin studiów, regulamin stypendium, pomoce materialne) 

Studenci zajmują się sprawami w miarę ich możliwości, a wszelkie udzielane porady nadzorowane są przez specjalistów z danej dziedziny prawa. 

Dane klientów Studenckiej Poradni Prawnej są poufne. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z udzielanymi poradami znane są jedynie osobom, które daną sprawę rozwiązują. 

 

Opiekun - dr Patryk Łukasiak

Kontakt: patryk.lukasiak@gdansk.merito.pl

Koło naukowe Stosunków Międzynarodowych "Global Issues"

Działania:

  • Organizacja spotkań z działającymi lub emerytowanymi dyplomatami oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych
  • Badania aktualnej literatury przedmiotu
  • Przegląd bieżących badań w obszarze stosunków międzynarodowych
  • Organizacja szkoleń z zakresu różnych form przemocy, komunikacji międzykulturowej oraz warsztatów dyplomatycznych

 

Opiekun - dr Karol Jaroszewski

Kontakt: karol.jaroszewski@gdansk.merito.pl

Wydział Biznesu

Koło Naukowe HR

Koło Naukowe HR na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku skupia studentów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i wiążą swoją przyszłość z pracą w obszarze HR. To miejsce dla ludzi z pasją, którzy poza zajęciami, mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, spotykać się z praktykami HR, dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz podejmować ciekawe inicjatywy studenckie. 

Koło organizuje spotkania merytoryczne i panele dyskusyjne w celu poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ZZL oraz organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria z udziałem ludzi ze świata biznesu, firm konsultingowych i szkoleniowych, trenerów oraz naukowców z zakresu ZZL. 

 

Przewodniczący KN - Piotr Rybiński

Kontakt: piotr.rybinski.ess@gmail.com  

 

Opiekunka - dr Agnieszka Jarosik-Michalak 

Kontakt: agnieszka.jarosik-michalak@gdansk.merito.pl 

Koło Naukowe "Moje Podróże"

 

Koło Naukowe "Moje Podróże" powstało z myślą o studentach Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. 

Zajmujemy się tematyką turystyki i rekreacji. Prowadzimy dyskusje na temat podróży, poznajemy wszystko co ma nam do zaoferowania przemysł hotelarski i gastronomiczny, razem odkrywamy świat, prowadzimy badania i przy tym spełniamy swoje pasje oraz dobrze się bawimy. 

 

Przewodnicząca KN - Maria Rybicka

Kontakt: maria.rybicka@poczta.onet.pl 

 

Opiekun - dr Katarzyna Mysiak

Kontakt:  katarzyna.mysiak@gdansk.merito.pl 

Wydział Informatyki i Nowych Technologii

Koło Naukowe "Pod Przysłoną"

 

To koło dla studentów z zamiłowaniem do fotografii. Zainteresowania fotograficzne poszerzamy również o zagadnienia z zakresu filmu – organizujemy comiesięczne spotkania filmowe, gdzie wspólnie oglądamy i dyskutujemy. Naszym podstawowym celem jest tworzenie przestrzeni do swobodnej wypowiedzi i ekspresji twórczej. Skupiamy się na poszerzaniu wiedzy z zakresu fotografii cyfrowej oraz analogowej. Organizujemy warsztaty w profesjonalistami. Organizujemy wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno-warsztatowymi. Promujemy twórczość fotograficzną osób należących do koła, poprzez organizowanie wystaw.

 

Przewodniczący KN - Mateusz Barszczewski

Kontakt: p.przyslona.wsb.gda@gmail.com  

 

Opiekunka - mgr Aleksandra Hewelt 

Kontakt: aleksandra.hewelt@gdansk.merito.pl

Koło Naukowe "CraftStart"

Koło zrzesza członków grafiki użytkowej oraz dizajnu. Podejmuje nowe inicjatywy mające na celu wsparcie rozwoju naszych członków w obszarze projektowania. Naszym priorytetem jest uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności naszych uczestników, wspierając ich w dążeniu do doskonałości w dziedzinie grafiki i dizajnu.

 

Przewodniczący KN - Marek Sosin

Kontakt: marek8sosin@gmail.com

 

Opiekunka - Daga Siemieniewicz

Kontakt: daga.siemieniewicz@gmail.com

Koło naukowe logistyki "Streamline Logistics"

Jesteśmy dynamiczną społecznością akademicką, która pasjonuje się badaniem i eksploracją skomplikowanych procesów związanych z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw, optymalizacją magazynowania oraz doskonaleniem transportu. Nasze koło oferuje fascynującą podróż przez świat logistyki, łączącą teorię z praktyką.
Co nas wyróżnia?

  • Interdyscyplinarność: W naszym kole spotykają się studenci z różnych kierunków dzięki temu mamy możliwość spojrzenia na logistykę z różnych perspektyw i wzbogacania się o różnorodne doświadczenia.
  • Praktyczne Doświadczenie: Nie ograniczamy się do teorii - organizujemy liczne warsztaty, które pozwalają naszym członkom zdobywać realne doświadczenie i umiejętności wymagane na rynku pracy.
  • Współpraca z Biznesem: Jesteśmy aktywni w nawiązywaniu kontaktów z firmami logistycznymi oraz organizacjami branżowymi. 
  • Rozwój Osobisty: Oprócz zdobywania wiedzy z zakresu logistyki, stawiamy również na rozwój osobisty naszych członków. Organizujemy szkolenia z umiejętności miękkich, warsztaty dotyczące pracy w zespole oraz mentoring, aby każdy mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

Dołącz do Nas!
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu logistyki, zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poznać ciekawych ludzi z branży - dołącz do Koła Naukowego Logistyki Streamline Logistics! Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z logistyką, czy jesteś już doświadczonym entuzjastą, znajdziesz u nas wiele inspirujących możliwości rozwoju. Dołącz już dziś i razem odkrywajmy nowe horyzonty w fascynującym świecie logistyki!


Przewodniczący KN - Damian Kołkowski 
Opiekun koła - Przemysław Wierzbicki
Kontakt: przemyslaw.wierzbicki@gdansk.merito.pl

Koło naukowe "Code & Startup"

Koło realizuje różne przedsięwzięcia. W swojej historii wielokrotne organizowało darmowe szkolenia dla studentów, z zaproszeniem wykładowców i prelegentów, nawet spoza Uczelnią. Szkolenia najczęściej były z programowania w różnych językach, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Realizowane były szkolenia z Unity i tworzenia gier. Wielokrotnie organizowano hackatony oraz brano udział w hackatonach innych organizatorów. Członkowie koła uczestniczyli w wydarzeniu poświęconym cyber security oraz w konferencji w Budapeszcie (finansowane przez fundację Wyszehradzką). 
Obecnie koło łączy grupę entuzjastów, którzy tworzą wspólne projekty informatyczne.  

 

Przewodniczący KN - Dominik Rogowski
Opiekun - Nikola Kraljevic 
Kontakt: nikola.kraljevic@gdansk.merito.pl

Wydział Zdrowia

Koło Naukowe "Dietofaktyczni"

Dietofaktyczni jest tworzone przez i dla studentów, którzy chcą poczuć się pewniej w dziedzinach żywienia odpowiadających na potrzeby współczesnej dietetyki. Koło powstało, by tworzyć przestrzeń do zdobywania, poszerzania i dzielenia się wiedzą popartą naukowymi badaniami. W ramach działalności planowane są także spotkania edukacyjne, prowadzenie badań ankietowych oraz badań oceny stanu odżywienia. Koło tworzą studenci różnych grup i roczników, a spotkania odbywają się zarówno na uczelni, jak i w trybie online.   

 

Przewodniczący KN - Orest Hrywna

Kontakt: gdx155224@student.wsb.gda.pl  

Opiekun - Aleksandra Olsson

Kontakt: dietofaktyczni@wsb.gda.pl

Koło Naukowe "Skin&Lab Concept"

Studenckie Koło Naukowe Skin&Lab Concept działające na Wydziale Zdrowia zrzesza osoby, chcące rozwijać swoją pasję, jaką jest Kosmetologia. Aktywność SKN skupia się wokół samorozwoju poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i dyskusjach o zagadnieniach nowoczesnej kosmetologii, a także prowadzeniu własnych badań naukowych. Ponadto Studenci szerzą zdobywaną wiedzę organizując akcje społeczne promujące ideę zdrowego trybu życia oraz świadomej pielęgnacji skóry.   

Przewodnicząca KN - Paulina Zielińska

Kontakt: paulina.zielinska2@op.pl  

Opiekun - Klaudia Ciesielska-Figlon

Kontakt: kciesielska@wsb.gda.pl

Wydział Społeczno-Humanistyczny

Koło Naukowe Krajów Europy Północnej

Koło Naukowe Krajów Europy Północnej (KNKEP) to stowarzyszenie zrzeszające pasjonatów kultury w krajach Europy północnej. 
Fascynuje nas wszystko co norweskie, szwedzkie a także duńskie. Nie zapominamy przy tym, o Islandii, Szkocji czy Wyspach Owczych. W ramach działalności KNKEP poszerzana i utrwalana jest wiedza na temat historii, kultury oraz społeczeństw krajów północnej Europy. Dążymy do umożliwienia wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz wiedzy na forum, jak również reprezentowanie uczelni w przypadku udziału w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych tematyce zbliżonej do naszego stowarzyszenia. Spotykamy się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca aby móc przybliżyć i porozmawiać nie tylko o języku, ale również o kulturze, historii, literaturze, kinie jak również aspektach społeczno-gospodarczych.
 

KNKEP is an association gathering enthusiasts of life and culture in northern European countries.
We are fascinated by everything that is Norwegian, Swedish and Danish. However, we do not forget about Iceland, Scotland or the Faroe Islands. As a part of our activities in the KNKEP, we try to share knowledge about the history, culture and society of northern countries. Within our group, we try to exchange our experiences, observations and knowledge. We meet on the last Monday of every month to discuss not only the language but also about culture, history, literature, cinema and the socio-economic aspects of northern countries.

 

 

Przewodniczący KN – Łukasz Siminski
Kontakt: knkep@gdansk.merito.pl

 

Opiekun – mgr Barbara Molska
Kontakt: - barbara.molska@gdansk.merito.pl

 

Media społecznościowe: Facebook | LinkedIn | Discord