W imieniu Pana Profesora Krzysztofa Łobosa chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z najnowszą publikacją pod tytułem „Koncepcje zarządzania”, która może okazać się przydatna w procesie dydaktycznym. W podręczniku oprócz teorii kształtowania procesu zarządzania organizacjami nauki znajdują się także praktyczne przykłady zarządzania wraz z przeprowadzoną syntezą opisywanych w literaturze rozwiązań.


 

„Książka zawiera opis 55 kluczowych koncepcji zarządzania, które wywarły największy wpływ na obecny kształt nauk o zarządzaniu.

Każda koncepcja prezentowana jest w ujednoliconej formie a opis obejmuje:

miejsce w ramach nurtów zarządzania, charakterystykę podstawowych idei, znaczenie praktyczne i odniesienia do literatury.

Książka dedykowana jest zarówno pracownikom naukowym, jak i szerokiemu gronu studentów zarządzania oraz kierunków pokrewnych.

– dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB

 

 

Książkę tę można uzyskać w otwartym dostępie na stronie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu tutaj.


Dr hab. Krzysztof Łobos – Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Uzyskał doktorat oraz habilitację w ramach nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa - nauki o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe to uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw z grupy MSP a także współczesne idee i koncepcje zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W badaniach naukowych preferuje podejście ilościowe. Współpracuje z przedsiębiorcami oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnych idei i koncepcji zarządzania, szczególnie dotyczących nurtu postmodernistycznego oraz krytycznej teorii zarządzania. Pasjonuje się geologią i mineralogią. Ukończył geologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Napisał kilka książek popularnonaukowych poświęconych tej tematyce, np. Kamienie szlachetne i ozdobne Sudetów (2010).

 

Czytaj więcej