Trzeciego listopada został rozstrzygnięty Konkurs im. Prof. Romana Czerneckiego, nagradzający naukowców, praktyków i publicystów za ich działalność w obszarze zagadnienia edukacji oraz za prace popełnione o tej tematyce. Była to czwarta edycja, do której zostało zgłoszone 277 prac, spośród których Kapituła konkursu nominowała 27 autorów i autorek. W Kategorii Artykuł Naukowy jednym z czterech laureatów został dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW pracownik Federacji Naukowej WSB-DSW oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, za publikację pod tytułem:

„Teacher Responses to New Pedagogical Practices: A Praxeological Model for the Study of Teacher-Driven School Development”

(American Educational Research Journal).

Dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW w swoim artykule realizuje badania jakościowe, przeprowadzone w latach 2015-2016 w 12 szkołach uczestniczących w innowacyjnym programie tutoringu we Wrocławiu. W artykule zostało przedstawionych 12 dyskusji grupowych oraz 52 wywiady indywidualne wraz z ich interpretacjami, używając metody dokumentalnej Mannheima. Dzięki dialogowemu podejściu możliwe było utworzenie typologii nowych wzorców orientacji zawodowej i wykorzystanie teoretycznego modelu do socjogenetycznej analizy procesu rozwoju edukacji. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

 

 

Czytaj więcej