Dzięki zgodzie Ministerstwa Edukacji i Nauki, 1 listopada Uczelnia WSB Merito w Warszawie została Wydziałem Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

Oznacza to, że Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu powiększył się o kolejny, czwarty wydział i aktualnie działa w Chorzowie, Szczecinie oraz Warszawie. To integracja, która otwiera nowe możliwości i przestrzeń na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój zarówno Uniwersytetu WSB Merito Warszawa, jak i całej grupy Uniwersytetów WSB Merito. 


– Nasz uniwersytet składa się teraz z 4 wydziałów, które wzajemnie się inspirują i wspierają. To powód do dumy, ale i duża odpowiedzialność w stosunku do blisko 42 tysięcy studentów i wszystkich pracowników, którzy wybrali ją jako miejsce swojej nauki i rozwoju. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby temu wyzwaniu sprostać – mówi dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

To kolejne w ostatnim czasie duże wydarzenie w historii grupy największych uczelni niepublicznych w Polsce, działających w 11 miastach. 3 kwietnia br. Wyższe Szkoły Bankowe oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa zostały uniwersytetami, funkcjonując od tego momentu kolejno jako Uniwersytety WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW. Zmiana ta nastąpiła ze względu na spełnienia przez uczelnie warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pozytywne wyniki ewaluacji działalności naukowej i wysokie oceny w 8 dyscyplinach naukowych), a także zgodę Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie uczelni wyrazu “uniwersytet”. Tego dnia najmłodsza szkoła w grupie uzyskała miano Uczelni WSB Merito w Warszawie i rozpoczęła przygotowania do uzyskania statusu akademickiego.


– Połączenie z poznańskim uniwersytetem pozwoli nam na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój –  podkreśla dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. UWSB Merito, dotychczasowy rektor Uczelni WSB Merito, który od 1 listopada objął stanowisko prorektora ds. umiędzynarodowienia. 


Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (wraz z wydziałami w Chorzowie i Szczecinie) to najczęściej wybierana przez kandydatów na studia uczelnia niepubliczna w Polsce (według informacji o wynikach rekrutacji, opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rok 2022/2023). To również od 23 lat najlepsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce – taki tytuł otrzymała w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2023. 

 

Czytaj więcej