Zależy nam na budowaniu lepszej przyszłości, rozwoju cywilizacyjnym opartym na szacunku do człowieka jako społeczeństwa i jednostki oraz trosce o nasz wspólny dom, jakim jest planeta wraz z jej zasobami. Dlatego Uniwersytety WSB Merito zostały partnerem merytorycznym ogólnopolskiego badania i raportu „Odpowiedzialni za przyszłość”.  

 
Jest to raport o postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie ESG oraz roli edukacji w rozwoju przedsiębiorczości i dobrej jakości życia każdego z nas. Opracowywany jest przez Wrocławski Park Technologiczny, Fundację Pro Mathematica i Insight wraz z partnerami.

 

Co sprawdzi badanie?
 
Badanie i raport „Odpowiedzialni za przyszłość” zakładają, że niezależnie od tego, czy używamy pojęcia CSR, ESG, czy zrównoważony rozwój do określenia działań społecznych biznesu, to ich istota jest taka sama. Jest nią pozytywne, odpowiedzialne oddziaływanie na to, co wokół nas, ale też dbanie o to, co dopiero przed nami, a nawet przed pokoleniami, które nastaną po nas.

 

Badanie prowadzone jest w formie ankiety i ruszyło w maju 2024 r., raport z badania ukaże się w październiku 2024 r. Zostaną w nim zaprezentowane wyniki badania oraz komentarze ekspertów, case study pokazujące dobre praktyki z rynku, wywiady z liderami biznesu, edukacji i samorządu. Raport pokaże aktualny stosunek biznesu do edukacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 
Przyłącz się, wypełnij ankietę
 
Badanie kierowane jest do organizacji, które chcą zabrać głos i poinformować o swoich działaniach - pokazać, jak wpływają na swoje otoczenie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zarządzasz firmą lub odpowiadasz w niej za obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, możesz wziąć udział w badaniu – wystarczy, że wypełnisz ankietę dostępną na stronie odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl/badanie. Zajmuje to jedynie 3 minuty!

 

Warto przeczytać

 

Pierwsza edycja raportu ukazała się w 2023 roku, jest dostępna na stronie odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl. Prezentuje wyniki badania sprawdzającego stosunek firm z aglomeracji wrocławskiej do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz postrzeganie przez nie edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.  
 
Znajduje się w nim również obszerny wywiad z dr Katarzyną Kulig-Moskwą, ekspertką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu, wykładowczynią Uniwersytetów WSB Merito. Rozmowa pt. „Wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za przyszłość opłaca się nam wszystkim” znajduje się na 50 stronie raportu, polecamy!

Czytaj więcej