W imieniu Koła Naukowego CKN&Lean zapraszamy na spotkanie pt. "Jakościowe przecieranie szlaków", które odbędzie się online 6 listopada na platformie MS Teams. 

 

Podczas spotkania zaproszeni eksperci przedstawią tematy:

  1. Mgr inż Ryszard Budniok „Quick Responce Quality Control - nie bądź strażakiem - działaj prewencyjnie”.
    QRQC jest metodologią pozwalającą na pracę zespołową przy jednoczesnym budowaniu świadomości mającej na celu rozwiązywanie problemów pojawiających się w codziennym życiu produkcji. Kluczowe we wdrożeniu QRQC jest posługiwanie się SAN GEN SHUGI, które wymaga pracy zespołu interdyscyplinarnego w miejscu, gdzie wystąpiło zdarzenie, prowadzenie analizy realnej części oraz w oparciu o konkretne dane. QRQC dzięki analizie, weryfikacji wdrożonych działań pozwala na doskonalenie procesów, co bezpośrednio przekłada się na poprawę KPI przedsiębiorstwa.
  2. Mgr Wioleta Mudry „Audytowanie jako jedno z narzędzi działania prewencyjnego w organizacji”.
    Audyt jako jedno z narzędzi w osiągnięciu celów organizacji poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją. Audyt jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradcza ,której celem jest przysporzenie  wartości  i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.

 

Spotkanie rozpocznie się 6 listopada o godz. 16:00. Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. 

 

Link do spotkania

 

Organizatorem spotkania jest CKN&Lean (Chorzowskie Koło Normalizacyjne i Lean) - celem koła jest integracja studentów, którzy mieli okazję pracować w przedsiębiorstwach o ugruntowanej kulturze jakościowej. Tematyką spotkań jest jakość, normalizacje i lean management.


Mgr Wioleta Mudry - pełnomocnik ds. Systemu Zarzadzania Środowiskiem. Zintegrowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem w przemyśle motoryzacyjnym norm ISO 9001:2015/14001:2015/IATF 16949. Audytor Wiodący ISO 9001:2015(IRCA). Z przemysłem motoryzacyjnym związana od 15 lat.
Audytor w jednostce certyfikującej (CeCert). Konsultant, trener (Belevo – audyty, doradztwo biznesowe).


Mgr inż. Ryszard Budniok - Quality & Production Manager, Six Sigma Black Belt, nauczyciel akademicki, trener i konsultant (QMSSolutions). Z przemysłem motoryzacyjnym związany od 18 lat. Początkowo pełnił funkcję inżyniera jakości, później obejmował stanowiska kierownicze oraz eksperckie. Jego motto to: "Lesson Learned - czyli dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, rozwiązaniami i ich generalizacja, która jest możliwa tylko w sytuacji, gdy zakłady produkcyjne, wydziały produkcyjne oraz zespoły QRQC będą pracować zespołowo a nie jak pojedyncze satelity krążące wokół swojego punktu odniesienia.

 


 

 

 

Czytaj więcej