Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PRAWO W MEDIACJI
(60 godz.)
 • Podstawy prawa cywilnego dla mediatorów (18 godz.) 
 • Mediacja i mediator w postępowaniu cywilnym (6 godz.) 
 • Ugoda mediacyjna (6 godz.) 
 • Warsztat konstruowania ugód mediacyjnych (16 godz.) 
 • Warsztat konstruowania pism mediacyjnych (4 godz.) 
 • Koszty mediacji i zasady ich rozliczania (4 godz.)  
 • Odpowiedzialność mediatora (4 godz.) 
 • Regulacje mediacji w innych gałęziach prawa (2 godz.) 
KOMUNIKACJA, KONFLIKT, NEGOCJACJE
(24 godz.)
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w mediacji (8 godz.) 
 • Teoria konfliktu i formy jego rozwiązywania (6 godz.) 
 • Podstawy negocjacji (10 godz.) 
PRAKTYKA MEDIACJI
(80 godz.)
 • Mediacja – pojęcie, modele, zasady, przebieg (12 godz.)  
 • Role i zadania mediatora (6 godz.)  
 • Różnorodność praktyki mediacyjnej (6 godz.) 
 • Etyka i dobre praktyki w mediacji (8 godz.) 
 • Warsztat prowadzenia mediacji – symulacje (48 godz.) 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MEDIACYJNEJ
(16 godz.)
 • Rynek mediacji i formy działalności (4 godz.) 
 • Marketing działalności mediacyjnej (4 godz.) 
 • Narzędzia informatyczne w pracy mediatora (4 godz.)  
 • Współpraca mediatorów z sądami i instytucjami (4 godz.) 
Warunki zaliczenia

Egzamin teoretyczny w formie testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz aktywność na zajęciach, zwłaszcza podejmowanie się roli mediatora/ mediatorki podczas warsztatów prowadzenia mediacji.