Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Grafika komputerowa i multimedia

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 185
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Multimedia
(100 godz.)
 • Fotografia cyfrowa (20 godz.) 
 • Edycja i retusz zdjęć (10 godz.) 
 • Produkcja cyfrowego filmu (25 godz.) 
 • Montaż video dla Social Media (20 godz.) 
 • Animacja w Social Media (25 godz.) 

Słuchacz zdobędzie umiejętności tworzenia cyfrowej fotografii i obróbki na potrzeby internetu, tworzenia cyfrowego wideo (vlogów, rolek), a także tworzenia elementów animacji 2D wykorzystywanych w social mediach. Nauczy się obsługi najpopularniejszego na rynku oprogramowania multimedialnego.  

Grafika
(45 godz.)
 • Projektowanie graficzne (30 godz.) 
 • Typografia (15 godz.) 

 

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie komponowania obrazów graficznych wykorzystywanych w reklamie, szczególnie na potrzeby internetu i social mediów. Nauczy się obsługi najpopularniejszego oprogramowania graficznego. 

 

Okołomultimedia
(32 godz.)
 • E-marketing (7 godz.) 
 • Studio foto-video (6 godz.) 
 • Streaming na żywo (6 godz.) 
 • Prawo w internecie (5 godz.) 
 • Youtubing (8 godz.) 

 

 

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności zakresie tworzenia treści na żywo (streaming), a także w promowaniu marki w mediach społecznościowych. Będzie potrafił przygotować kanał YouTube na potrzeby promocji marki. 

Seminarium dyplomowe
(8 godz.)
 • Słuchacz będzie miał możliwość konsultacji przy pracy nad własnym projektem dyplomowym. 
Forma zaliczenia
 • Jeden test semestralny sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz egzamin końcowy polegający na obronie własnego projektu multimedialnego.