dr hab. Robert Gawłowski, prof. UWSB Merito

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat prestiżowego konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego czasopisma „Samorząd Terytorialny” Wydawnictwa Wolters Kluwer w 2012 r. Pracownik naukowy oraz praktyk współpracujący z administracją rządową i samorządową. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego. Autor wielu artykułów i komentarzy w mediach lokalnych i ogólnokrajowych na temat samorządu terytorialnego, zarządzania publicznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.   

Roman Swiątek-Kuehn

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2006 roku sekretarz powiatu. Posiada również uprawnienia audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz audytora systemów zarządzania grupy ISO. Jest absolwentem kilku studiów podyplomowych z zakresu prawa, finansów, zarządzania jakością, audytu i kontroli zarządczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2000-2001 stypendysta Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Marca Blocha w Strasburgu oraz stażysta w Parlamencie Europejskim. Doświadczony trener w licznych szkoleniach. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Zawodowo zajmuje się także zagadnieniami z obszaru ochrony danych osobowych, pełniąc funkcję inspektora ochrony danych, a wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji.  

dr Michał Szewczyk

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu oraz stały mediator sądowy. W 2011 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując tytuł najlepszego absolwenta. Jego praca magisterska zdobyła I nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych organizowanym przez czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. W 2015 r. obronił z wyróżnieniem - na tym samym Wydziale - rozprawę doktorską pt. „Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. Odbywał również studia prawnicze na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe poza pracą w kancelariach prawniczych zdobywał m.in. w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Ekspert prawny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu.