Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku administracja samorządowa

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Prawo i finanse
(70 godz.)
 • Konstytucyjne zasady ustroju (4 godz.)  

 • Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego (4 godz.)  

 • Podstawy prawa administracyjnego (8 godz.)  

 • Procedura administracyjna (8 godz.)  

 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego (10 godz.)  

 • Stanowienie aktów prawa miejscowego (4 godz.)  

 • Prawo zamówień publicznych (8 godz.)  

 • Dostęp do informacji publicznej (4 godz.)  

 • Finanse samorządu terytorialnego (8 godz.)  

 • Zarządzanie finansami gminy (8 godz.)  

 • Instytucje nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego (4 godz.)  
     

Podczas tych zajęć poznasz m.in. przepisy prawa z zakresu podstaw ustrojowych działalności samorządu terytorialnego, z zakresu prawa administracyjnego i finansowego. Poznasz również procedury z zakresu postępowania administracyjnego oraz zamówień publicznych.   

Pracownicy samorządowi
(54 godz.)
 • Status prawny pracowników samorządowych (8 godz.)  

 • Polityka kadrowa w urzędzie (4 godz.)  

 • Etyka urzędnicza (6 godz.)  

 • Public relations w urzędzie (8 godz.)  

 • Budowanie zespołu i kierowanie ludźmi (8 godz.)  

 • Komunikacja interpersonalna (8 godz.)  

 • Ochrona danych osobowych (6 godz.)  

 • Kontrola zarządcza  i audyt (6 godz.)  
      

Podczas tych zajęć poznasz m.in. przepisy prawa dotyczące stosunku pracy pracowników samorządowych oraz ich obowiązki i uprawnienia. Zdobędziesz również umiejętności interpersonalne związane ze skuteczną komunikacją i współdziałaniem w grupie.   

Działalność samorządu terytorialnego w wybranych dziedzinach
(20 godz.)
 • Współpraca samorządu krajowa i międzynarodowa (2 godz.)  

 • Społeczeństwo obywatelskie (8 godz.)  

 • Obieg dokumentów i ePUAP (4 godz.)  

 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego (6 godz.)  
     

Podczas tych zajęć poznasz m.in. ideę społeczeństwa obywatelskiego, zasady tworzenia strategii rozwoju różnych szczebli samorządu oraz dowiesz się, w jaki sposób planować inwestycje strategiczne. Zgłębisz również wiedzę w zakresie korzyści wynikających ze współpracy samorządów - zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.  

E-urzędnik
(16 godz.)
 • Techniki informacyjne i komunikacyjne w urzędzie (6 godz.)  

 • Informacja w urzędzie (4 godz.)  

 • Usługi elektronicznej administracji (6 godz.)   

  

Zajęcia zakończone są egzaminem pozwalającym na zdobycie certyfikatu EPP e-Urzędnik (potwierdzającym umiejętności w zakresie e-administracji i obsługi komputera).  

Praca indywidualna - projekt
(10 godz.)

Samodzielne wykonanie zadania-projektu, w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności 

Forma zaliczenia
Testy
test z wybranych zagadnień programowych