Tomasz Wudarzewski

Prezes zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju w firmie LOGINTRADE S.A. Kierownik i autor podyplomowych studiów zakupy w biznesie i zarządzanie sprzedażą organizowanych przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce zakupów elektronicznych w segmencie B2B. Współpracuje m.in. z Jastrzębskie Spółki Węglowe S.A., Rafako S.A., Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (Biedronka), Grupa Tauron, Grupa Impel, Grupa Kopex S.A., Grupa Kęty S.A. Od 2001 r. szkoleniowiec w obszarze zakupów biznesowych oraz handlu B2B. Autor platformy zakupowej wykorzystywanej przez największe w Polsce przedsiębiorstwa. Autor wielu artykułów dotyczących problematyki B2B.

Ten wykładowca prowadzi zajęcia na kierunkach:

Studia II stopnia z podyplomowymi:

Studia podyplomowe: