Marcin Kuc

Pedagog socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, tutoringu i coachingu ukierunkowanego na rozwój dzieci i młodzieży. Współzałożyciel i lider świdnickiej sieci doradców zawodowych oraz inicjator wielu interdyscyplinarnych przedsięwzięć z obszaru doradztwa zawodowego, pedagogiki specjalnej m.in. III konferencji „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym”oraz forum „SP6 Świdnica łączy pokolenia”. Asystent  przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne  rozwiązania w doradztwie zawodowym", były koordynator działań z obszaru  doradztwa zawodowego i coachingu w programie UM Świdnica „Zostańcie z nami" a także właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET realizującego szkolenia i warsztaty dla specjalistów oraz specjalistyczne poradnictwo dla klienta indywidualnego. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu świdnickich placówkach oświatowych. Terapeuta i interwent kryzysowy w PCPR w Kamiennej Górze (nr nr certyfikatu: 1/08/ACK/2018 akredytacja i certyfikacja w Polskim Towarzystwie Coachów Kryzysowych) oraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu i Opolu - ekspert WSB Merito, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. Wykładowca i trener podczas wielu dolnośląskich konferencji dla doradców oraz podczas międzynarodowej konferencji „Różnorodność w edukacji” w Opolu. Autor publikacji metodycznych w Ogólnopolskim Kwartalniku Doradca Kariery, Świdnicki Wolontariusz Roku 2017. W swojej pracy uwielbia zmiany, kreatywność. Prowadzi stronę na Facebooku @doradcaSP6 oraz CET Świdnica.