Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku o ugruntowanym dorobku wpisującym się w życie gospodarcze i intelektualne regionu. Od ponad 25 lat kształcimy specjalistów, ściśle współpracujemy ze środowiskiem biznesowym, samorządowym i akademickim, a utrzymywanie aktywnych relacji ze szkołami ponadpodstawowymi uważamy za ważny czynnik poszerzania horyzontów młodzieży i pokazywania możliwości dalszego rozwoju na studiach wyższych. Od ponad 10 lat intensywnie współpracujemy ze szkołami ponadpodstawowymi.

 

Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: wsbdlaszkol@wroclaw.merito.pl

Grupa korytarz ludzie biznes

Współpracujemy i nadal rozszerzamy współpracę ze szkołami średnimi poprzez:

  • wykłady tematyczne, szkolenia w uczelni lub szkole,
  • zajęcia laboratoryjne w specjalistycznych pracowniach,
  • wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw typu: warsztaty, konferencje, seminaria, olimpiady, festiwale nauki, drzwi otwarte,
  • klasy patronackie,
  • szkolenia i studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej,
  • współpraca w zakresie edukacji i rozwoju młodzieży,
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i studentów,
  • przygotowanie uczniów do studiów wyższych oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania,
  • umożliwienie korzystania z zasobów bibliotecznych,

oraz wiele innych inicjatyw.

Laboratorium logistyka grupa maszyny urządzenia

Szkoły objęte patronatem UWSB Merito: