Opis kierunku

Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma może budować trwałą przewagę konkurencyjną. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas zajęć poznasz kompleksowe techniki zarządzania kadrami, co pozwoli Ci racjonalnie planować i realizować politykę personalną w organizacji.

Co zyskujesz?

  • Rozwiniesz umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników. 
  • Zapoznasz się ze współczesnymi standardami w zakresie rozwoju potencjału kadrowego. 
  • Program studiów obejmuje zarówno wiedzę, jak i treści praktyczne: od elementów funkcji personalnej takich jak dobór, okresowe ocenianie, motywowanie i szkolenia pracowników, aż po coaching, techniki negocjacyjne i trening budowania i rozwoju zespołu. 
  • Program studiów została tak opracowany, aby nasi wykładowcy-praktycy, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zastosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, inspirowali Cię do dalszego samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz innych obszarów organizacji, właścicieli firm, doradców personalnych i psychologów pracy, a także innych osób zainteresowanych tą ważną – z punktu widzenia organizacji – problematyką.

Program studiów

Program kierunku studiów podyplomowych zarządzanie kapitałem ludzkim na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 12
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Małgorzata Wojciechowska wykładowca2
Joanna Ukleja
Kasia Kulig-Moskwa
Tomasz Krzemienowski
Ewelina Zabielska
Małgorzata Wojciechowska

Praktyk obszaru zarządzania i obsługi klienta. Od roku 2006 swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje projektując oraz koordynując projekty doradczo - szkoleniowe dla Klientów firmy WITALNI – SZKOLENIA. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem firm oraz ludzi w...

Joanna Ukleja

Specjalista ds. HR, psycholog, certyfikowany trener biznesu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych HR dla profesjonalistów. Odpowiada za politykę HR w dużej organizacji,  wcześniej związana była z firmą doradczo-szkoleniową, w ramach której koordynowała wielomiesięczne...

dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, zrównoważonego rozwoju i ESG....

Tomasz Krzemienowski

Absolwent prawa. Zastępca Dyrektora  jednostki lokalnej państwowej instytucji  kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. W latach 2006 -2014 kierował Sekcją Prawną ww. instytucji. W latach 2007 - 2010 nadzorował ponadto kwestie dotyczące legalności zatrudnienia...

Ewelina Zabielska

Globalny Dyrektor HR w amerykańskiej firmie świadczącej usługi biznesowe, poprzez które zarządza danymi z kontraktów klientów, m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zarządza zespołem HR w Polsce i USA oraz lokalnie zespołem Office Management. Z branżą HR jest związana...

Poznaj innych wykładowców
Pobierz stronę do PDF