Wydawnictwa

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu jest wydawcą dwóch czasopism naukowych:

  • Central European Review of Economics and Management – CEREM (www.cerem-review.eu),
  • Central and Eastern European Journal of Economics and Management – CEEJME (www.ceejme.eu)

W chwili obecnej za publikację w każdym z nich przysługuje 8 punktów.

Nabór

Nabór artykułów do CEREM oraz CEEJME prowadzony jest w trybie ciągłym. Złożone artykuły podlegają wstępnej weryfikacji przez Redakcję pod kątem dopasowania do profilu czasopisma oraz poziomu naukowego. Ponadto weryfikowana jest zgodność z wymaganiami redakcyjnymi (streszczenie, bibliografia, przypisy, słowa kluczowe, itd.) Następnie artykuły wysyłane są do recenzji.

Medal
Ocena

Do oceny artykułu złożonego do publikacji w CEREM oraz CEEJME powołuje się dwóch recenzentów będących pracownikami naukowymi albo ekspertami z obszaru naukowo-badawczego, zgodnego z przedmiotem opracowania.

Laptop
Recenzje

Redakcja CEREM oraz CEEJME unika konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć wiarygodność postępowania recenzyjnego. Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą. 

 

Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Stosowany jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). 

Projekt
Wyślij artykuł

Artykuły prosimy składać przy wykorzystaniu Open Journal System (OJS), który znajduje się na stronie:

Prosimy o przesyłanie plików artykułów za pośrednictwem systemu OJS bez danych osobowych

Wymogi edytorskie dostępne są na stronie:

Koperta
Kontakt

Redaktor naukowy:

dr hab. Johannes Platje, prof. Uniwersytetu WSB Merito

email: johannes.platje@wsb.wroclaw.pl

 

Sekretarz naukowy redakcji:

dr Tomasz Rólczyński

email: tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl

Wybrane książki pracowników WSB

Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa

Tytuł pracy: Wellbeing w organizacji

Adres wydawniczy: Warszawa, 2018, INFOR PL SA

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Biała księga zarządzania

Adres wydawniczy: Warszawa, 2018, Difin S. A.

 

Autor: Daniel Puciato, Agnieszka Gawlik

Tytuł pracy: Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego

Adres wydawniczy: Warszawa, 2016, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Zarządzanie dla racjonalnego menedżera

Adres wydawniczy: Warszawa, 2014, Difin S. A.

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Systemy ERP Modelowanie, projektowanie, wdrażanie

Adres wydawniczy: Warszawa, 2015, Helion

 

Autor: Aniela Styś, Krzysztof Łobos

Tytuł pracy: Współczesne problemy zarządzania i marketingu

Adres wydawniczy: Warszawa, 2016, Difin S. A.

 

Autor: Marian Noga

Tytuł pracy: Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu

Adres wydawniczy: Warszawa, 2017, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Beniamin Noga, Marian Noga, Agnieszka Dejnaka

Tytuł pracy: Edukacja EKONOMICZNA polskiego społeczeństwa

Adres wydawniczy: Warszawa, 2016, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa

Tytuł pracy: Dylematy HR-owców

Adres wydawniczy: Warszawa, 2017, INFOR PL SA

 

Autor: Daniel Puciato

Tytuł pracy: Społeczno-ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia

Adres wydawniczy: Warszawa, 2017, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Dariusz Wasiak, Adam Sulikowski

Tytuł pracy: Panoptyzm Między filozofią, prawem a praktyką

Adres wydawniczy: Berlin, 2016, DEIUREPL

 

Autor: Rafał Tyszkiewicz, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Robert Ulewicz

Tytuł pracy: Strategiczne zarządzanie logistyczne teoria i praktyka

Adres wydawniczy: Częstochowa, 2017, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji

 

Autor: Romuald M. Łuczyński

Tytuł pracy: Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich

Adres wydawniczy: Wrocław, 2016/2017, Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z o.o.

Wybrane publikacje naszych pracowników

2022 r.

Puciato, D. (2022). Socio-economic correlates of quality of life in single and married urban individuals: a Polish case study. Health and Quality of Life Outcomes, (20), null. http://doi.org/10.1186/s12955-022-01966-2

Forlicz, M., Rólczyński, T., & Simonetti, B. (2022). Illusion of prediction possibility of random outcomes: experimental results. Quality and Quantity, null. http://doi.org/10.1007/s11135-022-01433-6

Motylska-Kuźma, A., Szymanska, I., & Safin, K. (2022). Family influence and succession strategies in private businesses at the cusp of leadership change: comparison between family firms and lone founder enterprises. Journal of Family Business Management, null. http://doi.org/10.1108/jfbm-04-2022-0056

Zajkowski, R., Safin, K., & Stańczyk, E. (2022). The success factors of family and non-family firms: Similarities and differences. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(3), 51–72. http://doi.org/10.15678/eber.2022.100304

Wróbel, I. (2022). Artificial intelligence systems and the right to good administration. Review of European and Comparative Law, 49(2), 203–223. http://doi.org/10.31743/recl.13616

Szewczyk, M., & Szeliga-Duchnowska, A. (2022). Make Hay While the Sun Shines: Beneficiaries of Renewable Energy Promotion. Energies, 15(9), null. http://doi.org/10.3390/en15093398

Forlicz, M., & Rólczyński, T. (2022). Factors determining usage-based insurance acceptance - Poland and Spain results. Journal of International Studies, 15(3), 111–129. http://doi.org/10.14254/2071-8330.2022/15-3/8
 

2021 r.

Caniëls, M. C. J., Lambrechts, W., Fortuński, B., Motylska-Kuźma, A., & Platje, J. (2021). Impressing my friends: The role of social value in green purchasing attitude for youthful consumers. Journal of Cleaner Production, 126993. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126993


Wąsik, Z. (2021). From signs of language and culture to semioses of life: appreciating Tom Sebeok’s role in the building of global semiotics. Chinese Semiotic Studies, 17(4), 685–715. http://doi.org/10.1515/css-2021-2040


Słaby, T., Puciato, D., Rozpara, M., Bugdol, M., & Borys, T. (2021). Socioeconomic Determinants of Health-Related Quality of Life of Entrepreneurs. A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 12103. http://doi.org/10.3390/ijerph182212103


Rybczyński, R., & Majkut, R. (2021). A security-oriented corporate culture of an organisation in a pandemic.  A case study of WSB in Wrocław. Central European Review of Economics and Management, 5(1), 23–42. http://doi.org/10.29015/cerem.909


Wróbel, I. (2021). Zakup szczepionek przeciw COVID-19 przez Unię Europejską a indywidualne umowy państw członkowskich z ich producentami lub dystrybutorami. Europejski Przegląd Sądowy, (4( 187)), 20–32.


Stach, I., & Mercik, J. (2021). Measurement of Control Power in Corporate Networks. Operations Research and Decisions, 31(1), null. http://doi.org/10.37190/ord210106


Schiffauer, I. (2021). Business Responsibility for Human Rights Impact under the UN Guiding Principles: at Odds with European Union Law? European Law Review, 46(4), null.


Majkut, R., & Joanna, S. (2021). Etnocentryzm konsumencki wśród polskich konsumentów w dobie pandemii koronawirusa COVID-19. Przegląd Organizacji, (12), 9–10.


Jagodziński, J., Przybylski, J., Zaraza, D., Ziółkowski, K., & Czekała, M. (2021). Forecasting a Fashion Collection with the Optimization of Costs of Overestimation and Underestimation of Demand. In 16th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2021) (pp. 643–653). http://doi.org/10.1007/978-3-030-87869-6_61


Martinez-Lozano, A., & Kęsek-Chyży, A. (2021). Análisis Comparativo de Traductores Automáticos en Línea. Caso Práctico: Traducción De Un Juego De Mesa (p. null).


Aboramadan, M., & Karatepe, O. (2021). Green human resource management, perceived green organizational support and their effects on hotel employees’ behavioral outcomes. International Journal of Contemporary Hospitality Management, null. http://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2020-1440


Karatepe, O., Saydam, M. B., & Okumus, F. (2021). COVID-19, mental health problems, and their detrimental effects on hotel employees’ propensity to be late for work, absenteeism, and life satisfaction. Current Issues in Tourism, 24(7), 934–951. http://doi.org/10.1080/13683500.2021.1884665


Karatepe, O., Rezapouraghdam, H., & Hassannia, R. (2021). Sense of calling, emotional exhaustion and their effects on hotel employees’ green and non-green work outcomes. International Journal of Contemporary Hospitality Management, null. http://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2021-0104


Mercik, J., GŁADYSZ, B., Stach, I., & Staudacher, J. (2021). Shapley-Based Estimation of Company Value—Concept, Algorithms and Parameters. Entropy, 23(12), null.


Kulakowska, M., Mochizuki, J., Jarzabek, L., Magnuszewski, P., Królikowska, K., & Pajak, M. (2021). Simulation games as a catalyst for social learning: The case of the water-food-energy nexus game. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions, null. http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102204


Chen, S., Han, X., Bilgihan, A., & Okumus, F. (2021). Customer engagement research in hospitality and tourism: a systematic review. Journal of Hospitality Marketing and Management, 1–34. http://doi.org/10.1080/19368623.2021.1903644


KULIŃSKA, E., & Dornfeld-Kmak, A. (2021). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa.

Morciniec, N. (2021). Historia języka niemieckiego. Wrocław.


Smal, T., & Godzimirski, J. (2021). Materiałoznawstwo przemysłu automotiv. Wrocław.


Capasso, A. (2021). Innovation orientation: an investigation of Italian SMEs producing building materials. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 42(1–2), null.