W dniu 11.06.2024 r. zakończyliśmy XIII edycję programu Mentoring i Coaching dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu WSB We Wrocławiu.

Biuro Karier Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu od 2011 roku prowadzi program mentoringowy, skierowany na rozwój naszych studentów i absolwentów. Od 2017 roku program został rozszerzony o coaching dla studentów i absolwentów naszej uczelni. Ściśle współpracujemy z przedstawicielami biznesu, którzy pełnią role mentorów i coachów.

Studenci i absolwenci zakwalifikowani do programu mają możliwość udziału w bezpłatnych sesjach, które wspierają ich w podnoszeniu kompetencji miękkich, lepszym poznaniu siebie, dopasowaniu do rynku pracy, uświadomieniu sobie celów i ścieżek ich realizacji, weryfikacji wiedzy specjalistycznej i poglądów, zmianie pracy czy założeniu własnej działalności gospodarczej.

W bieżącym roku akademickim 2023/2024 zrealizowaliśmy cztery rodzaje współpracy: mentoring ogólny, mentoring naukowy, coaching ogólny oraz coaching kariery. Po spotkaniach zerowych finalnie do programu przystąpiło 21 mentorów/coachów oraz 45 studentów.

Mentorom i Coachom biorącym udział w programie serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie, poświęcony czas oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem a studentom i absolwentom gratulujemy postępów w pracy nad sobą i swoim rozwojem.


Kolejna edycja programu rusza po wakacjach.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej