Pod tradycyjną nazwą "Schlesien-Kolloquium" odbyła się 28 i 29 października w Muzeum Śląskim w Görlitz kolejna konferencja śląskoznawcza młodej kadry naukowej. Jest to od lat swego rodzaju międzynarodowe forum, na którym narybek badaczy historii i kultury Śląska ma szansę zaprezentowania wybranych aspektów aktualnie realizowanych projektów.

W tym roku w Görlitz spotkali się młodzi adepci badań naukowych z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i ze Stanów Zjednoczonych. Uczelnie polskie reprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również (po raz pierwszy) naszej WSB. W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli uniwersytetów w Bielefeld, Frankfurcie nad Menem, Giessen, Wuppertalu, Innsbrucka i Pragi oraz University of North Carolina at Chapel Hill i Harvard University.

Damian Szawczik, student II roku magisterskiego filologii germańskiej WSB, zaprezentował w skrócie główne tezy swojej pracy licencjackiej pt. Nowa Ruda w szczytowym okresie uprzemysłowienia, napisanej w roku akademickim 2020/2021 pod kierunkiem dr. Piotra Chmiela. Istotnym akcentem jego referatu było przedstawienie genezy i wartości naukowej najważniejszego źródła do historii Nowej Rudy, a mianowicie obszernej kroniki miasta, której autorem był teolog, publicysta i historyk Joseph Wittig.

 

- Nowa Ruda jest moim miastem rodzinnym, a jej przeszłość budzi moje zainteresowanie. Historia regionalna i związane z tym dziedzictwo przemysłowe są ważnymi elementami kultury pamięci. Aspekty te powinny zajmować również swoje miejsce w dyskursie naukowym i pracach badawczych - powiedział Damian Szawczik, student filologii germańskiej.


 

Wystąpienie naszego studenta spotkało się z życzliwym echem ze strony uczestników konferencji i wywołało ożywioną dyskusję. Wartość pracy Damiana Szawczika podkreślił m. in. mentor konferencji, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor centrum Willy Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Damianowi owocnego udziału w konferencji i życzymy dalszych sukcesów!


Autorem artykułu jest dr Piotr Chmiel, wykładowca kierunku filologia germańska.
 


Jesteś zainteresowany studiami na kierunku filologia germańska? 
Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej