Pogrążeni w smutku przekazujemy wiadomość, która głęboko poruszyła naszą społeczność akademicką.
 
Po ciężkiej chorobie zmarł dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, członek Senatu uczelni. Był cenionym i lubianym wykładowcą, niezwykle aktywnym i charyzmatycznym człowiekiem zaangażowanym w życie akademickie i działalność naszej uczelni, dobrym Kolegą.


Studenci pamiętają Dziekana z zajęć, które prowadził na kierunkach prawo, prawo w biznesie i bezpieczeństwo wewnętrzne, a także z serii webinarów i sesji Q&A, które prowadził, aby na bieżąco informować studentów o organizacji kształcenia i na żywo cierpliwie odpowiadać na wszystkie pytania. Był wymagającym wykładowcą i konsekwentnym Dziekanem, profesjonalistą z doświadczeniem na gruncie biznesowym oraz pogodnym człowiekiem, z dużym poczuciem humoru, dystansem do siebie i zamiłowaniem do sportu. Przyczynił się do rozwoju naszej uczelni i integracji naszej społeczności. Będzie nam go brakować i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Pogrzeb odbył się w piątek 18 lutego 2022 r.

na Cmentarzu Ducha Świętego przy Wzgórzu Gajowym, ul. Bardzka 80 we Wrocławiu.

***


 
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w latach 2018-2022, Członek Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca akademicki, przez blisko 10 lat związany z uczelnią. W latach 2015-2018 pełnił funkcję Menedżera kierunku prawo w biznesie na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu i Wydziale Ekonomicznym w Opolu oraz Menedżera kierunku prawo na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. W tym okresie pełnił również funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego Prawa na obu wydziałach.


Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Wrocławski w 2020 roku, na podstawie pracy pt. „Zarząd komisaryczny jako instrument nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce. Studium politologiczno-prawne”. W 2008 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie dysertacji pt. „Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty”. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentrował wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Liczne publikacje, w tym monografie, dotyczyły problematyki kontroli i nadzoru, decentralizacji systemu administracyjnego państwa oraz ustroju i funkcjonowania stopni samorządu terytorialnego. Inicjował nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączył z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Był członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym. Jego wielką pasją była piłka nożna, grał i sędziował na boisku.

Zmarł 11 lutego 2022 roku po ciężkiej chorobie, w wieku 49 lat. Przyczynił się do rozwoju uczelni, był lubianym i cenionym wykładowcą oraz zaangażowanym, charyzmatycznym liderem, ważnym i docenianym uczestnikiem społeczności akademickiej Wyższych Szkół Bankowych.

Czytaj więcej