Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia

Rozpoczęliśmy planowanie semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024. Władze Uczelni WSB Merito w Warszawie podjęły następujące decyzje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

 

Na studiach I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich:

 • wykłady odbywać się będą w formule zdalnej przy użyciu aplikacji MS Teams,
 • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywały w salach Uczelni.

Na studiach podyplomowych:

zajęcia będą odbywać się w budynkach Uczelni. Powyższe ustalenia nie dotyczą studiów podyplomowych online, których organizacja pozostaje w niezmienionej formule, tj. w formule zdalnej. 

 

Na studiach on-line:

 • W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dniem 1 lipca, uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego 2023/2024, zmianie ulega realizacja zajęć ćwiczeniowych i sesji egzaminacyjnej.

 • wykłady i ćwiczenia realizowane są asynchronicznie 
 • w ćwiczeniach możesz uczestniczyć w formule tradycyjnej w sali i spotkać się z wykładowcą oraz ze swoją grupą 
 • na pierwszy zjazd, który odbędzie się 14-15 października zapraszamy Cię na Uniwersytet. W trakcie tego zjazdu odbędą się pierwsze zajęcia, będziesz miał okazję, poznać swoich kolegów i koleżanki z grupy oraz będziesz mógł odebrać legitymację 
 • sesja egzaminacyjna będzie odbywać się w formie tradycyjnej w sali i musisz w trakcie tego zjazdu pojawić się osobiście na Uniwersytecie


* W toku studiów niektóre zajęcia mogą być realizowane w formie tradycyjnej w sali a liczba godzin realizowanych w formie tradycyjnej w semestrach może ulegać zmianie ze względów organizacyjno-prawnych  

 

Szczegółowe plany zajęć będą opublikowane w Extranecie 7 dni przed ich rozpoczęciem.

 

 

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpoczynaja się zajęcia?

Terminy zajęć znajdziesz wykazie harmonogramów

Tutaj

 

Plan zajęć dostępny będzie na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Plany zajęć opublikowane będą w Extranecie.


Extranet - Plan zajęć-Mój plan

Jak zalogować się do Extranetu?

Jak zalogować się do Extranetu

 • Wejdź na stronę: www.merito.pl.
 • W prawym górnym rogu znajdziesz zakładkę „Extranet”.
 • Zaloguj się, używając indywidualnego loginu oraz hasła. Jeśli nie otrzymałeś danych do logowania na swój adres e-mail - sprawdź folder SPAM.
Pakiet Microsoft 365 dla studentów Uczelni WSB Merito w Warszawie

Wszyscy studenci studiów wyższych naszej uczelni mają dostęp do bezpłatnego pakietu Microsoft 356 w ramach subskrypcji Microsoft 365 A3 dla uczniów lub studentów. Pakiet ten może być wykorzystywany przez cały okres trwania nauki. W jego ramach otrzymujesz dostęp do najnowszych wersji aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook, a przede wszystkim do MS TEAMS, na szeroką skalę wykorzystywanym w zdalnym nauczaniu na uczelni.

 

Aby zalogować się do Microsoft 365, wejdź na stronę portal.office.com i wpisz swój uczelniany adres e-mail. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do Extranetu, gdzie zalogujesz się przy pomocy swoich danych.

Forma zajęć

Na studiach I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich:

 • wykłady odbywać się będą w formule zdalnej przy użyciu aplikacji MS Teams
 • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywały w salach Uczelni.
Jestem studentem 1 semestru. Kiedy mogę odebrać legitymację?

Jeśli jesteś studentem pierwszego roku i zaczynasz studia 1 października 2023, należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.
Koszt wyrobienia legitymacji wynosi 22 zł. Opłatę należy uregulować po złożeniu wniosku.
Konsekwencją niezłożenia wniosku, jest nieotrzymanie legitymacji.

Legitymację można odebrać najwcześniej po upływie 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

Wypełnij wniosek

Wniosek o wydanie legitymacji składamy do 31 października.

Jak sprawdzić czy moja legitymacja jest już gotowa do odbioru?

Ta informacja dostępna jest w Extranecie. Zanim pojawisz się po odbiór, prosimy upewnij się, że legitymacja jest  już wydrukowana i gotowa do odbioru.

Extranet - Mój profil -Moje dane - zobacz grupy:
widok grupy: Legitymacje wydrukowane nabór 10/2023

Jeśli nie widzisz tej grupy, prosimy o cierpliwość, oznacza to, że  Twoja legitymacja jest w przygotowaniu.

Czy studenci podczas zajęć online powinni mieć włączoną kamerę?

Aby student łączący się na zajęcia na MS Teams został uznany za obecnego, będzie musiał mieć włączoną kamerę. Student biorący udział w zajęciach na MS Teams bez włączonej kamery traktowany będzie jako nieobecny. 

 

Czy w czasie zajęć jest sprawdzana lista obecności?

Tak. Na każdych zajęciach wykładowca będzie sprawdzał listę obecności. Na listę będą mogli wpisać się studenci zalogowani do MS Temas. 

Jak otrzymać zaświadczenie o statusie studenta?

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego status studenta, mogą otrzymać zaświadczenie w następujący sposób:

 

 • mogą złożyć  podanie i wnioski o zaświadczenia za pośrednictwem naszego Extranetu w zakładce "Mój profil" -> "Moje podania".
 • mogą odebrać je osobiście w dziekanacie, w godzinach pracy dziekanatu
 • studenci wyższych semestrów posiadający status "ok" mogą  indywidualnie  wygenerować zaświadczenie z Extranetu. Ścieżka: Mój profil - E zaświadczenie.

 

Jak sprawdzić w której jestem grupie?

Ta informacja dostępna jest w Extranecie. Kod znajdziecie Państwo w Extranecie (zakładka Mój profil - Moje dane - Grupy, do których należysz - Zobacz grupy).

 

Jak są tworzone grupy zajęciowe na studiach?

Na studiach wyższych nie ma ścisłego podziału na grupy w ciągu całego toku studiów. Grupy są formowane w zależności od wielu czynników: poziomu rekrutacji, liczby studentów którzy rezygnują ze studiów, liczby studentów na indywidualnym toku studiów i na urlopach dziekańskich, warunków lokalowych i liczby sal, dostępności wykładowców, wybranych specjalności, uczestnictwa w studiach dofinansowanych z projektów unijnych i innych czynników. Bardzo rzadko się zdarza, że grupa studencka zawiązana na I roku studiów dociera w niezmienionym składzie do końca studiów.

Jak wybrać starostę grupy?

Studenci – zachęcamy Was do wybrania swoich Starostów grup.

 • Do zadań Starosty należy reprezentowanie studentów danej grupy w bieżących sprawach dydaktycznych, organizacyjnych i administracyjnych oraz kontakt z wykładowcami, władzami uczelni i innymi działami Uczelni.
 • Prosimy osoby wybrane przez grupę na funkcję Starosty o wypełnienie poniższego formularza. Dzięki niemu zostaniecie włączeni do komunikacji z władzami uczelni, administracją i samorządem - Wypełnij formularz

  UWAGA: formularz może wypełnić tylko osoba, która ma konto na MS Teams
W jaki sposób kontaktować się z uczelnią?

Przypominamy, że zgodnie z § 9, pkt.4 Regulaminu studiów WSB Merito w Warszawie, w trakcie trwania studiów student zobowiązany jest komunikować się z Uczelnią za pomocą studenckiego adresu e-mail w domenie @student.warszawa.merito.pl, który otrzymuje na początku studiów. Aplikacja Outlook to jedna z aplikacji, do której macie Państwo dostęp w ramach pakietu Microsoft 365. Aby zalogować się do studenckiej poczty, student powinien przejść do strony Office, a następnie zalogować się przy użyciu adresu mailowego w domenie WSB Merito. Po zalogowaniu student ma dostęp do przeglądarkowych wersji aplikacji takich jak Outlook, Word, MS Teams.

Jak pracują działy admistracyjne?

Działy administracyjne uczelni przy ulicy Łabiszyńskiej 25 pracują bez zmian. Natomiast punkty informacyjne przy ul. Oszmiańskiej i Van Gogha są zamknięte.

Dane teleadresowe znajdziecie w zakładce KONTAKT 


Zachęcamy też do skorzystania z systemu kolejkowego.
Pozwala on zarezerwować kolejkę i załatwić sprawę w dogodnym dla siebie terminie w jednym z następujących działów: Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń lub Biuro Rekrutacji 
 

Internetowa rejestracja

 

Jak mogę skontaktować się z wykładowcą?

Kontakt z wykładowcą jest możliwy w trakcie zajęć lub drogą mailową. Każdy wykładowca WSB Merito w Warszawie posiada adres mailowy w domenie uczelni: imię.nazwisko@warszawa.merito.pl 

Jak przedłużyć ważność legitymacji?

Jeśli zaliczyłeś pozytywnie sesję egzaminacyjną, uzyskałeś  wpisy ocen i uregulowałeś płatności w terminie - Zapraszamy do Dziekanatu już po 01.10.2023 r., by przedłużyć ważność legitymacji studenckiej.


Pamiętaj!
aby korzystać z mlegitymacij, konieczne jest przedłużenie ważności legitymacji plastykowej - fizycznie w Dziekanacie.
 

Jak zmienić tryb studiowania? 

Należy złożyć wniosek do dziekana. Wzór wniosku znajduje się w Extranecie. Wypełniony i podpisany dokument można przesłać skanem na adres mailowy: dziekanat@warszawa.merito.pl.

Możesz złożyć podanie za pośrednictwem naszego Extranetu w zakładce "Mój profil" -> "Moje podania"

W jaki sposób można uzyskać kod aktywacyjny do biblioteki online?

Jeśli student chce uzyskać kod aktywacyjny do zasobów cyfrowych na platformie LEX oraz IBUK libra, powinien wysłać na adres mailowy biblioteka@wsb.warszawa.pl prośbę o otrzymanie takiego dostępu, ale koniecznie ze swojego maila studenckiego: ………….@student.warszawa.merito.pl

 

W przypadku chęci wypożyczenia książki w tradycyjnej, papierowej wersji (program Libra Net), musi pojawić się osobiście z aktualną legitymacją studencką w bibliotece, zakładamy konto czytelnika (legitymacja staje się jego kartą biblioteczną) i dopiero wtedy wysyłamy na adres mailowy studenta link do aktywowania swojego konta wirtualnego, dzięki któremu można zarezerwować książkę, prolongować, podejrzeć co jest wypożyczone i do kiedy.

Jak otrzymać fakturę za wniesione opłaty?

Osoby zainteresowane uzyskaniem faktury za wniesione opłaty proszone są o pobranie wniosku z zakładki druki do pobrania – wnioski i podania – Zamówienie na fakturę ...  

(jeśli sami opłacacie Państwo studia pobieracie wniosek – Zamówienie na fakturę student, jeśli studia opłaca pracodawca – Zamówienie na fakturę firma) 

Wypełniony i podpisany wniosek proszę przesłać na adres ksiegowosc@warszawa.merito.pl 

W jaki sposób można zaliczyć praktyki?

Aby zaliczyć studia trzeba odbyć praktyki zawodowe.  
W przypadku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest to 960 godzin praktyk  

W przypadku studiów II stopnia jest to 480 godzin praktyk. 

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk całościowo lub częściowo w ramach pracy zawodowej. 
 

Pełna informacja dotycząca możliwości zaliczenia praktyk jest dostępna na MSTeams w Zespole BKiP w kanale 1 oraz 2. 

Kiedy będzie można wybrać specjalność?

Studenci poszczególnych kierunków dokonują wybory specjalności poprzez Extranet. Możliwość wyboru oraz informacje będą dostępne w Extranecie w odpowiednim czasie.

Ważne! Aby dana specjalność została utworzona powinno być chętnych min. 20 osób. Decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje dziekan.
 

Czy można przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Student, który: 

-  ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

- nie ukończył 26 lat, a żaden z członków rodziny (rodzice, dziadkowie, małżonek) nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez WSB Merito w Warszawie. 

 

Formularz do pobrania w Extranecie – zakładka: druki do pobrania – wnioski i podania – Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Czy egzaminator może zmienić zapowiedzianą wcześniej formę egzaminu?

Na pierwszych lub maksymalnie na drugich zajęciach wykładowca powinien przedstawić sylabus przedmiotu wraz z informacją o formie egzaminu. Bez zgody grupy dziekańskiej zmiana formy egzaminu jest niedopuszczalna - poza wyjątkowymi sytuacjami, np. rzeczywistej niemożności przeprowadzenia egzaminu w umówiony wcześniej sposób.

Kiedy będą obrony w 2023 roku?

Sesja zimowa
I termin składania prac dyplomowych - 15.01.2023
II termin składania prac dyplomowych - 28.02.2023
I termin obron - 1-28.02.2023
II termin obron 15.03-10.04.2023

Sesja letnia
I termin składania prac do 16.06.2023
II termin składania prac 30.09.2023
I termin obron 11.06.-31.07.2023
II termin obron 15.10 - 30.11.2023

 

W jakiej formie będzie odbywać się obrona prac dyplomowych?

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem MSTeams. 

O zmianach będziemy informować na bieżąco.

W jaki sposób obywają się zajęcia na studiach Zarządzanie online?

Możesz studiować z dowolnego miejsca. W trakcie nauki wykorzystujesz specjalnie przygotowane materiały dostępne w Internecie i na platformie Moodle: nagrania wideo, quizy, case-study, selftesty, zadania, projekty grupowe, materiały dydaktyczne.

 • wykłady i ćwiczenia realizowane są asynchronicznie
 • w ćwiczeniach możesz uczestniczyć w formule tradycyjnej w sali i spotkać się z wykładowcą oraz ze swoją grupą.
 • na pierwszy zjazd, który odbędzie się 14-15 października zapraszamy Cię na Uczelnię. W trakcie tego zjazdu odbędą się pierwsze zajęcia, będziesz miał okazję, poznać swoich kolegów i koleżanki z grupy oraz będziesz mógł odebrać legitymację
 • sesja egzaminacyjna będzie odbywać się wyłącznie w formie tradycyjnej w sali i musisz w trakcie tego zjazdu pojawić się osobiście na Uczelni.

 

Czy studenci ostatniego roku będą mogli wybrać sobie promotora?

Grupy, które spełniają wymogi liczebności mogą wybrać promotora w określonym czasie. Podania przyjmowane są w formie elektronicznej,  wyłącznie przez Extranet

 

 

 

 

Czy można przepisać oceny z innej uczelni?

Jest to kwestia indywidualna. W tej sprawie należy zwrócić się do wykładowcy, prowadzącego przedmiot, który chcemy przepisać z innej uczelni.

W jaki sposób można przedłużyć program VIS na kolejny semestr?

Biuro obsługi płatności automatycznie lokalizuje i przyznaje zniżkę osobom do tego uprawnionym. Zmiana płatności widoczna jest w Extranecie w zakładce Płatności i wpłaty.

Czy WSB Merito w Warszawie prowadzi wymianę studentów w ramach programu Erasmus?

Dopiero zaczynamy współpracę z zagranicznymi partnerami – pytania dotyczące wymiany prosimy kierować do Działu Współpracy z Zagranicą dwz@warszawa.merito.pl

Co ze szkoleniem BHP oraz testem?

Szkolenie BHP zostało udostępnione na Platformie Moodle.

Medal

Potrzebujesz więcej informacji?

Zobacz również

Potrzebujesz skontaktować się z działami administracyjnymi i dydaktycznymi uczelni? Dni i godziny pracy oraz dane teleadresowe sprawdzisz tutaj:

Zobacz kontakty

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?  Dołącz do grupy studentów WSB Merito w Warszawie na Facebooku:

Dołącz teraz