Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (jednolite studia magisterskie) na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu?

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to pięcioletnie studia. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom magistra, a co najważniejsze - będziesz doskonale przygotowany(-na) do podjęcia pracy w zawodzie.
 • To jedyne studia, których ukończenie uprawnia do pracy nauczyciela w przedszkolu oraz klasach I-III. Program studiów został opracowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.
 • Zawód pedagoga jest niezwykle wdzięczną, ale i wymagającą profesją. Bez obaw! Nasza kadra przygotuje Cię do pełnienia tej misji. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w pracy w instytucjach edukacyjnych.
 • Weźmiesz udział w zajęciach warsztatowych - wiemy, że w ten sposób najskuteczniej zdobywa się nowe kompetencje.
 • Podczas studiów nauczysz się m.in. projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych, programów kształcenia i wychowania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

 • Zdobytą wiedzę wykorzystasz już w trakcie studiów. Weźmiesz udział w praktykach oraz będziesz mógł/mogła zrealizować płatne staże w placówkach publicznych i niepublicznych.
 • Nauczysz się poprawnie konstruować narzędzia diagnozy pedagogicznej i projektować ścieżkę rozwoju zawodowego w oparciu o ewaluację i autoewaluację.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne, a w szczególności komunikacyjne. Zostaniesz wprowadzony(-na) w problematykę związaną z etyką słowa, jakże istotną w zawodzie pedagoga.
 • Program studiów jest interdyscyplinarny - łączy najważniejsze dla pedagoga zagadnienia, m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. W trakcie zajęć nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w codziennej pracy, wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania i narzędzia.
Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
zdalne7

 

 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).
Krawat
Profesjonalna i przyjazna kadra
Uścisk dłoni
Szeroka oferta specjalności uwzględniająca aktualne potrzeby rynku pracy
Tryby
Dodatkowe szkolenia
Studia łączące akademicką tradycję i nowoczesną formułę
Organizacja
Program uwzględniający szeroki kontekst cywilizacyjnych uwarunkowań pracy

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym psychologii rozwojowej dziecka.
Teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.
Diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Zasad planowania i metodyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów. Został opracowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Joanna Wiśniewska
Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner

magisterium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1969), uzupełniające studia na Wydziale Historycznym UW, doktorat w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (1973) – promotorem był Bogusław Leśnodorski, habilitacja w Instytucie Historii Nauki,...

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania...

dr Katarzyna Smulska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i...

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie planowania pracy wychowawczej, określania podstaw aksjologicznych i formułowania...

Joanna Wiśniewska

Psycholog społeczny, psycholog wojskowy. Wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w WSB w Toruniu. Autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka branżowych konferencji z zakresu psychologii społecznej. Psycholog-praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Celem studiów jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej). Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 10 semestrów i opracowany został zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej” i spełnia standardy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną - studia jednolite magisterskie pamiętaj o dostarczeniu do dziekanatu w pierwszym semestrze zaświadczenia od logopedy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Budynek A, pokój nr 005
Młodzieżowa 31A
Budynek A, pokój nr 005
87-100 Toruń

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00 - 16:00
 • wt: 10:00 - 17:00
 • śr-cz: 08:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 15:00
Pobierz stronę do PDF