Studiuj drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku jakiejkolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. Na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu możesz studiować drugi kierunek studiów za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz, studiując drugi kierunek na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu?

szersze kompetencje
dodatkową specjalizację
dyplom uczelni cenionej przez pracodawców
drugi zawód

Zasady rekrutacji:

Osoby, które chcą zapisać się na drugi kierunek studiów, proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji. O możliwość podjęcia nauki na drugim kierunku może ubiegać się kandydat, który podejmie naukę na drugim kierunku od 1 semestru oraz będzie na podstawowym kierunku studiów na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu lub innej uczelni przynajmniej przez rok od rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu na drugim kierunku. Promocja nie dotyczy osób, które podejmują naukę na drugim kierunku studiów na semestrze wyższym niż 1 semestr, a także studentów przebywających na urlopie od zajęć na kierunku podstawowym.