Zasoby biblioteki

Książki


Bogate zbiory książek liczą dziś ponad 35 000 egzemplarzy książek drukowanych oraz książek w wersji elektronicznej (e-booki). Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu gromadzi również dokumenty kartograficzne i audiowizualne.


Czasopisma


Aktualność zasobów zwiększają czasopisma fachowe – Biblioteka prenumeruje ponad 77 tytułów w wersji drukowanej. Dodatkowo około
76 000 artykułów z czasopism dostępnych jest w wersji elektronicznej.


Bazy danych


Bazy dostępne są w całej sieci komputerowej uniwersytetu w Toruniu. Instalacja sieci HAN (Hidden Automatic Navigator), pozwala korzystać z baz spoza siedziby Uczelni, np. w domu.
Po kliknięciu na link wybranej bazy pojawi się okno logowania, zalogować się należy w taki sam sposób, jak do katalogu OPAC (system biblioteczny).

 • Kliknij w ikonkę bazy - pojawi się okienko logowania
 • Logowanie: User name = Numer karty bibliotecznej / Password = hasło do konta bibliotecznego.

Opcja korzystania z baz w domu jest wyłącznie dla czytelników bibliotek uniwersytetu w Toruniu.

Bazy

IBUK Libra

Ibuk libra to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. 

Jak korzystać z bazy?

Nowe funkcjonalności

Ebookpoint BIBLIO  (NASBI)

 

Ebookpoint BIBLIO to zbiór literatury specjalistycznej z różnych dziedzin (informatyka, prawo, biznes, ekonomia, rozwój osobisty, elektronika, HR oraz wiele innych), mających wpływ na poszerzanie kompetencji zawodowych i zdolności technicznych czytelników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania. Zawiera książki z wydawnictwa Helion i współpracujących wydawców.


Instrukcja korzystania z bazy:
1. wejść na stronę i dokonać rejestracji:
https://nasbi-1pl-12io8hnm70011.han.wsb.torun.pl/rejestracja.html
Instrukcja logowania do bazy

Ebookpoint BIBLIO

LEX - Twoje idealne miejsce pracy 
Jest to baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej. Można tu znaleźć m.in. ujednolicone teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, komentarze, monografie.
Ponadto zawiera moduły:

 • Lex Omega
 • Kadry
 • Księgowość
 • Biblioteka Podatkowa
 • Serwis HR
 • Prawo Europejskie
 • Zamówienia publiczne
 • Czasopisma
 • Monografie i Komentarze.
 • Sprawozdania finansowe firm - https://ekrs.ms.gov.pl/

Film z obsługi bazy Lex

InforLex Ekspert
Baza informacji prawno-gospodarczej. Zawiera bogaty zbiór materiałów pochodzących z prasy fachowej oraz zbiór aktów prawnych.
Film z zakresu obsługi Inforlex
 

EBSCO
EBSCO to platforma, na którą składa się 7 baz pełnotekstowych oraz 7 baz referencyjnych (bibliograficzno-abstraktowych). Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę i wiele innych. Zawiera czasopisma naukowe (około 15.000 tytułow), streszczenia książek, raporty, materiały konferencyjne itp.

aleBank.pl to portal gospodarczy kierowany do pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, indywidualnych, odbiorców produktów finansowych oraz samorządowców, a także osób zainteresowanych zawodowo i prywatnie szeroko rozumianą tematyką finansowo-gospodarczą.

Na portalu aleBank.pl są dostępne wszystkie publikacje  „Miesięcznika Finansowego BANK”, który jest wydawany zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.  Dodatkowo portal udostępnia archiwum kilkudziesięciu tysięcy eksperckich artykułów oraz bieżące i archiwalne wydania specjalistycznych pism w wersji elektronicznej:

 • Finansowanie Nieruchomości;
 • Europejski Doradca Samorządowy;
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy;
 • Nowoczesny Bank Spółdzielczy
 • Miesięcznik Finansowy BANK.

Aby skorzystać z zasobów serwisu należy się zarejestrować na stronie: https://alebank.pl/rejestracja/

Ale bank

Nature
Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.
Licencja Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010). Wcześniejsze roczniki czasopisma (od 1997 r.) są dostępne na platformie EBSCO.
 

Science
Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.
Licencja Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
 

Science Direct
Baza zawiera pełnotekstowe artykuły z ponad 3500 czasopism i rozdziały z ponad 34000 książek  z m.in. z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych.
 

Scopus
Scopus jest tworzoną przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań  z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.
 

Springer
Baza posiada dostęp do ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych z zakresu m.in. biznesu i ekonomii, informatyki, matematyki, statystyki, a także prawa, nauk humanistycznych i społecznych. Umożliwia też dostęp do archiwalnych serii książkowych Springera.
 

Wiley-Blackwell
Wiley to pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell, która zawiera ponad 6 milionów artykułów z ponad 1500 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Baza posiada też ponad 18000 książek online, setki prac referencyjnych i protokołów laboratoryjnych.
 

Web of Science 
Obejmuje pakiet anglojęzycznych baz abstraktowo-bibliometrycznych  wydawanych przez firmę Thomson Reuters. W skład serwisu wchodzą: indeksy cytowań oraz pochodne bazy bibliometryczne.
 

BazEkon
Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.
 

BazTech 
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).
 

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP 
Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
 

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce.
Portal skierowany jest do:

 • przedsiębiorców
 • osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą
 • osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.
   

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Polska wersja językowa strony internetowej CASE przedstawia projekty realizowane na terenie Polski oraz udostępnia w pełnym tekście polskojęzyczne publikacje (PDF) z zakresu szeroko pojętej ekonomii.
 

Centrum Badania Opinii Społecznej
Centrum Badania Opinii Społecznej to ośrodek, który prowadzi badania sondażowe dotyczące opinii na temat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Publikuje rocznie ponad 200 raportów z badań oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Większość z nich udostępniane jest również w formie elektronicznej. Teksty raportów publikowane są w formacie pdf.
 

Bielefeld Academic Search Engine
Wyszukiwarka naukowa z otwartym dostępem do zasobów. Obecnie indeks zawiera 80 milionów dokumentów z ponad 4000 źródeł. Około 60-70% dokumentów to kompletne teksty wolnodostępne.
 

Google Scholar
Specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, dzięki której można znaleźć materiały z wielu dziedzin i źródeł: książki, artykuły, prace naukowe itp. Posiada również pełne teksty artykułów (PDF).
 

Jednym z zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń jest popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej. Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie z najważniejszymi uczelniami w Polsce podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej skierowanej m. in. do studentów kierunków ekonomicznych. Zasoby Polskiej Izby Ubezpieczeń obejmują wersję elektroniczną czasopisma Wiadomości Ubezpieczeniowe oraz analizy i raporty dotyczące wiedzy nt. ubezpieczeń.

ANALIZY

RAPORTY ROCZNE

Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa
Projekt Biblioteki Cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest tworzony przez Biblioteki Uczelni WSB Merito. Serwis zawiera materiały elektroniczne wydawane przez wydawnictwa szkół bankowych, w tym zeszytów naukowych i monografii (książek). 
 

Wśród zasobów Biblioteki Cyfrowej znajdziesz książki, artykuły, manuale, czyli podręczniki, case study i podcasty z wielu obszarów. Znajdują się tam także filmy przygotowane przez znanych ekspertów, m.in. Natalię Hatalską czy Janinę Bąk. 

 

Przejdź na www.biblioteka.cyfrowauczelnia.pl