Zapraszamy na  konferencję, która jest jednocześnie prezentacją prac dyplomowych studentów II roku LOGOPEDII WSB w Toruniu.

 

Termin spotkania: 22 maja 2020 r.  od 14:30 w formie online.
Link do spotkania. Prosimy zalogować się dopiero przed rozpoczęciem wydarzenia. 
WAŻNE: Spotkanie będzie nagrywane.
 

Plan spotkania:

  1. mgr Róża Sobocińska – logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie emisji głosu; wczesnej interwencji logopedycznej, terapii osób z jąkaniem oraz pomocy dzieciom w trudnościach czytania i pisania
    Temat:  Logopedia, logopeda  ( z kim pracuje i jaką ma wiedzę?) – to fascynujący zawód.
  2. mgr Anna Pawluczuk  
    Temat: Specjalizacje dla logopedów – studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty. 

Podczas Konferencji studenci przedstawią indywidulne  przypadki  terapii osób  z  zaburzeniami  mowy (diagnozę, program terapii i przebieg swojej pomocy logopedycznej) oraz   gry  logopedyczne  - wykorzystywane podczas terapii

Logopedia, logopeda – to fascynujący zawód - kilka słów od opiekunki kierunku

Logopeda  winien prezentować – bezwzględnie – prawidłową wymowę, mieć przygotowanie humanistyczne, pedagogiczne lub biologiczne, czy po studiach z obszaru nauk społecznych, gdyż pracuje z dzieckiem, młodą i dorosłą osobą. Na studiach podyplomowych – Logopedia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – studenci nabędą wiedzy i praktyki od doświadczonych, z pasją i fascynacją swojej pracy – wykładowców.

Logopeda pracuje w: placówkach oświatowych, służby zdrowia, kulturalnych i medialnych, w sanatoriach, w ośrodkach rehabilitacyjnych. 
Logopeda pracuje na turnusach rehabilitacyjnych z osobami m.in. ze Spektrum Autyzmu; Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami ruchowymi  i intelektualnymi; z dziećmi z trudnościami w zachowaniu; z osobami po laryngoktomii  itp.

Zawód logopedy – to jak zawód wolny, gdyż realizowany jest w oparciu  o twórczość i wyobraźnię. Logopeda posiada wiedzę z dziedziny filologii – o języku, mowie, wymowie oraz z obszaru medycyny – m.in. anatomii narządów głosu i narządów mowy, audiologii – laryngologii, i foniatrii, neurologii, psychiatrii, endokrynologii, ortodoncji; z obszaru psychologii  i psychoterapii  indywidualnej i grupowej; z obszaru pedagogiki z obszaru logopedii – pomoc logopedyczną od poczęcia, noworodkowi, małemu dziecku, młodzieży aż po dorosłą osobę z udarami, afazją itp.

Logopedia jest najbardziej rozrastającą się dziedziną naukową  i zawodem, który jest fascynujący, gdyż  każdy przypadek jest inny,  wymaga naszej uważności, słuchania, patrzenia i empatii. Daje to logopedzie wiele radości i satysfakcji z pracy na co dzień. Pomoc drugiemu człowiekowi ubogaca nas i  zarazem jest motorem do doskonalenia się w zawodzie.

Studiowanie LOGOPEDII w Wyższej Szkole Bankowej  to bezpieczeństwo – dobrej JAKOŚCI  i  spotkania  Wykładowców z „ E” z ENERGIĄ, FASCYNACJĄ  I   ENTUZJAZMEM. A  Pracownicy  WSB – „uchylają nam nieba”, aby nauka w tej Uczelni była przyjemnością.
Polecam studiowanie w WSB w Toruniu i w Bydgoszczy
Neurologopedia  - studia podyplomowe – I edycja w WSB w Bydgoszczy. Studenci zachwyceni - profesjonalnością wykładowców i bardzo dobrym programem studiów.
Róża Sobocińska  - opiekun Kierunku LOGOPEDIA w WSB w Toruniu

 

Czytaj więcej