Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie)


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.
 
Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Sposób realizacji studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  

Studia dostarczają obszernej wiedzy i przygotowują uczestnika do zaplanowania i wdrożenia zasad bezpieczeństwa w jednostce i zapewniania ochrony cyberprzestrzeni oraz opracowania dokumentacji celem zabezpieczenia jednostki.

Oprogramowanie

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach rekrutacji (np. ilość dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji:

kontakt sp

Co zyskujesz?

Dzięki studiom na tym kierunku, otrzymujesz trzy renomowane certyfikaty oraz prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych (KLAKiSP).

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. i Dekra Polska Sp. z o.o.   

Przygotowują uczestników do pełnienia funkcji Pełnomocnika Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (PBC), która jest przewidziana w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 oraz Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej. PBC odpowiada m.in. za realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w organizacji, identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka, przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie oraz opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT/CSIRT.  

Dla kogo?

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy sektora przedsiębiorstw, funkcjonariusze służb porządku publicznego, także pracownicy zatrudnieni w organach administracji rządowej i oraz samorządowej , realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstwa oraz sektorze publicznym.  

  

Dodatkowe certyfikaty

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i ochrony cyberprzestrzeni za pomocą renomowanych certyfikatów:

  1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
  2. Certyfikat: Pełnomocnik Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
  3. Certyfikaty: Audytor Wewnętrzy Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem ISO 27001 wydawany przez DEKRA Certification sp. z o.o.– Organizacja Certyfikująca,
  4. Certyfikat: Pełnomocnik do Spraw Cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO.

Dodatkowo absolwenci uzyskują prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych (KLAKiSP), https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html, prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.  (PIKW), www.pikw.pl.
Absolwenci, którzy skorzystają z prawa wpisu na KLAKiSP uzyskają bezterminowe wsparcie merytoryczne Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW)
 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 maja
czesne już od
230 zł
185 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1200 zł

 

• 800 zł zniżki w czesnym odliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 

 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 193 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 1400 zł

 

• 1000 zł zniżki w czesnym odliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 

• 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF