Opis kierunku

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

 

Studia w formule online (synchronicznie)


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.
 
Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Sposób realizacji studiów: Online

Chcesz skorzystać z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych?

Sprawdź nasze usługi w BUR: Wyszukiwarka usług - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Jeśli nie możesz znaleźć usługi, która Cię interesuje, skontaktuj się z nami, a wprowadzimy ją specjalnie dla Ciebie!

Napisz: dsp@szczecin.merito.pl, lub zadzwoń: 91 452 69 70, 91 452 69 71

Baza usług rozwojowych

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy i przygotowują uczestnika do zaplanowania i wdrożenia zasad bezpieczeństwa w jednostce i zapewniania ochrony cyberprzestrzeni oraz opracowania dokumentacji celem zabezpieczenia jednostki.

 

Na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni zapoznasz się z specjalistycznym oprogramowaniem do ochrony cyberprzestrzeni.

 
Oprogramowanie

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach rekrutacji (np. ilość dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji:

 
kontakt

Co zyskujesz?

 • Dzięki studiom na tym kierunku, otrzymujesz trzy renomowane certyfikaty oraz prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych (KLAKiSP).
 • Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. i Dekra Polska Sp. z o.o.   
 • Przygotowują uczestników do pełnienia funkcji Pełnomocnika Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (PBC), która jest przewidziana w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 oraz Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej. PBC odpowiada m.in. za realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w organizacji, identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka, przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie oraz opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT/CSIRT.  
 

Dla kogo?

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy sektora przedsiębiorstw, funkcjonariusze służb porządku publicznego, także pracownicy zatrudnieni w organach administracji rządowej i oraz samorządowej , realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstwa oraz sektorze publicznym.  

  

 

Dodatkowe certyfikaty

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i ochrony cyberprzestrzeni za pomocą renomowanych certyfikatów:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu,
 2. Certyfikat: Pełnomocnik Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
 3. Certyfikaty: Audytor Wewnętrzy Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem ISO 27001 wydawany przez DEKRA Certification sp. z o.o.– Organizacja Certyfikująca,
 4. Certyfikat: Pełnomocnik do Spraw Cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO.

Dodatkowo absolwenci uzyskują prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych (KLAKiSP), https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html, prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.  (PIKW), www.pikw.pl.
Absolwenci, którzy skorzystają z prawa wpisu na KLAKiSP uzyskają bezterminowe wsparcie merytoryczne Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW)
 

Certyfikaty otrzymują osoby, które uzyskają 100% obecności na zajęciach. Natomiast aby ukończyć studia, wymagane jest 80% obecności w trakcie całego roku akadmieckiego
 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
230 zł
207 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki: 

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka wyniesie 1000 zł, dzięki: 

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni 

 
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Dariusz Kozłowski
Dariusz Kozłowski

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, audytu śledczego i analizy śledczej. Były oficer polskich służb policyjnych i specjalnych. Przez blisko 25 lat służył w formacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz przeciwdziałaniem...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF