Opis kierunku

Zakończyliśmy rekrutację do I grupy uczestników kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Trwa nabór do grupy II.
Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

 

Studia w formule online (synchronicznie)


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.
 
Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

 

online

Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej.  

 

Audytor wewnętrzny osobiście pełni tym zakresie bardzo ważną funkcję, do której potrzebne są konkretne kompetencje: wiedza z zakresu regulacji prawnych dotyczących audytu, umiejętność planowania strategicznego, compliance, metodyka audytu, a także komunikacja i inne umiejętności miękkie. Dzięki profesjonalizmowi audytora organizacja ma szansę uszczelnienia i usprawnienia swojej działalności. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji audytora lub kontrolera wewnętrznego na rynku pracy. 

 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Studia na tym kierunku zapewniają uczestnikom dostęp do wiedzy praktycznej, stwarzając możliwość nabycia umiejętności cenionych na rynku pracy. 

 
Opis specjalności

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
 2. Certyfikaty (nieodpłatne): Audytora Wewnętrznego wystawiony przez PIKW oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito.
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html ).
 
podyplomowe

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach rekrutacji (np. ilość dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji:

 
kontakt sp

Co zyskujesz?

•    Będziesz przygotowany do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w organizacjach prywatnych. Zapoznamy Cię z najnowszymi praktykami przeprowadzania audytu wewnętrznego, standardami audytu, w tym standardów IIA, zarządzania komórką audytu wewnętrznego, szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

•    Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na prezentację praktycznych aspektów pracy audytora.

 

Po skończeniu studiów będziesz:
•    znał podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej,
•    wiedział, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji,
•    potrafił identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym oceniać legalność, skuteczność i efektywność działania organizacji,
•    umiał w oparciu o analizę ryzyka działania organizacji, przygotować plan strategiczny i roczny audytu,
•    wiedział, jak przeprowadzić zadania doradcze i zapewniające zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki zawodu IIA,
•    potrafił gromadzić dokumentację i informacje dotyczące efektywności i skuteczności procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej,
•   umiał opracować rekomendacje dla kierownictwa jednostki audytowanej, mającej na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym,

•   umiał sporządzić raport z zadania audytowego.

 

 

Dla kogo?

•    Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

 

Dodatkowe certyfikaty

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
 2. Certyfikat: Audytora Wewnętrznego wystawiony przez PIKW oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito.
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html ).
 
 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 11 marca
czesne już od
235 zł
212 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz 800 zł, dzięki: 

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Czesne już od 235 zł 212 zł  miesięcznie! Wpisowe 0 zł.   

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 190 zł/mies.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz jeszcze więcej - 1000  zł: 

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

 

 
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Marek Jasztal
KKowalski
dr Marek Jasztal

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, praktyk. Obszar jego działalności naukowej obejmuje tematy z zakresu analizy ryzyka, zarządzania finansowego oraz praktyki związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, badania...

mgr inż. Krzysztof Kowalski

Absolwent Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Ukończył również zarządzanie jakością i studia MBA oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Stoczni Szczecińskiej (1992-1998) jako kontroler jakości, a następnie w Sonion Polska...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji studiów podyplomowych

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF