Co zyskujesz studiując Finanse i rachunkowość, studia II stopnia z podyplomowymi?

Rekrutacja zakończona! Wpisz się na listę rezerwową, a poinformujemy Cię kiedy ponownie uruchomimy zapisy na ten kierunek!

 

Forma i sposób realizacji studiów

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych. Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Uniwersytetu WSB Merito, dzięki czemu:

 • wyróżnisz się w oczach pracodawców,
 • oszczędzisz pieniądze, płacąc tylko jedno czesne,
 • oszczędzisz czas, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi,
 • zdobędziesz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich.

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą. 

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 
 
 
fir2

Dziś firmy oczekują czegoś więcej od pracowników księgowości. Nie wystarczy już zliczanie słupków cyfr czy obsługa programów księgowych. Specjaliści ds. księgowości i finansów mają potrafić wyciągać wnioski, dokonywać analizy finansowej i prognoz. Mają być partnerami w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych i finansowych rozumieć miejsce firmy na rynku, dbać o jej rozwój w równej mierze jak kadra menedżerska i właściciele.

 

Studia II stopnia wraz ze studiami podyplomowymi dają niepowtarzalną szansę na błyskawiczny wzrost umiejętności i wiedzy. Program studiów oraz zajęcia zostały przygotowane z ogromnym naciskiem na praktykę – warsztaty, ćwiczenia, gry biznesowe i case study analizowane z wykładowcami praktykami i ciągłą możliwość konsultacji własnej pracy z najlepszymi specjalistami dają Ci możliwość wejścia na rynek pracy już z doświadczeniem i gotowym zestawem narzędzi do pracy i pewnością siebie specjalisty.

 
 
 
FiR

Co zyskujesz, studiując Finanse i rachunkowość, studia II stopnia z podyplomowymi?

 

 • Możesz wybrać jedną z czterech specjalności:
 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza + SP Studia menedżerskie,
 2. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie + SP Studia menedżerskie,
 3. Finanse publiczne i podatki + SP Podatki i doradztwo podatkowe,
 4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa + SP Zarządzanie finansami i controlling.
 • Zapoznasz się z systemem informacyjnym rachunkowości w przedsiębiorstwie, co pozwala m.in. na: wspomaganie podejmowania decyzji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych
 • Nauczysz się prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na bazie rozwiązań krajowych i międzynarodowych
 • Dowiesz się jak dokonać wyceny wartości przedsiębiorstwa.
 • Przećwiczysz w praktyce zasady planowania finansowego.
 • Nauczysz się na realnych przykładach z rynku zarządzania, analizy i oceny kapitału obrotowego oraz zarządzania ryzykiem.
 
 
 
Opis kierunku

Jaka czeka Cię kariera?

 

Jako absolwent studiów II stopnia wraz z podyplomowymi na kierunku „Finanse i rachunkowość” znajdziesz zatrudnienie w firmach handlowych i usługowych, w bankach, biurach rachunkowych, urzędzie skarbowym, firmach doradczych i audytorskich czy w biurach maklerskich, na stanowiskach menedżerskich w działach rachunkowości, księgowości, rachunkowości zarządczej i controllingu. Będziesz też w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 
 
 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka pieniężna i fiskalna
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Metodologia badań naukowych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • BHP
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Język obcy kierunkowy
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Techniki komunikacji i negocjacji w biznesie
 • Prognozowanie i symulacje na rynkach finansowych
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości
 • Doradztwo finansowo-bankowe
 • Przedmioty specjalnościowe
 •  Przedmioty modułowe SP
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa
 
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Flejterski
dr Marek Czyż
Lubomska
WSB
dr Zasadzki
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, prof. zwyczajny, dyscyplina — ekonomia i finanse, specjalizacja — finanse. Doświadczenie w praktyce gospodarczej: 9 lat pracy w bankach komercyjnych (menedżer w latach 1991-1999), pełnienie funkcji przewodniczącego rad nadzorczych...

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Obecnie jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w Europa Systems Sp. z o.o. Wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Grupie Azoty Polyolefins S.A., gdzie był...

dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania....

dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym, również...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Pobierz stronę do PDF