Co zyskujesz studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej:

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą.  

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 • Studia na kierunku, który nauczy Cię, jak pracować z ludźmi i jak profesjonalnie troszczyć się o innych.
 • Wiedzę w zakresie metod i narzędzi, dzięki którym będziesz mógł analizować zachowania ludzi, wspierać ich rozwój oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów.
 • Szansę na odbycie wizyt i obserwacji w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, dzięki którym zbudujesz swój własny warsztat pedagogiczny.
 • Możliwość zrozumienia specyfiki i metodyki pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze - wychowawcy lub opiekuna.

Do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich, niezbędne jest ukończenie studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.

 

"§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne."

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pedagogika - studia II stopnia

Korzyści:

Mózg
Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pedagogiczne
Organizacja
Będziesz przygotowany do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci
Krawat
Praktyki zawodowe
Laptop
Zapoznasz się z oprogramowaniem MS Office 365

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 16 października
czesne już od
375 zł
308 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki  zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 308 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej.  Twoja zniżka w czesnym wyniesie  900 zł  i będzie rozliczana na pierwszym roku studiów.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zapewniać wsparcie w rozwoju osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zarządzać instytucją opiekuńczo-wychowawczą.
Prowadzić grupy o charakterze edukacyjno- terapeutycznym i wychowawczym.
Zyskasz wiedzę z obszarów: pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki oraz komunikacji społecznej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 308 zł 375 zł
od 308 zł 375 zł
od 308 zł 375 zł

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Filozofia
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika społeczna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Podstawy komunikacji
 • BHP
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Podstawy prawa
 • Psychologia rozwojowa człowieka
 • Psychologiczne uwarunkowania pracy pedagoga
 • Historia wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika specjalna
 • Andragogika
 • Współczesne kierunki wychowania 
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Psychologia społeczna
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej
 • Emisja głosu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy 
 • Wyzwania rynku pracy
 • Metody badań pedagogicznych
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Cultural Differences
 • Język obcy kierunkowy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Małgorzata Abelite
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
mgr Anna Rosiak
dr Sylwia Olszewska
dr Małgorzata Abelite menedżer kierunku pedagogika

Doktor nauk humanistycznych i autorka kilkudziesięciu publikacji badawczych w zakresie dydaktyki, informatyki i techniki. Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca, który jednocześnie jest związany z praktyką szkolną. Praca w szkole pomaga jej być na bieżąco ze zmianami, które z...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznań oraz członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM, a także członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał...

dr Michał Urbas

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunkach zarządzanie i pedagogika. Od przeszło 10 lat zajmuje się procesami zachodzącymi we współczesnym środowisku lokalnym w ujęciu socjo-kulturowym. Wiele czasu poświęca na działalność społeczną na rzecz młodzieży...

mgr Anna Rosiak

Wykładowca w Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na studiach I i II stopnia oraz opiekun kierunku „Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej". Absolwentka kierunku pedagogika, o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha...

dr Dariusz Pielka

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Doktor nauk technicznych, naukowo działający w obszarach: sztuczna inteligencja, programowanie, zastosowania IT w technice,  dydaktyka techniki i informatyki, zastosowania IT w logistyce i transporcie. W swoim dorobku posiada liczne publikacje...

dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r. (obecnie Uniwersytet WSB Merito Szczecin). Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF