26 czerwca już po raz 25. opublikowany został ogólnopolski Ranking uczelni niepublicznych „Perspektywy” 2024. Uniwersytet WSB Merito Poznań wraz z filią w Szczecinie utrzymał w nim swoją wysoką pozycję,  a także pierwsze miejsce wśród uczelni w województwie zachodniopomorskim. W województwie wielkopolskim po raz 24 również pozostał najlepszą uczelnią. 

 

Ranking Perspektyw to jeden z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości światowej organizacji twórców i analityków rankingów „IREG Approved”. 

 

Kapituła rankingu w trakcie oceny uwzględnia między innymi, takie kryteria jak:

  • sukcesy absolwentów na rynku pracy,
  • potencjał dydaktyczny,
  • innowacyjność i współpracę z biznesem,
  • prestiż uczelni,
  • siłę naukową
  • oraz umiędzynarodowienie studiów. 

 

Celem rankingu jest wsparcie kandydatów na studia w wyborze „uczelni marzeń” poprzez przybliżenie im atrybutów każdej z uczelni i możliwości, jakie im oferuje.  

 

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj:  

https://2024.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych  

Czytaj więcej