Program studiów

Program studiów zakłada, że zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także konkretne umiejętności organizacyjne i ekonomiczne, bardzo przydatne w pracy m.in. w marketingu i sprzedaży, finansach i rachunkowości, kadrach, administracji.

Przedmioty kształcenia ogólnego*

BHP
Język obcy biznesowy
Współczesne problemy gospodarcze
Prawne aspekty zarządzania
Proseminarium II
Przedmiot do wyboru w jęz. obcym
 

*wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe*

Koncepcje zarządzania
Trening umiejętności menedżerskich
Zarządzanie marketingowe
Techniki radzenia sobie ze stresem II
Strategie personalne
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Elementy statystyki matematycznej
Prognozowanie ekonomiczne
Zarządzanie procesami
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie strategiczne

 

*wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty wspólne i kierunkowe*

Przedmioty do wyboru
Praktyka zawodowa
Seminarium magisterskie
 

przedmioty specjalnościowe są wymienione przy poszczególnych specjalnościach.