Program studiów

Program studiów jest przygotowany w taki sposób, żebyś skończył studia z wiedzą i umiejętnościami zawodowymi w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, rynku finansowego, wykorzystania instrumentów finansowych oraz podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego *

BHP

Język obcy

Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT

Technologia informacyjna

Podstawy ekonomii

Podstawy komunikacji społecznej

Metody efektywnej nauki

Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego

Socjologia

Etyka

Różnice kulturowe

Standardy prac projektowych

Self-presentation and public speaking/ Selbstpraesentation und oeffentlicher Auftritt

Podstawy zrównoważonego rozwoju

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

Metody ilościowe w finansach
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Bankowość
Matematyka finansowa
Ubezpieczenia
Finanse publiczne
Zarządzanie projektami i pracą zespołową
Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
Techniki radzenia sobie ze stresem
Analiza i interpretacja danych statystycznych
Analiza finansowa
Rynki finansowe
Symulacja biznesowa
Decyzje finansowe

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty wybieralne

Kreativiteat

Consumer Behaviour
Savoir vivre
Negocjacje i protokół dyplomatyczny
Filozofia
Praktyka zawodowa
Projekt kierunkowy