Co zyskujesz, studiując administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

  • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy, średnio raz na dwa tygodnie.
  • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w dni powszednie. Staramy się tak ułożyć plany zajęć, abyś mógł wszystkie obowiązkowe zajęcia odbyć w 3 dni w tygodniu.
sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
  • hybrydowy - studia realizowane w formie niestacjonarnej. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

Poznasz praktyków reprezentujących instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. 

Grupa rozmawiających studentów.

Uczestniczysz w wizytach studyjnych, organizowanych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (np. policja, sąd, zakłady karne, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego itp).

Dwie dziewczyny przeglądające książkę.

Zyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację.

W trakcie zajęć korzystasz z nowoczesnych narzędzi, m.in. z walizki kryminalistycznej, wariografu, mikroskopu do daktyloskopii oraz wirtualnej strzelnicy.

Organizacja
zajęcia i wykłady z doświadczonymi praktykami
wizyty studyjne w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją
Książki
specjalistyczna wiedza
Testy
atrakcyjny kierunek rozwoju

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
340 zł
273 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 273 zł.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Analizować i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dziewczyny pochylające się nad notatkami.
Zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.
Wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Dziewczyna z notatkami.
Posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.
Studenci tworzący projekt.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł
Służba cywilna w administracji
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł
Służby specjalne
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 286 zł 353 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286 zł

Program studiów

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki
dr Anna Wawrzczak-Gazda
Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Tomasz Strzałkowski
dr Leszek Bednarski
dr Olga Sachanbińska–Dobrzyńska
dr inż. Janusz Sasak
dr Wojciech Węglarz
mgr Witold Apolinarski
mgr Mirosława Korejba
mgr Cezary Balawajder
mgr Marek Brożek
Robert Czekaj
mgr Anna Rojek
Na zdjęciu Anna Włodarczyk - blondynka z krótkimi włosami w średnim wieku. Na zdjęciu siedzi w fotelu a w ręce trzyma książkę.
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk...

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Zarządzanie systemami informacyjnymi uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej. Był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Bogaty dorobek naukowy obejmuje...

dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego...

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także...

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie,...

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych, absolwentka licznych studiów podyplomowych. a od 2004r. certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu...

dr Tomasz Strzałkowski

Adiunkt w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Zastępca redaktora naczelnego wprawie.com.
Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kwestii ustrojowych samorządu...

dr Leszek Bednarski

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy...

dr Olga Sachanbińska–Dobrzyńska

Adwokat i doktor nauk prawnych. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo studiowała w Szkocji, gdzie uzyskała dyplom licencjata, oraz na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie uzyskała stopień LL.M (Magister Legum). Jej zainteresowania...

dr Krzysztof Krukowski

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. 

dr inż. Janusz Sasak

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych...

dr Wojciech Węglarz

Adiunkt, doktor nauk społecznych, emerytowany funkcjonariusz Policji, realizujący czynności w pionach operacyjnych w tym w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, gospodarczej i korupcyjnej oraz inwigilacji osób będących w zainteresowaniu organów ścigania. Współorganizator...

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r....

dr Bartłomiej Pater

Doktor nauk o polityce, emerytowany funkcjonariusz jednostki specjalnej, były kierownik Sekcji Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, współwłaściciel firmy CERBER Bezpieczeństwo w Biznesie, obecnie Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Spółce...

mgr Marcin Kosmala

Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii....

mgr Witold Apolinarski

Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Sagittarius. Prowadzi szkolenia z zakresu strzelectwa. Podinspektor Policji w stanie spoczynku. Były Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca...

mgr Mirosława Korejba

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału...

mgr Cezary Balawajder

Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej...

mgr Marek Brożek

Oficer i negocjator policyjny w stanie spoczynku, mediator sądowy. 
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w organizacji systemu negocjacji i interwencji kryzysowych w opolskim Garnizonie Policji. Ukończył cykl szkoleń prowadzonych przez policyjnych negocjatorów z...

mgr Robert Czekaj

Menedżer kierunku Prawo w biznesie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prawnik z długoletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego i audytu w...

mgr Anna Rojek

Psycholog - ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z psychologii sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Przez 22 lata pełniła służbę w Policji jako psycholog policyjny. Brała udział w realizowaniu zadań policyjnych wymagających...

Anna Włodarczyk

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta w nurcie integratywnym, seksuolog, w ostatnim czasie posiadła umiejętności i wiedzę neuropsychologiczną wykorzystywaną m.in. podczas operacji neurochirurgicznych ze śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta.

Współpracuje z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

Infolinia: 77 401 94 03 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 18:00
Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00 - 17:00
  • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF