To ważny krok w kierunku wymiany wiedzy i praktycznych umiejętności. Nasz uniwersytet podjął współpracę z Pracownią Rozwoju Osobistego, Logopedii i Neuroterapii dla Dzieci i Dorosłych "ProPracownia", mając na celu kształcenie specjalistów pedagogiki.

 

Dr Joanna Wawrzyniak, menedżer kierunku pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu, podkreśla korzyści, jakie wynikną z tej współpracy zarówno dla studentów, jak i kadry obu instytucji. - Studenci będą uczestniczyć w wizytach studyjnych, a planujemy zorganizować rodzaj szkoły ćwiczeń, gdzie będą mogli rozwijać swoje kwalifikacje i kompetencje. Kadra ProPracowni będzie zaangażowana w te działania, a także współorganizuje konferencje, warsztaty branżowe oraz szkolenia. Z kolei kadra uniwersytetu będzie miała okazję do doskonalenia swojej wiedzy dzięki tej współpracy – wyjaśnia dr Wawrzyniak.

 

Dr Katarzyna Mizera, dziekan Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, podkreśla znaczenie połączenia teorii z praktyką. – Uczący się na naszej uczelni, mają okazję zdobyć wiedzę od praktyków i odbywać staże w jednostkach, z którymi mamy podpisane porozumienia. To umożliwia im rzeczywistą styczność z tym, co jako specjaliści będą wykonywać. Posiadanie umiejętności praktycznych jest niezwykle istotne dla przyszłych pedagogów – dodaje dr Mizera.

 

Mariola Kulawik-Sowada, właściciel, dyrektor oraz terapeuta w ProPracowni, wyjaśnia, że współpraca daje przestrzeń do zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Zależy jej na stworzeniu miejsca, gdzie studenci mogą doświadczyć pracy w warunkach, jakie spotkają w swoim zawodowym życiu.

 

Warto również dodać, że ProPracownia specjalizuje się między innymi w terapii osób z niepełnosprawnościami, spektrum autyzmu, a także udziela wsparcia osobom po udarach lub wylewach.

 

Czytaj więcej