Po wielu latach owocnej współpracy uczelni ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu, przyszedł czas na kolejny etap! W miniony piątek strony zawarły nowe porozumienie, na mocy którego studenci będą mieli okazję kontynuować staże i praktyki.

Nie jest to pierwsza współpraca pomiędzy WSB w Opolu, a opolskim oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Porozumienie zawarto już w roku 2014. Zaowocowało ono licznymi projektami, z którego – przez lata – czerpały obie strony.

Władze opolskiej WSB wysoko oceniają dotychczasową relację ze Stowarzyszeniem, niemniej – z uwagi na zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie – koniecznym było dostosowanie zakresu porozumienia do obowiązujących trendów. Małgorzata Jagusch, wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego oraz Sebastian Kuś, prezes Stowarzyszenia wraz z Ewą Kąciak, dyrektor Stowarzyszenia – 23 września br. – podpisali dokument, na mocy którego studenci WSB Opole będą mieli szansę do m.in. staży, praktyk oraz wizyt studyjnych w siedzibie Stowarzyszenia. Dla organizacji, która – dla przypomnienia, jest najstarszą i największą polską formacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami, jest to również szansa na opiniowanie i kształtowanie programu kształcenia i treści oferowanych w WSB w Opolu. Obszar działań jest szeroki. Ma ono służyć między innymi rozwojowi dydaktyki. Stowarzyszenie otrzymało również tytuł Partnera Biznesowego uczelni, dzięki czemu pracownicy oraz członkowie stowarzyszenia będą uprawnieni do korzystania ze zniżek na produkty edukacyjne.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. – Podobnie jak w latach ubiegłych, liczymy na dalszą, owocną współpracę – podkreśla uczelnia.

Czytaj więcej