WCR w Łodzi: nowym partnerem Uniwersytetu WSB Merito Łódź

21 listopada 2023

 

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi. Porozumienie niesie mnóstwo korzyści, z których już wkrótce skorzystają studenci kierunków „Bezpieczeństwo narodowe” i „Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne”.


17 listopada 2023 roku Uniwersytet WSB Merito Łódź nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi. Porozumienie zostało podpisane przez ppłk. Przemysława Połubińskiego - szefa WCR w Łodzi oraz Izabelę Lewandowską - wicekanclerz uniwersytetu.


Wojskowe Centrum Rekrutacji objęło patronatem kierunki studiów „Bezpieczeństwo narodowe” i” Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne”. Sygnatariusze wierzą, że porozumienie to jeszcze mocniej zbliży środowisko nauki z Siłami Zbrojnymi RP. To zaś ma pomóc jeszcze lepiej wykorzystać posiadane potencjały. Dzięki tej współpracy, studenci Uniwersytetu będą mieli możliwość:

 

 • uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli WCR w Łodzi;
 • wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych u naszego Partnera;
 • odbycia praktyk zawodowych i staży w WCR w Łodzi.

 

Jesteśmy przekonani, że współpraca między Uniwersytetem WSB Merito Łódź, a Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi umożliwi wszystkim studentom zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia. 

 

 

 

Uczelnie WSB Merito na liście najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce - wg raportu MEiN

9 listopada 2023

 

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji o wynikach rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie, na rok akademicki 2023/2024 wszystkie Uczelnie WSB Merito znalazły się na listach najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce, zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. 

 

Warto podkreślić, że Uniwersytety WSB Merito zajęły wysokie miejsca w zestawieniu przygotowanym przez MEiN, zajmując najczęściej czołowe pozycje w swoich regionach. 

 

Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy za zaufanie, życzymy sukcesów i kolejnych trafnych wyborów w nauce, pracy i życiu prywatnym. 

 

Osoby zainteresowane pełną treścią informacji ministerstwa znajdą ją na www.gov.pl


 

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź bierze udział w ćwiczeniach obronnych „Skrzydła 2023”

25 października 2023

 

W dniach 26 i 27 października 2023 roku na terenie Łodzi odbędą się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Skrzydła 2023”. Eksperci z Uniwersytetu WSB Merito Łódź poprowadzą wykłady dla uczestników szkolenia.

 

Zarządzeniem Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi w dniach 26 i 27 października odbędą się ćwiczenia obronne „Skrzydła 2023”. Ich głównym celem jest:

 • sprawdzenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie kierowania realizacją zadań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Łodzi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • sprawdzenie Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta Łodzi;
 • sprawdzenie współdziałania Urzędu Miasta Łodzi ze służbami mundurowymi w sytuacji zagrożenia.

 

Uczestnikami ćwiczeń będą służby mundurowe stacjonujące na terenie Łodzi m.in. Służba Ochrony Lotniska, Placówka Straży Granicznej w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Straż Miejska oraz sam Urząd Miasta Łodzi.

 

Do udziału w ćwiczeniach obronnych „Skrzydła 2023” zaproszono również wykładowców Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Dziekan dr Andrzej Marjański oraz Włodzimierz Zawisza, eksperci związani z kierunkami: Bezpieczeństwo Narodowe oraz Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne zostali poproszeni o wzięcie udziału w części merytorycznej wydarzenia. Uczestnicy ćwiczeń wysłuchają prowadzonych przez nich wykładów na temat: „organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania na szczeblu powiatowym” oraz „tworzenia systemów zaopatrywania mieszkańców w artykuły niezbędne do życia w czasie wojny”.


 

 

Czas na biznes. Spotkanie poświęcone funduszom europejskim

24 października 2023

 

Już 14 listopada odbędzie się spotkanie dotyczące środków europejskich, które w najbliższych latach mają wesprzeć przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego.

 

Województwo łódzkie pozyskało z Funduszy Europejskich aż 1,7 mld euro. Dzięki tym środkom region stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla ludzi innowacyjnych i przedsiębiorczych. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na działania związane z infrastrukturą, zapleczem zdrowotnym oraz kulturalnym. Również przedsiębiorcy zostaną objęci wsparciem finansowym. W najbliższych latach mogą ubiegać się o środki finansowe na rozwój biznesu, zaplecza technologicznego czy też usprawniania systemów produkcyjnych. 


Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan wraz z Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową, Klubem 500 Łódź, BCC Lożą Łódzką oraz Uniwersytetem WSB Merito Łódź stawiają na rozwój lokalnych przedsiębiorców. W tym celu zaplanowano spotkanie: "Czas na biznes: Fundusze europejskie na rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników”, w trakcie którego przedsiębiorcy dowiedzą się jak pozyskać środki na rozwój własnej działalności. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 listopada 2023 r., w godz. 14-16 w auli (nr 102) Uniwersytetu WSB Merito Łódź przy ul. Brzozowej 5/7. 


W pierwszej części wydarzenia: „Perspektywa UE 2021 – 2027: finansowanie na wsparcie i rozwój biznesu” głos zabiorą:
•    Łukasz Stajuda – dyrektor Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027
•    Błażej Kupaj – dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
•    Kamil Jeziorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

W drugiej odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów i lokalnych przedsiębiorców.

 

Uwaga! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja:

 

REJESTRACJA


Po spotkaniu w kuluarach Uniwersytetu WSB Merito Łódź przewidziano poczęstunek i networking dla uczestników.


 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

5 października 2023

 

W imieniu społeczności Uniwersytetu WSB Merito Łódź serdecznie zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024, która odbędzie się 13 października o godzinie 12.00 w auli budynku uniwersytetu przy ul. Brzozowej 5/7 w Łodzi.


W programie przewidziano m.in. wystąpienie Jego Magnificencji rektora prof. dr. hab. Marka Jacka Stankiewicza oraz wykład inauguracyjny pt. "Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie", który wygłosi Sławomir Lachowski, ekonomista z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze bankowo-finansowym, twórca mBanku - pierwszego banku internetowego w Polsce.


Uroczystość będzie transmitowana online.


 

 

Teams'y, Extranet i cyberbezpieczeństwo. Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

2 października 2023

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź zaprasza na spotkanie organizacyjne dla studentów I roku. W jego trakcie przeszkolimy Was m.in. z teams'ów, extranetu i cyberbezpieczeństwa. 

 

W sobotę (7 października) w godz. 10:00 – 14:00 w auli Uniwersytetu WSB Merito Łódź (ul. Brzozowa 5/7, I piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku. Tego dnia:
 

 • przeszkolimy Was z korzystania z Teamsa, Extranetu czy zasobów bibliotecznych;
 • dowiecie się wielu potrzebnych informacji by studiowało Wam się lepiej;
 • będziecie mogli porozmawiać z wykładowcami oraz pracownikami ważnych dla Was działów.

 

Dodatkowo podczas spotkania organizacyjnego odbędzie się wykład poświęcony Cyberbezpieczeństwu, który wygłosi Pan Kamil Porembiński od wielu lat działający w środowisku e-commerce, SEO i SEM, start-upowym i biznesowym. W trakcie wykładu dowiecie się  jak poprawnie założyć konto na Instagramie? Albo jakie hasło powinna mieć Wasza skrzynka pocztowa?  Nauczycie się jak zapinać pasy bezpieczeństwa w internecie i nie dać się cyberoszustom. Baaa! Nauczycie swoją rodzinę i bliskich jak się uchronić przed metodą na blika i wieloma innymi.


 

 

Nowy prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Łódź

2 października 2023

 

Małgorzata Nowastowska została powołana na stanowisko prodziekana na Uniwersytecie WSB Merito Łódź. Dr Nowastowska jest uznanym ekspertem w dziedzinie nauk społecznych, specjalizującym się w naukach socjologicznych. Jej dorobek naukowy obejmuje szeroki zakres tematów, od socjologii Internetu, przez problemy społeczne, aż po zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Dr Nowastowska zdobyła tytuł doktora w 2019 roku, broniąc rozprawy na temat autoprezentacji i budowania wzorów osobowych w świecie wirtualnym. Jej badania koncentrują się na zagadnieniach dotyczących komunikacji i autoprezentacji w Internecie, metodach badań społecznych oraz problemach społecznych, w tym nowych formach patologii społecznej. Szczególnie interesuje się zjawiskiem agresji i przemocy cyfrowej, kradzieży tożsamości oraz psychospołecznych konsekwencji nadbudowywania alter ego.

 

Dr Nowastowska aktywnie angażuje się również w badania nad zjawiskiem ekskluzji społecznej wynikającej z niedostosowania społecznego oraz wsparciem grup marginalizowanych, dotkniętych uzależnieniem i wykluczonych społecznie. Jej prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi skupiają się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem człowieka w organizacji, motywacją pracowniczą, budowaniem wizerunku, zjawiskiem przewodzenia i rozwijania potencjału pracowniczego oraz przemianami sposobu wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

 

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i wiedza dr Nowastowskiej przyczynią się do dalszego rozwoju naszego uniwersytetu i będą inspiracją dla naszych studentów. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!


 

 

Webinar z Maciejem Orłosiem. Przebranżowienie. Chwilowa moda czy nowy styl pracy?

8 września 2023

 

27.09.2023 godzina 17:00 webinar online z Maciejem Orłosiem 
Przebranżowienie. Chwilowa moda czy nowy styl pracy? 

 

ZAPISZ SIĘ

 

Coraz częściej zmieniamy pracę, nie tylko stanowisko czy firmę, ale i branżę. Niekiedy decyzję podejmujemy pod wpływem tzw. impulsu i chęci zmiany, innym razem sytuacja życiowa nas do tego skłania. O tym czy przebranżowienie to chwilowa moda, czy nowy styl, opowie nasz gość Maciej Orłoś, osoba publiczna, której nikomu przedstawiać nie trzeba, ale zdecydowanie jest kilka faktów z życia znanego prezentera, o których warto wspomnieć. 

 

Maciej Orłoś, z wykształcenia aktor, autor książek dla dzieci, dziennikarz nowych mediów, influencer, laureat 4 Wiktorów i 2 Telekamer przez ponad 25 lat prowadzący Teleexpress i inne programy dla TVP, do niedawna gospodarz programów w Telewizji WP, obecnie twórca internetowy, prowadzący autorski kanał YouTube.  

Podczas webinaru 27 września, Maciej Orłoś w oparciu o własną karierę odpowie o tych i wielu innych zagadnieniach na te i wiele innych zagadnień: 

- jakie cechy osobowości i charakteru należy rozwijać w sobie? 

- czy warto korzystać ze wsparcia mentorów?  

- o łączeniu podobnych z pozoru, a jednak różnych zawodów jak aktorstwo czy dziennikarstwo i bycie „Influencerem”; 

-  jak ocenia z perspektywy czasu zmiany zawodów i czy popełnił błędy, których można było uniknąć; 

- czy należy bać się zmiany zawodu, pracy, a także czy można się do niej przygotować? 

- czy doświadczenie w wystąpieniach publicznych ocenia tak samo jak prowadzenie social mediów, czy to miejsce dla każdego? 

 

*Webinar jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy!  


 

 

Poznajmy się! Weź udział w dniu otwartym Uniwersytetu WSB Merito Łódź

1 września 2023

 

Już 28 września zajrzyj do nas na ul. Brzozową 5/7, żeby w sympatycznej, nieformalnej atmosferze poznać naszą kadrę dydaktyczną, studentów oraz budynek, w którym będziesz studiował. 

 

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 28 września o godz. 17:00.

 

Co dla Was przygotowaliśmy? 

 

Networking, networking i jeszcze raz networking. Wybierając się na nasze dni otwarte spotkasz się z władzami uczelni, wykładowcami pełniącymi rolę opiekunów kierunków i co jest pewnie dla Ciebie najważniejsze - poznasz osoby, z którymi będziesz studiować. Te kontakty na pewno Ci się przydadzą i usprawnią wejście w nowym rok akademicki. 

 

Oprócz tego zobaczysz nasze zaplecze dydaktyczne. W tematycznych pokojach czekają na Ciebie quizy, układanki, eksperymenty, testy i doświadczenia związane z kierunkami studiów dostępnymi na naszej uczelni. Nie zabraknie okazji, żeby lepiej poznać historię budynku przy Brzozowej 5/7 i zapoznać się z pracami rocznymi studentów kierunku „Design w biznesie”. 

 

Wisienką na torcie będzie szkolenie: “Sukces pisany postami. Jak stworzyć silną markę w mediach społecznościowych?”, które poprowadzi Zuzanna Gołębiewska social media manager związany z mediami społecznościowymi miasta "Łódź". Od 5 lat zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem mediów społecznościowych. Szkoli z zakresu podstaw języka i narzędzi internetu oraz treści kreatywnych. 

A to nie koniec atrakcji, które dla Was przygotowujemy ;)

 

W trakcie dnia otwartego będziesz mógł też dokończyć zapis na studia. Weź tylko ze sobą oryginał matury. 

 

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia nas! Poznajmy się osobiście! 


 

 

Zielona transformacja przemysłu w świetle Dyrektywy UE

24 sierpnia 2023

 

26 września w budynku Uniwersytetu WSB Merito Łódź (ul. Brzozowa 5/7) odbędzie się bezpłatne seminarium: „Zielona transformacja przemysłu w świetle Dyrektywy UE dotyczącej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym”

 

Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 30 marca 2022 roku, ma pomóc uczynić produkcję i konsumpcję wyrobów włókienniczych bardziej zrównoważonymi. Wymusza to jednak na zakładach produkujących tekstylia podjęcia szeregu działań przystosowawczych. Czy znasz szczegóły dotyczące wyżej wymienionej strategii oraz jak przygotować się do zmian?

 

Razem ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich zapraszamy na bezpłatne seminarium podczas którego każdy będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat zielonej transformacji przemysłu włókienniczego.

 

Wydarzeniem organizowanym w auli Uniwersytetu WSB Merito Łódź chcielibyśmy rozpocząć debatę nad tym w jaki sposób przemysł włókienniczy może osiągnąć cele założone w Dyrektywie UE. Seminarium obejmuje zagadnienia związane z kierunkiem rozwoju przemysłu i badań naukowych na rzecz osiągnięcia 0-emisyjności produkcji, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność proekologiczną oraz rozwojem nowoczesnych form pracy małych i średnich firm.

 

Szczegółowa agenda dostępna jest TUTAJ.

 

Seminarium skierowane jest do małych i średnich firm z branży włókienniczej, a także dla studentów, uczniów technikum i szkół branżowych. Odbędzie się  we wtorek, 26 września w godz. 13-16. Jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy poprzez formularz przygotowany przez SWP.

 

FORMULARZ ZAPISÓW

 

Organizatorami wydarzenia są:

 • Stowarzyszenie Włókienników Polskich – Zarząd Główny (SWP)
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź (PTE)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział Łódź (TNOiK)
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź

 

 

Zapraszamy na Karierę 4.0. - inspirujące spotkania o rozwoju osobistym i w biznesie

21 sierpnia 2023

 

Cykl Kariera 4.0 to trzy spotkania z wykładowcami studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, którzy wprowadzą uczestników w tematy użyteczne dla każdej pracującej osoby. W tym roku skupiamy się na sprawach związanych z przebranżawianiem się, negocjacjach oraz nowoczesnych technologiach.    

Uczestnictwo w darmowych webinarach to świetna okazja, by:

 • zdobyć konkretną wiedzę,
 • poznać wykładowców naszych SP,
 • dowiedzieć się czy studia podyplomowe są dla Ciebie.

Spotkania są darmowe, ale obowiązują zapisy.

 

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR

 

Program i prelegenci Kariery 4.0

 

06.09.2023 godzina 18:00 webinar online
Jak zostać Testerem oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych

 

mgr inż. Kamil Musiał 

 

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Wrocław oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej. Przez ponad 7 lat tester / integrator w firmie Nokia w technologiach LTE oraz 5G, a obecnie tester automatyzujący w Tieto. Ponadto trener w różnych projektach szkoleniowych. Fan nowatorskich rozwiązań. W wolnych chwilach jeździ rowerem oraz prowadzi projekty wolontaryjne.

Z jednej strony mówi się, że rynek IT stoi dla testerów otworem, z drugiej wielu kandydatów ma trudności z dostaniem swojej wymarzonej pracy. Dlaczego tak jest? Jak to zmienić? 

Podczas swojego webinaru przedstawi sprawdzone sposoby na uzyskanie pracy w IT w jako tester oprogramowania:

- porady jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej,

- dobre praktyki procesów rekrutacyjnych.

W czasie spotkania dowiesz się także, jak się przygotować do pracy jako tester oprogramowania.

 

13.09.2023 godzina 17:00 webinar online
Negocjacje. Czy robimy to dobrze?

Paweł Kowalewski

 

Certyfikowany Trener umiejętności negocjacyjnych, konsultant sprzedażowy, Mediator sądowy. Wykładowca akademicki. Ekspert zarządzania. Bogate doświadczenia jako CEO/Prezes Zarządu spółek z branży finansowej i FMCG. Doświadczenia zarówno w budowaniu firm typu start -up, jak w pracy w dużych organizacjach. Ekspert w zakresie sprzedaży, budowania zespołów handlowych, zwiększania efektywności sprzedaży, mechanizmów finansowania handlu, ubezpieczeń, zarządzania sprzedażą, marketingu i PR. Autor książki Profesjonalne negocjacje - psychologia rozmów (nie tylko) biznesowych.

 

Negocjacje. Czy robimy to dobrze? Negocjujemy od zawsze, niemal wszędzie, w domu, w pracy w sklepie, z dzieckiem, rodzicami, mężem partnerką, podczas rozmowy o pracę, a nawet samym sobą! Jak dobrze negocjować w nie tylko biznesie?

W czasie spotkania, którego gościem będzie Michał Raube z Pracuj.pl dowiesz się:

- czy każdy kontrakt należy negocjować?

- kiedy warto odpuścić negocjacje?

- jak przygotować się negocjacji?

- jak zakończyć negocjacje z podpisanym kontraktem?

 
20.09.2023 godzina 17:00 webinar online
"Zrozumieć klienta w dzisiejszych czasach, czyli jak dostosować lejek marketingowy, by Twój biznes osiągnął sukces."

 

Mateusz Adamiak

 

Specjalista Google Ads w Digitalk, w zespole Artura Jabłońskiego Związany z marketingiem internetowym od 2017 roku. Wcześniej pracował dla największych serwisów sportowych w kraju. W ramach projektów Google'owych (Google Internetowe Rewolucje, Google Internetowe Rewolucje w eksporcie, Firmy Jutra od Google i PFR) przeszkolił prawie 500 firm w zakresie planowania strategii komunikacji marki i szeroko rozumianego marketingu internetowego. Zwolennik wszystkiego, co google'owe.

Podczas webinaru poznasz elementy niezbędne do tego, by Twój biznes odniósł sukces, takie jak:

- struktura lejka marketingowego,

- dobra analityka,

- ciekawy content,

- automatyzacja w marketingu i sprzedaży.

Spotkanie dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć co zrobić, aby pozyskać nowych klientów do swojej firmy i rosnąć w biznesie, mimo kiepskich nastrojów na rynku.

 

Do zobaczenia!


 

 

Lifelong Learning Forum. Technologie w służbie rozwoju kwalifikacji

 

Już 15 września odbędzie się Lifelong Learning Forum. Tematem wiodącym konferencji organizowanej w Uniwersytecie WSB Merito Łódź będzie sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz technologie w służbie rozwoju kwalifikacji.

 

Rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności. Jego głównym celem jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kompetencji, tak aby nikt nie pozostał w tyle w wyniku cyfrowej i zielonej transformacji. Stowarzyszenie Lifelong Learning i Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy ze Szkołą Języków Obcych „BRITISH CENTRE”, Instytutem Badań Edukacyjnych, Sektorowymi Radami ds. Kompetencji oraz Uniwersytetem WSB Merito Łódź bierze aktywny udział w kampanii na rzecz uczenia się przez całe życie. Główne idee Europejskiego Roku Umiejętności wypełnią w trakcie Lifelong Learning Forum, które odbędzie się 15 września 2023r. w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito Łódź przy ul. Brzozowej 5/7


Tematem przewodnim Lifelong Learning Forum będzie: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz technologie w służbie rozwoju kwalifikacji. 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ
 

HARMONOGRAM (wydarzenie organizowane jest w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Brzozowej 5/7 w Łodzi):


Sala I: godz. 12:00 – 12:30

Rozpoczęcie, powitanie gości
(Wystąpienia: Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, wiceprezydent Łodzi; Dariusza Klimczaka, wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP; dr Andrzej Marjański, dziekan Uniwersytetu WSB Merito Łódź, Beaty Ostrowskiej, przewodniczącej przedstawicieli Sektorowej Rada ds. Kompetencji – Informatyka i wiceprzewodniczącej Sektorowej Rada ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, dr Doroty Nawrat-Wyraz reprezentującej Instytutu Badań Edukacyjnych)

 

Sala I: 12:45 – 13:30

Uczenie się w dobie rewolucji technologicznej – sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Rynek 4.0. 
(Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo)

 

Sala II: 12:45 – 13:30

Mikropoświadczenia kompetencji. System Odznaka+

 

Sala I: 13:30-14:15

Kwalifikacje w dobie sztucznej inteligencji 
(Instytutu Badań Edukacyjnych)

 

Sala II: 13:30-14:15

Edukacja zawodowa a potrzeby rynku pracy
(Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej)

 

Foyer 14:15-14:45

Przerwa kawowa

 

Sala I: 14:45-15:30

Uczelnie na miarę wyzwań gospodarki cyfrowej

(Uniwersytet WSB Merito Łódź)


Sala II: 14:45-15:30

Edukacja językowa, a nowoczesne technologie. 
(Szkoła Języków Obcych „BRITISH CENTRE”)


Sala I: 15:30-16:15

Koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy


Foyer 16:15-18:00

Poczęstunek i rozmowy kuluarowe

 

 

 

Broker Maszyny nowym partnerem Uniwersytetu WSB Merito Łódź

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź poszerza współpracę z przedsiębiorstwami regionu łódzkiego.

 

13 lipca 2023 r. do grona partnerów Uniwersytetu WSB Merito Łódź dołączyła firma Broker Maszyny sp. z o.o., reprezentowana przez Marka Surmę, dyrektora zarządzającego i prokurenta spółki.  Nasz nowy partner od 1983 roku dostarcza i serwisuje maszyny budowalne i jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w Polsce.

 

Podpisane porozumienie ma na celu zbliżenie środowiska akademickiego ze środowiskiem praktyki gospodarczej, a poprzez to pełniejsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony potencjałów. W ramach współpracy nasi studenci będą mogli korzystać z organizowanych przez pracowników Broker Maszyny sp. z o.o. wizyt studyjnych, warsztatów i ćwiczeń w zakresie przedmiotów specjalnościowych i innych form spotkań ze studentami oraz odbywania praktyk i staży. Podjęta współpraca pozwoli na zapewnienie wysokiego praktycznego poziomu kształcenia studentów Uniwersytetu WSB Merito Łódź.


 

 

Kino na Brzozowej! Zapraszamy na seans filmu "Joker"

 

„Joker” w reżyserii Todda Phillipsa zostanie wyświetlony 12 lipca w plenerowym kinie na patio Uniwersytetu WSB Merito Łódź. 

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź zaprasza na dni otwarte. Te przyjmą w tym roku formę wyjątkowego wydarzenia – Kina pod chmurką. To kolejny tegoroczny ukłon w kierunku absolwentów szkół średnich w regionie. Wcześniej w kwietniu w siedzibie uczelni zorganizowano powtórkę wiedzy dla blisko 800 osób w ramach Turbo Weekendu organizowanego z portalem maturalni.com. Z kolei w maju w ramach spotkań przy pomniku łódzkiego Jednorożca wydano blisko 750 kaw dla osób wracających z egzaminów maturalnych.

 

12 lipca – w trakcie dni otwartych uczelni, na absolwentów szkół średnich czekają, spotkania z managerami kierunków znajdujących się w ofercie Uniwersytetu WSB Merito Łódź, ale nie tylko. Główną atrakcją – która rozpocznie się tuż po zmroku - będzie seans w kinie plenerowym organizowany we współpracy z Kinem-Galerią Charlie (https://patronite.pl/kinocharlie). Tego wieczoru na wielkim pneumatycznym ekranie o podstawie długości ponad 8 metrów wyświetlony zostanie „Joker” w reżyserii Todda Phillipsa, a więc ponury dramat psychologiczny z nagrodzoną Oscarem kreacją Joaquin’a Phoenix’a.

 

Film ten, w drodze internetowej ankiety, spośród trzech innych propozycji („Król Lew”, reż. Jon Favreau, „Climax”, reż. Gaspar Noe oraz „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”, reż. Philippe de Chauveron) wybrali internauci śledzący naszą stronę www oraz media społecznościowe.

 

UWAGA! W środę, 12 lipca patio Uniwersytetu WSB Merito Łódź zostanie otwarte już o godz. 19:00. Na osoby, które pojawią się na miejscu czekać będą leżaki, foodtruck oraz managerowie kierunków dostępnych w ofercie Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Seans filmu „Joker” rozpocznie się o godz. 21:00.


 

 

Design w biznesie. Wystawa prac w Mediatece MeMo

 

Zapraszamy na wystawę prac studentów pierwszego roku kierunku design w biznesie Uniwersytetu WSB Merito Łódź, jedynego, niepublicznego Uniwersytetu w Łodzi. Wernisaż odbędzie się 30 czerwca, o godz. 17:00 w Mediatece MeMo.

W roku akademickim 2022/2023 studenci kierunku design w biznesie wzięli udział m.in. w zajęciach z rysunku, grafiki projektowej oraz w plenerze fotograficznym. W ich trakcie, pod kierownictwem Izabeli Matuszewskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego i dyrektor kreatywnej Agencji Reklamowej PINKPIN, powstały prace dotyczące plakatu oraz abstrakcyjnego ujęcia fotografii, które zostaną zaprezentowane w Mediatece MeMo.


Na wystawie zobaczymy stworzone w trakcie pierwszego roku studiów prace studentów korespondujące z plakatami do kultowych filmów Alfreda Hitchcocka i Tima Burtona. Pojawią się też ich projekty książkowych rozkładówek, do stworzenia których bazą były przygotowane wcześniej rysunki zwierząt. Całość wzbogacą prace (w tym m.in. szkice i grafiki) powstałe w drugiej pracowni rysunku prowadzonej na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.


Na podstawie wybranych prac będzie można zobaczyć jak studenci poradzili sobie z rozwijanymi na zajęciach zagadnieniami projektowania graficznego związanymi z układem kompozycyjnym, proporcjami, równowagą wizualną, typografią, czy używaniem kontrastów.

 

Wernisaż prac studentów kierunku design w biznesie odbędzie się w piątek, 30 czerwca o godz. 17:00 na patio Mediateki MeMo, przy ul. Moniuszki 5 w Łodzi. 

 

Współorganizatorami wydarzenia są Mediateka MeMo oraz Biblioteka Miejska w Łodzi.

Sponsorem wystawy jest drukarnia Arsa.


 

 

Rozwój Łodzi: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Biznes w Łodzi”. Tematem debaty będzie: „Rozwój Łodzi: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. 


Przedstawiciele Uniwersytetu WSB Merito Łódź oraz zaproszeni do dyskusji goście spróbują odpowiedzieć na pytanie „600 lat Łodzi i co dalej?”. Na temat przyszłości Łodzi porozmawiają w kontekście jej gospodarczej przeszłości, teraźniejszości i trwających hucznych obchodów 600-lecia nadania praw miejskich oraz oczekiwań stawianych przez środowiska biznesowe.

 

Debata odbędzie się we wtorek, 20 czerwca o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Brzozowej 5/7 w Łodzi.

 

Temat: Rozwój Łodzi: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
W debacie udział wezmą:
Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senator VIII i IX kadencji
dr hab. Marcin Gołaszewski, prof. UŁ w Zakładzie Niemcoznawstwa, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Sławomir Lachowski, ekonomista i menedżer bankowy, twórca koncepcji nowoczesnego banku dla klasy średniej (Multibank) i modelu internetowego banku detalicznego (mBank)
dr Andrzej Marjański, ekonomista, specjalista w dziedzinie przedsiębiorczości rodzinnej oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Łódź

 

W trakcie debaty do głosu zostaną dopuszczeni również uczestnicy spotkania. Po wszystkim nie zabraknie czasu na networking, rozmowy przy kawie i poczęstunek.  


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.


 

 

Marcin Józefaciuk. Porozmawiajmy o pokoleniu „Z”

 

Marcin Józefaciuk, anglista i wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, znany m.in. z programu TVN – „Nastolatki rządzą... kasą” będzie gościem Uniwersytetu WSB Merito Łódź.

 

Na ostatniej prostej przed zakończeniem roku szkolnego Uniwersytet WSB Merito Łódź zaprasza na bezpłatne szkolenie z Marcinem Józefaciukiem, nauczycielem i wicedyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi.

 

Marcin Józefaciuk to z zawodu anglista, który zmuszony przez niedobory kadrowe, zdobył również uprawnienia do nauki języka polskiego jako obcego, informatyki, etyki, wychowania fizycznego czy fizyki. Prywatnie jest miłośnikiem tatuaży i zapalonym biegaczem. W ostatnim czasie próbował pobić rekord świata i w dwie doby przebiec ponad 400 kilometrów. Ostatecznie pokonał 305 kilometrów, co czyni go jednym z dziesięciu najlepszych biegaczy długodystansowych w kraju. O Józefaciuku zrobiło się głośno, gdy zaczął otwarcie mówić o problemach polskiej oświaty. Od marca prowadzi eksperymentalny program TVN – „Nastolatki rządzą... kasą”, w którym młodzi ludzie przejmują całkowitą kontrolę nad domowym budżetem.

 

Podczas spotkania organizowanego w Uniwersytecie WSB Merito Łódź, Marcin Józefaciuk podzieli się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi związanymi z pokoleniem „Z”. Uczestnicy wydarzenia podejmą próbę zrozumienia tzw. „Zetek”. Poznają wartości, którymi się kierują i sposób w jaki postrzegają świat. Skonfrontują się z obiegową opinią o zaniku autorytetów i dowiedzą się na jakich fundamentach budować relacje z dzisiejszymi nastolatkami. Marcin Józefaciuk opowie też o automotywacji i filozofii self-care w życiu nauczyciela. Po wszystkim nie zabraknie czasu na sesję pytań i odpowiedzi.

 

Spotkanie z Marcinem Józefaciukiem odbędzie się we wtorek (6 czerwca) w godz. 17-20. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na spotkanie obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

 


 

 

Darmowa kawa dla maturzystów w centrum Łodzi

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź wspiera tegorocznych maturzystów. W dniach 5, 8 i 12 maja dla każdego zdającego przygotowaliśmy darmową kawę!

 

Po zakończonym sukcesem Turbo Weekendzie (przy ul. Brzozowej 5/7) organizowanym z portalem maturalni.com, w którym udział wzięło blisko 800 maturzystów z całego regionu, czas na kolejne spotkanie Uniwersytetu WSB Merito Łódź z uczniami szkół średnich. Tym razem opuszczamy mury historycznej fabryki łódzkich przemysłowców Winklera i Gärtnera i udajemy się do centrum Łodzi. W sąsiedztwie przystanku tramwajowego: Piotrkowska Centrum tuż obok charakterystycznego pomnika łódzkiego Jednorożca staniemy z naszym, niezawodnym rowerem kawowym.

 

W dniach 5, 8 i 12 maja, w godz. 12:00 – 18:00 będziemy tam serwować maturzystom pyszną, darmową kawę – latte, americano i stawiające na nogi espresso. W ten symboliczny sposób chcemy wlać otuchę w serca maturzystów, a przy okazji doładować ich energią na dzień pełen wyzwań.

 

Na przystanku Piotrkowska Centrum zatrzymują się tramwaje linii: 2A, 2B, 3A, 3B, 6, 7, 8A, 8B, 10A, 10B, 11, 12, 18 i 19.

 

 


 

 

Zmieniamy nazwę! Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito!

 

Nowa nazwa, nowe możliwości 

Czas świętować kolejny sukces! W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej i wysokich ocen w 8 dyscyplinach naukowych zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito. 

 

Co oznacza bycie uniwersytetem? 

Zmiana nazwy i kategorii to kolejny krok w rozwoju naszej uczelni, wyraża nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nasze wartości się nie zmieniły, praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze.   

 

 
Dzięki zmianie zyskujemy nowe możliwości! 

 • Możemy tworzyć szerszą ofertę dydaktyczną, która jeszcze lepiej odpowie na potrzeby kandydatów, obecnych studentów i rynku pracy. 

 • Nasi studenci otrzymają dyplom uniwersytetu, a nie szkoły wyższej, co pozytywnie wpłynie na ocenę absolwenta na rynku pracy. 

 • Możemy prowadzić na większą skalę interdyscyplinarne projekty badawcze o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 • Uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 8 dyscyplinach naukowych. 

 

Dlaczego Merito?  

 • Zmieniliśmy nazwę, ponieważ od dawna oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością.  

 • Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum. Dążenie do sedna i skuteczne działanie, które od zawsze nas charakteryzowały.  

 

Więcej przeczytasz tutaj.
 


 

 

Nauki o bezpieczeństwie z nowymi uprawnieniami doktorskimi i habilitacyjnymi

 

Na początku sierpnia minionego roku poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Wyniki były bardzo dobre, ale byliśmy również przekonani, że dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie, która otrzymała kategorię B, zasługuje na wyższą notę.

 

Dziś świętujemy kolejny ewaluacyjny sukces! Po ponownej ocenie Ministra, Nauki o bezpieczeństwie otrzymały kategorię naukową B+. Dzięki temu będziemy mogli w ramach tej dyscypliny nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego, elastycznie tworzyć nową ofertę studiów w siedzibach uczelni oraz prowadzić szkoły doktorskie. Tak wysoka ocena pozwoli nam na jeszcze lepsze i bardziej efektywne kształcenie studentów.

 

Wyniki ewaluacji są efektem ciężkiej pracy, wielkiego zaangażowania i pasji wielu pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych, działających na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. O efektach tych projektów możesz przeczytać tutaj: https://www.federacjanaukowa.pl/wspolpraca-z-otoczeniem-spoleczno-gospo… .

 


 

 

"Kawa, herbata, debata". Otwarte spotkania w WSB

 

W Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi rozpoczęliśmy cykl spotkań pt. "Kawa, herbata, debata".  Organizatorem tych otwartych spotkań jest wykładowca oraz manager kierunku bezpieczeństwo narodowe – dr Paweł Ramiączek. 

 

Tematyka debat obejmować będzie m.in. bieżące tematy społeczne, gospodarcze, prawne – czyli kwestie dotyczące życia każdego człowieka, o których warto dyskutować! 
A dyskutować będzie mógł każdy, ponieważ zapraszamy wszystkich chętnych do rozmowy
na aktualne i ważne tematy. 


Na spotkaniach nie zabraknie ciekawych gości oraz rzecz jasna 
– kawy, herbaty i przekąsek, które będą nieodłącznym elementem każdej dyskusji.  

 

Spotkania z cyklu “Kawa, herbata, debata” odbywać się będą w czwartki lub w środy
dwa razy w miesiącu w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi. 

 

Terminy i tematy debat:

 • 16.02. godz. 12:00

  "𝗣𝗿𝗼𝗸𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗷𝗮𝗸𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘁𝘆𝘁𝘂𝗰𝗷𝗮 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗽𝗮𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗮 - 𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗶 𝘇𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗸𝘂𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝘆
   𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗸𝗮𝗿𝗻𝘆𝗺".
   Prowadzenie: dr Paweł Ramiączek

 • 2.03. 
  "Bezpieczeństwo energetyczne - zielona energia i jej wpływ na motoryzację"
    - debata otwarta.
   Prowadzenia: dr Paweł Ramiączek
 • 16.03. 
  "Cykl - Mafia polska - kulisy walki z mafią wołomińską - zatrzymanie Dziada" - debata otwarta.
   Gościem specjalnym będzie przedstawiciel policji.
 • Kwiecień 
  "Techniki przesłuchań oraz taktyki operacyjne"

  Gościem będzie dr Michał Białęcki z Komendy Głównej Policji - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • Maj
  Event motoryzacyjny z wystawą samochodów. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

   

Zapraszamy do obserwowania naszego Facebooka – to właśnie m.in. tam, będziemy informować o szczegółach dotyczących każdego spotkania.

 

Informacji dotyczących debat udziela dr Paweł Ramiączek - pawel.ramiaczek@wsb.lodz.pl

 

*Zastrzegamy możliwość zmiany daty i tematu wydarzenia.

 


 

 

Miasto w procesie zmiany – jak wykorzystać szanse? Zapraszamy na debatę

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi zaprasza na debatę „Miasto w procesie zmiany – jak wykorzystać szanse?”, która odbędzie się w ramach cyklu spotkań BIZNES W ŁODZI. 


Debata odbędzie się 1 lutego o godz. 14.00 w siedzibie WSB przy ul. Brzozowej 5/7 w Łodzi i będzie pierwszym spotkaniem z cyklu Biznes w Łodzi.  

 

W debacie wezmą udział:

- Krzysztof Piątkowski - Poseł na Sejm RP

- Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

- prof. UŁ dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, Katedra Logistyki UŁ

- dr hab. Dominik Drzazga, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ

- Karol Pruski, Prezes Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

- Sylwester Szymalak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm Klub 500-Łódź

- Maciej Plutecki, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

 

Debatę moderuje dr Paweł Ramiączek.

 

Podczas spotkania będzie także czas na rozmowy przy kawie i poczęstunku oraz okazja do wysłuchania krótkiego koncertu. 

 

Spotkanie poprowadzi Bożena Ziemniewicz, dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery WSB w Łodzi.

 

Program spotkania:

14.00 – rozpoczęcie, przedstawienie gospodarzy, przywitanie gości

14.15 – wystąpienie wprowadzające - prof. UŁ dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski

14.30 – debata 

15.45 – głos dla publiczności i podsumowanie debaty 

16.00 – uhonorowanie Partnerów

16.15 – koncert

16.30 – czas na rozmowy

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

 

Zapisz się na debatę

 

 

W trakcie wydarzenia będzie wykonywana relacja fotograficzna. Wybrane zdjęcia mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych grupy Wyższych Szkół Bankowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw zapraszamy do zapoznania się z zasadami ochrony danych na stronie internetowej WSB w Łodzi.


 

 

Zapraszamy na certyfikowaną konferencję metodyczną dotyczącą zmiany formuły nauczania ze stacjonarnej na online

 

15 listopada w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi odbędzie się certyfikowana konferencja metodyczna pt.:"Jak szybko i skutecznie zmienić formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online".

 

Jak skutecznie przejść na nauczanie online języków obcych, a następnie powrócić do efektywnego kształcenia stacjonarnego? Nad rozwiązaniem tego problemu pracowało międzynarodowe partnerstwo projektu F2F2D.

 

Projekt jest odpowiedzią na zaistniałe w Europie i  na świecie zagrożenie epidemiologiczne. W tego typu edukacji wyjątkową rolę odgrywa bezpośredni kontakt z lektorem, możliwość indywidualnych i grupowych konwersacji, ćwiczenie nowo nabytych umiejętności językowych, ale także uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej. Brak tradycyjnej formy nauki, która w tych przypadkach sprawdza się doskonale, sprawił, że zaistniała pilna potrzeba opracowania alternatywnych metod prowadzenia kursów. 

 

Pandemia znacząco wpłynęła na edukację, a także na sposób w jaki ludzie uczą się. Dostrzegane zmiany pozostaną, a w zasadzie już są częścią nowej rzeczywistości, która nastała w okresie uśpienia pandemii. Dlatego też opracowane metody będą przydatne także po jej całkowitym wygaśnięciu. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Na konferencji przedstawione zostaną rezultaty projektu F2F2D, którymi są narzędzia do pracy z uczniami, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przejścia z nauczania stacjonarnego na nauczanie online. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane także praktyczne przykłady zastosowania tych narzędzi w codziennej pracy nauczyciela/lektora.

Uczestnicy konferencji, jako pierwsi w kraju, otrzymają dostęp do bezpłatnych materiałów do edukacji na odległość, w tym do bogatego pakietu narzędzi dla uczniów, nauczycieli i szkół do prowadzenia procesu samooceny i oceniania na odległość.

 

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. w godz. 12-15 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Brzozowej 5/7.

 

Jak się zapisać?

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://euframe.eu/info-f2f2d/

 

Sprawdź szczegółowy program konferencji 

 


 

 

Czy skorzystałeś już z zasobów Biblioteki Cyfrowej WSB?

 

Studiujesz online lub hybrydowo i nie zawsze masz po drodze bibliotekę? Podręcznik, którego potrzebujesz do nauki został już wypożyczony? A może chcesz pogłębić swoją wiedzę z danej dziedziny oglądając ciekawe wideo lub słuchając podcastu? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś tak - Biblioteka Cyfrowa WSB-DSW jest miejscem dla Ciebie.  

 

Książki czy czasopisma możesz znaleźć w bibliotece stacjonarnej, ale Biblioteka Cyfrowa oferuje o wiele więcej: podcasty, wideo, manuale czy studia przypadków. Autorami są głównie wykładowcy, a przygotowane przez nich case study i wideo poruszają praktyczne zagadnienia, które są również omawiane podczas ćwiczeń i wykładów.  

 

Ale to jeszcze nie wszystko - znajdziesz tu także filmy przygotowane przez znanych ekspertów, m.in. Natalię Hatalską, która opowiada o przyszłości w erze cyfrowej zmiany (link), czy Janinę Bąk znaną w sieci jako Janina Daily, która analizuje zachowania użytkowników na stronie www (link). 

 

Jak zacząć korzystać z Biblioteki Cyfrowej? Wystarczy, że zalogujesz się na swojego konto w Intranecie/Extranecie, na Moodle lub klikniesz tutaj. 

 

Sprawdź zasoby Biblioteki Cyfrowej WSB-DSW 

 

Zobacz film promujący Bibliotekę Cyfrową WSB-DSW Biblioteka Cyfrowa Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

 

Zobacz film z instrukcją korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej WSB-DSW 

 

 

 


 

 

Program Firma: zysk dla pracodawcy, benefit dla pracowników

 

 

Uniwersytet WSB Merito Łódź zaprasza do nawiązania bezpłatnej współpracy w ramach prowadzonego przez uczelnię PROGRAMU FIRMA.
 
Założeniem programu jest stała współpraca z firmami na podstawie porozumienia rabatowego, dzięki któremu Państwa pracownicy mogą otrzymać zniżki na podejmowane studia:

 • na studiach I i II stopnia - 10% rabatu w czesnym
 • na studiach podyplomowych - 15% rabatu w czesnym
 • na studia Master of Business Administration (MBA) - 5% rabatu
 • 100% zwolnienia z opłat wpisowych

 

W nowej ofercie studiów podyplomowych pojawiły się między innymi takie kierunki jak:

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie produkcją
 • SAP S/4 HANA – ERP
 • projektowanie komunikacji marketingowej
 • brand manager
 • marketing online B2B i B2C
 • Customer Experience Management
 • menedżer zarządzania zakupami
 • oraz wiele innych

 

Pracownicy mogą korzystać z rabatów na wszystkich kierunkach. Bez względu na to, czy dana osoba opłaca swoją edukację sama, czy też współfinansuje ją pracodawca - zapisując się jako Państwa pracownik będzie miał naliczone powyższe zniżki. Jest to bez wątpienia ciekawy prorozwojowy benefit dla pracowników, który daje możliwość podwyższania kwalifikacji na atrakcyjnych warunkach finansowych.

 

Podpisanie porozumienia nie wiąże się z kosztami po stronie Pracodawcy. Zyskiem jest umacnianie wizerunku firmy wśród pracowników jako przedsiębiorstwa dbającego o ich rozwój zawodowy, możliwość wykorzystania tego narzędzia w procesach rekrutacyjnych, pozwala też na poszerzenie kompetencji kadry.

 

 

Bezpośrednia współpraca uczelni z biznesem pozwala nam poznać lepiej Państwa oczekiwania w zakresie wiedzy, kompetencji i potrzeb edukacyjnych obecnych i przyszłych pracowników. Dzięki temu możemy dostosowywać programy nauczania zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Dodatkowo istnieje możliwość pozyskiwania studentów na praktyki i staże, a także rekrutacja absolwentów naszej uczelni do pracy stałej. Możliwe są również wspólne działania z zakresu employer branding – objęcie wybranego kierunku patronatem biznesowym, wizyty studyjne, wykłady ekspertów z firmy w ramach zajęć na uczelni.

   

  Dokumenty:

   

  Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Osobą dedykowaną do kontaktu jest:

   

  Monika Żurkowska | Dyrektor ds. sprzedaży 

  e-mail: monika.zurkowska@wsb.lodz.pl
  kom. +48 539 149 806

   

   

  facebooklinkedintwitterinstagramyoutube

   

   


   

  Nowy dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi

   

  Nowym dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi został dr nauk o zarządzaniu Andrzej Marjański, doświadczony badacz, dydaktyk i specjalista w dziedzinach przedsiębiorczości rodzinnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

   

  Nasz nowy dziekan zajmie się m.in. nadzorem nad organizacją zajęć dydaktycznych oraz ich realizacją, podejmowaniem decyzji związanych z wnioskami studentów dotyczących przebiegu nauki, a także organizacją i koordynacją egzaminów dyplomowych. Zarządzając dziekanatem uczelni będzie miał bieżący kontakt ze studentami i uczestnikami studiów podyplomowych.

   

  Zainteresowania badawcze dra Andrzeja Marjańskiego od prawie dwóch dekad są związane z przedsiębiorstwami rodzinnymi, ich funkcjonowaniem, zarządzaniem i strategiami rozwoju. Zajmuje się także trudnym problemem sukcesji - przekazywania firm rodzinnych w ręce następców, zwykle synów, córek lub innych członków rodziny założyciela.

   

  Drugim obszarem badawczym nowego dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi są kwestie związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz zarządzaniem organizacjami pozarządowymi i publicznymi.

   

  Dr Andrzej Marjański jest autorem i współautorem ponad 110 prac naukowych, był też promotorem ponad 750 prac licencjackich i magisterskich. Należy do kilku towarzystw naukowych:

  • International Atlantic Economic Society, Atlanta, USA;
  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
  • IFERA International Family Research Academy, USA;
  • FaBerRNET – Family Business Research Network, Polska.

   

  Życzymy wielu sukcesów w nowej roli w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi!
   

  facebooklinkedintwitterinstagramyoutube

   

   


  Konferencja dla nauczycieli: (Nie)pokój nauczycielski. Jak zaciekawić i efektywnie uczyć pokolenie Z i Alfa?

   

  Dolnośląska Szkoła Wyższa i Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają na drugą edycję
  konferencji dla nauczycieli,
  która odbędzie się

   

  20 września 2022 roku
  o godzinie 09:30
  online

   

  Formularz zapisów

   

  W tym roku tematyka skupi się wokół próby zrozumienia psychiki i motywacji młodych ludzi z pokolenia Z i Alfa. Zdobyty w minionym roku bagaż doświadczeń, wynikający z dynamicznej sytuacji geopolitycznej w Europie oraz kończącej się ery lockdownu wymaga nowego spojrzenia na kwestię nauczania i prowadzenia dialogu z młodymi ludźmi, z pokolenia cyfrowego.

   

  Gościem specjalnym będzie prof. Jan Miodek, który opowie o komunikacji międzypokoleniowej oraz o tym, jak mówić, aby się rozumieć. Uczeń i nauczyciel to zderzenie dwóch światów, które różni prawie wszystko – wiek, doświadczenie, zainteresowania, język, narzędzia komunikacji. Czy wzajemne porozumienie jest możliwe? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań również poznamy w czasie wrześniowej konferencji.

   

   

  W czasie konferencji podjęte zostaną między innymi tematy, takie jak:

  • wyzwania współczesnego nauczyciela w szkole po pandemii (wywiad z Dariuszem Martynowiczem, Nauczycielem Roku 2021),
  • jak znaleźć płaszczyznę porozumienia z pokoleniem Z i Alfa,
  • STEAM – na czym polega edukacja steamowa, łącząca elementy nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, i jak wykorzystać ją w praktyce,
  • TIK (technologie informacyjno- komunikacyjne) w edukacji oraz zasady tworzenia lekcji multimedialnych,
  • praca z uczniami z Ukrainy, 
  • cyberagresja i przemoc w szkole, 
  • depresja i zagrożenie samobójstwami wśród nastolatków,
  • kompetencje przyszłości w szkole

  ...i wiele innych.

   

  Cykl wykładów i prelekcji otworzy rozmowa z Dariuszem Martynowiczem, Nauczycielem Roku 2021.

   

  Dariusz Martynowicz: „Pandemia pokazała nam, co jest problemem w polskiej szkole. Wskazała dlaczego powinniśmy podjąć refleksję nad tym za co i jak oceniamy, dlaczego tak ważny jest sam proces uczenia się i praca projektowa oraz jak cenne są w szkole nowe technologie. Teraz wiemy już, że szkoła bez nowych technologii nie jest możliwa. W czasie pandemii nastąpił w polskiej szkole przełom cyfrowy, na który inaczej musielibyśmy czekać kilka lat. Świat pandemii sprawił także, że my - nauczyciele - zaczęliśmy się organizować sami. I co jest niesamowicie cenne, i o czym nie wolno nam zapominać, to to, że stworzyliśmy wzajemnie sieć wsparcia, z której wciąż możemy czerpać. Czas edukacji zdalnej pokazał nam, jak ważne jest wsparcie wśród nauczycieli i dlaczego potrzebujemy tej sieci kontaktów.”

   

  Wśród prelegentów i prowadzących wykłady znajdą się również wykładowcy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Maciej Jonek, dr Anetta Pereświet-Sołtan, dr Beata Rajba oraz Aleksandra Musielak z WSB Gdynia, dr Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Katarzyna Kasprzyk z WSB Warszawa, Zyta Czechowska, Nauczycielka Roku 2019, a także Jolanta Majkowska i Urszula Jasieńska.

   

  Wydarzenie udostępnione zostanie online bezpłatnie już 20 września 2022.
  Aby dołączyć do grona uczestników konferencji należy zgłosić swój udział poprzez poniższy formularz:

   

  Formularz zapisów
  Liczba miejsc ograniczona

   

  Szczegóły na stronie internetowej wydarzenia --> LINK

   

  Każdy uczestnik otrzyma po zakończeniu również pakiet materiałów podsumowujących:

  • zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji;
  • e-book, stanowiący kompendium wiedzy przekazanej w czasie wykładów i warsztatów.

   

  Partnerami medialnymi wydarzenia są:
  Klett PolskaTIK w edukacjiGłos NauczycielskiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w PoznaniuPerspektywyPedagog Onlinewww.pedagogszkolny.pl oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

   


  Program:

   

  9:30-9:45
  Powitanie gości
  Moderator: Maciej Jonek


  9:45 -10:15
  Szkoła po pandemii – co słychać w pokoju nauczycielskim? Jak uczyć i inspirować uczniów z pokolenia Z i Alfa? Praktyczne porady Nauczyciela Roku 2021 (WYWIAD) Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021

   

  10:15 – 10:45
  Od cyberagresji poprzez agresję słowną i przemoc w szkole. Jak wspierać uczniów? | dr Anetta Pereświet-Sołtan

   

  10:45 – 11:15
  Depresja i zagrożenie samobójstwami wśród nastolatków w szkole po pandemii | dr Beata Rajba


  PRZERWA 11:15 – 11:20


  11:20 – 11:50
  Uczniowie z Ukrainy – integracja i nauka w polskiej szkole. Rady dla nauczycieli okiem praktyka – psycholożki i wicedyrektor szkoły | Aleksandra Musielak


  11:50 – 12:20
  Jak rozwijać kompetencje przyszłości w szkole? dr Jędrzej Witkowski


  12:20 – 12:50
  Jak przez pokój nauczycielski przejść od inspiracji do konkretnych działań? Maciej Jonek

   

  12:50 – 13:00 PRZERWA

   

  13:00 – 14:00
  GOŚĆ SPECJALNY – PROF. JAN MIODEK - Nauczyciel i uczeń – jak mówić, aby się rozumieć?


  14:00 – 15:30
  BLOK WARSZTATOWY


  WARSZATY:

  1. Edukacja w duchu STEAM, czyli czy to możliwe w szkole i jak to zrobić na lekcjach? | Dariusz Martynowicz
  2. Zawód z misją – jak zadbać o swój dobrostan i nie dać się wypaleniu? | dr Anetta Pereświet-Sołtan
  3. Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela – TiK. Jak stworzyć multimedialną lekcję? | Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska
  4. Uważne towarzyszenie, czyli jak włączać dzieci i młodzież z doświadczeniem uchodźczym | Aleksandra Musielak
  5. Spokój nauczycielski - koleżeńskie superwizje, wsparcie i kultura organizacji | Urszula Jasieńska i Maciej Jonek
  6. Wystąpienia publiczne i prezentacje w zawodzie nauczyciela. Jak popracować nad emisją głosu i mówić przekonująco? | Katarzyna Kasprzyk

   

   


   

  Debata: Przywództwo - pasja tworzenia | 29 sierpnia 2022 r.

   

  Zapraszamy na kolejną debatę online z cyklu "Praktycznie o karierze".

  Spotkanie zatytuowane "Przywództwo - pasja tworzenia" odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jeśli chcesz zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość, nie może Ciebie zabraknąć.


  Z naszymi gośćmi porozmawiamy między innymi o tym, jak stać się skutecznym przywódcą, ale bez utraty samego siebie.


  Debatę poprowadzi Mariusz Grudzień — twórca Instytutu Skutecznego Działania, wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi.

  Kiedy?
  29 sierpnia br. o godz. 17:00

  Gdzie?
  online, transmisja na żywo na naszym facebookowym profilu


  Z kim?

  Z liderami zmian:
  Beatą Boruszkowską — właścicielem Biura Rachunkowego BEATA z Brodnicy, prezesem zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych,
  Mariolą Rapicką — współwłaścicielem AIM Centrum Edukacyjne,
  Wojciechem Znanieckim — certyfikowanym menedżerem projektu, wykładowcą WSB w Toruniu oraz Bydgoszczy na kierunkach, związanych z zarządzaniem projektami.
   

  Odkryj w sobie pasję tworzenia!

  Odwiedź nasz profil na Facebooku 29 sierpnia br. o godz. 17.00 i dołącz do spotkania.

   

  Ustaw przypomnienie o wydarzeniu

   


   

  Przedstawiamy kampus Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi

   

  Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku! Nasz budynek przeszedł metamorfozę i już za moment, po pracach kosmetycznych i wykończeniowych, możemy rozpoczynać zajęcia.

   

  Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi mieści się w budynku z ponad 120-letnią historią. To w tym miejscu na przełomie XIX i XX wieku pojawił się ogromny kompleks fabryczny. Dziś, po kilku miesiącach remontu, dawna tkalnia staje się domem nowej łódzkiej uczelni. We wnętrzach nadal czuć tę niezwykłą energię industrialnej Łodzi! Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów historycznych - przeczytaj naszą Opowieść o ulicy Brzozowej.

   

   

  Odświeżając elewację postawiliśmy na minimalizm podkreślający urodę architektury poprzemysłowej. Złamana biel i jasny odcień szarości akcentują prostotę modernistycznych okien i wysmuklają bryłę budynku. Z radością obserwujemy, że nasz kampus przykuwa uwagę przechodniów i kierowców, którzy mijają nas na ulicy Brzozowej. Podobną kolorystykę zastosowaliśmy na mniejszym budynku dziekanatu.

   

   

  Zachowaliśmy bez zmian teren zielony. Przepiękne, rozrośnięte tuje nasi studenci będą widzieć z okien na co dzień.

   

   

  Czas na kilka informacji technicznych. Czy wiesz, że zużyliśmy prawie 22 tony farby? Około półtorej tony znalazło się na elewacji zewnętrznej, wnętrza to kolejne 20 ton.

  Infrastruktura sanitarna pochłonęła ok. 1 000 metrów kwadratowych płytek i glazury.

  Wymieniliśmy również część okien, a w podłogach i ścianach budynku dydaktycznego ukryliśmy aż 24 kilometry różnego rodzaju kabli. To między innymi one będą odpowiadać za bezpieczeństwo budynku oraz łatwo dostępny Internet.

   

   

  W budynku dydaktycznym znajdziemy ponadto:

  • 7 auli o wielkości od 71 do 171 metrów kwadratowych - w największej z nich mogą spotkać się jednocześnie aż 304 osoby,
  • 11 mniejszych sal wykładowych oraz ćwiczeniowych,
  • świetnie wyposażoną salę informatyczną,
  • wielką bibliotekę!

   

  Nie zabraknie również miejsc przeznaczonych do odpoczynku i relaksu. To tu nasi studenci będą mieli chwile wytchnienia w przerwach pomiędzy zajęciami.

   

  Już wkrótce dawny kompleks fabryczny firmy Winkler, Gärtner i Bormann zacznie rozbrzmiewać głosami setek studentów, szelestem notatników, szumem laptopów i... śmiechem w przerwach pomiędzy wykładami i ćwiczeniami. 


  Dołącz do grona naszych studentów i stań się częścią wyjątkowej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej!

  facebooklinkedintwitterinstagramyoutube

   


  WSB w Toruniu Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi uczelnią akademicką!

   

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi stała się uczelnią akademicką!

   

  Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Uzyskując kategorię B+ w dyscyplinie Ekonomia i Finanse uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. 

   

  Składamy serdecznie podziękowania i gratulacje wszystkim pracownikom zaangażowanym w rozwój i profesjonalizację naszej działalności naukowej. Dołączamy do grona uczelni akademickich i otwieramy nowy rozdział w historii naszej uczelni.
     Dzielimy się wiedzą: bezpłatne webinary Uniwersytetu WSB Merito

   

  Skorzystaj z naszych bezpłatnych webinarów – to potężna dawka wiedzy przygotowana przez wykładowców studiów podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito. Każdy film trwa od 40 do 60 minut - można z nich korzystać w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu.

   

  Na początek polecamy dowiedzenie się wielu ciekawych rzeczy o… sobie. Codziennie podejmujemy decyzje, które niekiedy mają poważne konsekwencje. Czy wiesz, jaki wpływ mają na nie zjawiska psychologiczne? Poznaj pięć ciekawych psychoefektów i naucz się z nimi funkcjonować na co dzień.

   

  Naszym przewodnikiem po tajnikach umysłu jest Kamil Zieliński. Na co dzień uczy wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Jest psychologiem i trenerem biznesu, konsultantem i przedsiębiorcą. Znacie go również jako autora książki „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie”. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej oraz kierownikiem programowym i menedżerem kierunku Psychologia w biznesie.

   

   

  Kliknij i dowiedz się więcej o studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w biznesie.


  Czy masz świadomość, że twarz i nazwisko są Twoją marką? Jak prowadzić profile w mediach społecznościowych, aby skutecznie wykorzystać te narzędzia? Oto 55 minut pełnych praktycznych porad od Dagmary Pakulskiej - specjalistki zajmującej się profesjonalnie m.in. personal brandingiem.

   

  Dowiesz się:

  · czy każdy potrzebuje marki osobistej?

  · na czym się ona opiera?

  · gdzie i jak ją komunikować?

   

  Dagmara Pakulska to specjalistka marketingu z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży. Buduje strategie, audytuje i szkoli z zakresu komunikacji w social mediach - zarówno lokalne marki, jak i globalne korporacje. W 2021 roku uzyskała tytuł jednej z TOP 25 Liderek Polskiego LinkedIna według magazynu Forbes Women Polska.

  W Uniwersytecie WSB Merito Łódź Dagmara Pakulska współtworzy i współprowadzi studia podyplomowe Marketing online B2B i B2C, które są realizowane - jakże by inaczej! - w wygodnej formie online.

   

   

  Kliknij i dowiedz się więcej o studiach podyplomowych na kierunku Marketing online B2B i B2C.


  Skoro wiemy już, jak świadomie korzystać z zachowań naszego mózgu i w jaki sposób budować swoją markę osobistą – czas wyjść w świat. Pomoże nam w tym Magdalena Michalak, która wskaże nam drogi budowy swojego wizerunku publicznego. Poda również negatywne przykłady, na których także możemy się uczyć.

   

  Magdalena Michalak jest absolwentką PWST w Warszawie. Dziennikarka, prezenterka, przez 26 lat związana z Telewizją Polską. Autorka wielu programów na antenie regionalnej i ogólnopolskiej, przez 6 lat sprawozdawca senacki. Trenerka wystąpień publicznych zarówno dla osób prywatnych jak i firm.

  Magdalena Michalak jest twórczynią i opiekunką merytoryczną studiów podyplomowych Menedżer wizerunku w Uniwersytecie WSB Merito Łódź. Kierunek będzie realizowany w formie hybrydowej.

   

   

  Kliknij i dowiedz się więcej o studiach podyplomowych na kierunku Menedżer wizerunku


  Uniwersytet WSB Merito Łódź przygotował ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, podczas których specjaliści-praktycy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Tutaj pogłębisz i zaktualizujesz posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny lub dasz sobie szansę na zmianę branży, w której obecnie pracujesz, dzięki zdobyciu nowych umiejętności.

   

  Kliknij i sprawdź szczegółowe opisy dostępnych kierunków

  facebooklinkedintwitterinstagramyoutube

   

     Konferencja online „IT’s future. Kompetencje cyfrowe w nowoczesnym świecie”

   

  Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają na konferencję online poświęconą branży technologicznej. Jeśli pracujesz w IT lub z nowymi technologiami, fascynuje Cię ten świat lub dążysz do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w digitalizującej się rzeczywistości – to wydarzenie jest dla Ciebie!

   

  Konferencja „IT’s future. Kompetencje cyfrowe w nowoczesnym świecie” odbędzie się już
  14 czerwca 2022 r. o godz. 17:00.

   

  Zapisz się

  Uczestnictwo jest bezpłatne, zapisz się, aby wziąć udział w wydarzeniu.

   

  Przed Tobą pięć fascynujących prelekcji wygłoszonych przez ekspertów znanych w świecie technologii, futurologii i IT. Przedstawią oni trendy, podzielą się wiedzą i doświadczeniem a także wezmą udział w debacie, podczas której poszukają odpowiedzi na pytanie – jakie kompetencje cyfrowe są niezbędne w nowoczesnym świecie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym? Dowiesz się też, które z tych kompetencji są furtką do umocnienia i rozwoju kariery zawodowej.

   

  Program

   

  17:00

  Powitanie uczestników konferencji |dr Maciej Kawecki

   

  17:05 – 17:25

  Rządy algorytmów. Świat władzy absolutnej | dr Maciej Kawecki

   

  17:25 – 17:45

  Enablement engineering. Jak wykorzystać potencjał zespołu IT? | Judyta Wolak

   

  17:45 – 18:05

  Machine learning i sieci neuronowe – czego możemy nauczyć maszyny? Czy możemy uczyć się od sztucznej inteligencji? | Kamil Musiał

   

  18:05 – 18:25

  Inżynier rozwiązań chmurowych – w którym kierunku poprowadzić swoją karierę? | Stanisław Lota

   

  18:25 – 18:45

  Sztuczna Inteligencja zmienia świat. Kiedy zastąpią nas maszyny? | dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK

   

  18:45 – 19:25

  Debata z prelegentami - moderacja dr Maciej Kawecki

   

  19:25 – 19:30

  Podsumowanie konferencji

   

  Prowadzący

   

   

  dr Maciej Kawecki

  Prorektor ds. innowacji i współpracy w Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prezes Instytutu Lema. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W latach 2016-17 był doradcą Ministra Cyfryzacji, a w 2017 roku zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Do sierpnia 2019 r. sprawował funkcję dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji oraz przewodniczącego ustanowionej zarządzeniem Ministra Cyfryzacji Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi. Był również członkiem Rady ustanowionej ustawowo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Współodpowiadał za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.

   

  Judyta Wolak

  Agile Leader z krwi i kości, Prosci® Certified Change Practitioner, project manager, która wybrała drogę produktową, by budować i rozwijać platformy cloudowe dla lidera usług tradingowych i inwestycyjnych, obecnego w ponad 20 krajach. Z dobra ręką do ludzi oraz doświadczeniem z wielu branżach, m.in.: fintech, elektronicznej, oświetleniowej oraz automotive. Tworzyła produkty hardware’owe oraz software’owe dla klientów z całego świata. Aktualnie w infrastrukturze IT modeluje procesy biznesowe, analizuje potrzeby, projektuje rozwiązania oraz prowadzi zespoły devops, delivery oraz enablement engineering. Program Manager oraz mentor 4-miesięcznego programu mentoringowego dla kobiet TechLeaders z ramienia Women in Technology, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w IT oraz stymulowanie ich rozwoju w tej dziedzinie.

   

  Kamil Musiał

  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, doktorant na Politechnice Wrocławskiej. Certyfikowany tester ISTQB. Od 7 lat pracuje jako specjalista ds. integracji oprogramowania w firmie Nokia – na początku w technologii LTE, a od ponad 5 lat w technologii 5G. W trakcie swojej kariery zawodowej stale zgłębia zagadnienia programistyczne, telekomunikacyjne, sieciowe, testerskie. Pracuje również jako trener w różnych projektach szkoleniowych. Fan nowatorskich rozwiązań, zagadnień optymalizacyjnych oraz technologii „od środka”. W wolnych chwilach chodzi po górach.

   

  Stanisław Lota

  Wykładowca i menedżer kierunku informatyka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Magister inżynier informatyk o specjalizacji systemy i sieci komputerowe. Właściciel firmy informatycznej Devillecloud, certyfikowany instruktor Akademii Cisco CCNA i IoT, trener i specjalista IT w sektorze MŚP, certyfikowany tester oprogramowania ISTQB FL. Absolwent studiów podyplomowych Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne PWr. Od lat współpracował jako freelancer bądź administrator dla lokalnych firm. Zapalony użytkownik sprzętu z logiem nadgryzionego jabłuszka. W kręgu jego zainteresowań znajdują się: wirtualizacja systemów i sieci komputerowych, bazy danych NoSQL, cloud computing, programowanie w języku Python, aplikacji mobilnych w języku Swift na platformę iOS oraz gier komputerowych, a także bezpieczeństwo IT.

   

  dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK

  Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest prorektorką ds. współpracy z zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 r. prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 r. rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

   

  Więcej informacji o wydarzeniu

     Projektowanie przyszłości - panel na Łódź Design Festival

   

  W przedostatnim dniu Łódź Design Festivalu, w sobotę 21 maja, odbędzie się #debataWSB poświęcona projektowaniu przyszłości. Panel otworzy prof. Ilona Walkowska, która wskaże nam horyzonty projektowania świata - tak, aby był piękniejszy.

   

  ••• Najpierw zobaczymy, co dzieje się, gdy design staje się drugoplanowy lub w ogóle go nie ma. Dla kontrastu przyjrzymy się efektom stosowania dobrych zasad designu w codziennym życiu. Omówimy sposoby takiej edukacji i rozwijania zdolności młodych projektantów, aby maksymalnie czerpać z ich talentów. Zobaczymy też praktyczne przykłady najciekawszych pomysłów studentów Wyższych Szkół Bankowych.

   

  Prof. Ilona Walkowska jest artystką, praktykiem, graficzką cyfrową, członkinią Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Jest managerem kierunku Design w biznesie w Wyższych Szkołach Bankowych w Łodzi, Bydgoszczy i Toruniu.

   

  ••• Panel dyskusyjny "Projektowanie przyszłości" rozpocznie się w sobotę 21 maja 2022 r. o godz. 15:00 i potrwa około 2 godzin. Wezmą w nim udział wybitni specjaliści, zaś moderatorem debaty będzie dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i znany komentator cyfrowej przyszłości.

   

  Zapraszamy do udziału osobistego w debacie (ul. Tymienieckiego 3) lub oglądania transmisji online, która będzie dostępna m.in. na Facebooku Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi. Możesz też zapoznać się z pełną listą prelegentów.

   

  Więcej informacji o trzyletnich studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdziesz na kolejnych stronach.  Milion złotych dla Ukrainy

   

  Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy.

   

  300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski.

   

  W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, finansujemy pomoc psychologiczną i porady prawne. W miastach, w których działamy, wspieramy także uchodźców: organizujemy dla nich kursy języka polskiego, ułatwiające adaptację, a nasi studenci i pracownicy angażują się w lokalne zbiórki i wolontariaty.

   


  Мільйон злотих для України

   

  Група вишів Польщі, серед яких Університет WSB та Університет Нижньої Сілезії, разом зі своїм засновником – Центром розвитку навчальних закладів – вишів Республіки Польща «TEB Academy», – ми передаємо на допомогу Україні 1 мільйон злотих.

   

  300 тис. злотих надійшло безпосередньо до Польської Mедичної Mісії для надання допомоги в Україні, зокрема у вигляді медичних товарів та ліків для лікарень. За допомогою решти коштів ми підтримуємо наших студентів з України та біженців, які приїжджають до Польщі.

   

  Коли почалася збройна агресія Росії проти України, ми негайно розпочали надавати допомогу нашим студентам із постраждалої від конфлікту країни. Окрім підтримки у сфері організації курсу навчання та спрощення навчальних процедур, ми фінансуємо психологічну допомогу та юридичні консультації. У містах, де діють наші виші, ми також підтримуємо біженців: ми організовуємо для них курси польської мови, щоб полегшити їх адаптацію, а наші студенти та співробітники залучаються до місцевого збору коштів та волонтерства.

  facebooklinkedintwitterinstagramyoutube

   

   

   
  Czytaj więcej